keskiviikko 6. lokakuuta 2010

Muslimit ovat julistaneet sodan Euroopan alkuperäistä väestöä vastaanKäännös on tanskalaisesta sanomalehdestä Kristeligt Dagblad
11.01.2008.


"On yllättävää, että viime vuonna Wienissä pidetty Euro-Islam-konferenssi ei ole saanut enempää huomiota, koska konferenssi oli tosiasiassa muslimien sodanjulistus Euroopan alkuperäistä väestöä vastaan.

Viime vuonna (v.2007) pidettiin Wienissä konferenssi niin kutsutusta Euro-Islamista. Siinä tunnetut muslimivaltuutetut muotoilivat tulevaisuuden vision Euroopasta Islamin vallan alla. Tuossa tilaisuudessa Mustafa Ceric, Bosnian Suurmufti kuvaili tulevaa Islamin aikakautta, joka pitäen mallinaan maurilaista Espanjaa ja Osmannien Etelä-Eurooppaa korvaisi kristinuskon.

Osallistujien joukossa oli myös kaikkialla läsnäoleva professori Tariq Ramadan. Hän julisti, että suunnitelmat Euroopan islamilaistamisesta täytyy pitää yleisöltä salassa.

He sopivat myös, että ensimmäisenä askeleena on varmistaa Sharia-lain voimaantulo siten, että "ainakin alussa Sharia esitetään rinnakkaisena lainsäädäntönä Euroopan maille". Mitä tulee yksityiskohtiin Sharia-laista, ne täytyy pitää poissa julkisista keskusteluista niin pitkälle kuin mahdollista.On yllättävää, että nämä konferensissa tehdyt julistukset eivät ole julkisuudessa saaneet paljon huomiota osakseen. Joko sellaiset tulevaisuuden näkymät Islamista näyttävät liian mielikuvituksellisilta tullakseen otetuksi vakavasti tai todellisuus sopii niin huonosti kuvaan Islamista, mikä hallitsee "kaikkitietävää" Euroopan kulttuurieliittiä, että he tukahduttavat sanotun tosiasian.

Tämä koskee myöskin problemaattista professori Tarq Ramadania, jonka julistukset olivat kaikkein huolestuttavimpia. Hän julisti, että hänen todelliset tarkoituksensa Euro-Islamista täytyy pitää yleisöltä salassa. Mikä kummallinen kovaksikeitetty julistus kokouksessa, josta hän tietää, että lehdistö raportoi siitä. Perustaako hän vain aivan kyynisesti laskelmansa "uskottomien" yleiseen tukahduttamismekanismiin?

Vaikka paljon Tariq Ramadania koskevasta rankasta kritiikistä ja hänen versiostaan Euro-Islamista on tehty tunnetuksi, sillä on ollut vain vähän vaikutusta hänen maineeseensa modernina, maltillisena eurooppalaisena muslimina, joka työskentelee vakavasti muslmien rauhanomaisen integraation hyväksi Läntisessä maailmassa.

Tariq Ramadan on yhä arvostettu vieras, joka kutsutaan usein virallisiin konferensseihin kaikkialla Euroopassa, varsinkin Skandinaviassa, missä hänelta muun muassa pyydetään konsultointiapua asiantuntijana keinoista, joilla ratkaista muslminuorten radikalisoitumisongelmat; ja hän on hyvin kunnioitettu nuorten, hyvin kasvatettujen tanskalaisten muslimien keskuudessa.

Tultakoon erityisesti mainituksi, että Tariq Ramadanilla on vaikutusta järjestöihin nimeltä "Kriittiset Muslimit", jonka johtaja on Sherin Khankan, ja "Muslimit Vuoropuhelussa", jonka jäseninä on sellaisia tunnettuja henkilöitä kuin Mona Sheikh*), Asmaa Abdol-Hamid*) ja Abdul Wahid Pedersen*).Sherin Khankan ja Ramadan Tanskassa (!) v.2002.Mona SheikhAsmaa Abdol-Hamid selittämässä.Abdul Wahid PedersenMuslimien ei ole oikeastaan sallittu asua uskottomien maassa. Ainoastaan, jos he julistavat uskonsa Allahiin ja Muhammediin julkisesti se voidaan sallia. Tämä tarkoittaa käskyä toimia muslimilähetyssaarnajina.

Tämä tehdään ensisijaisesti tekemällä Islamin tunnustuksia ja tekemällä itsenä samanaikaisesti näkyväksi julkisuudessa. Tariq Ramadan ehdottaa myös, että nimen "Sodan Talo", jolla perinteellisesti tarkoitetaan "uskottomien" hallitsemioa alueita, sijasta niitä täytyy nyt kutsua nimellä "Tunnustuksen Talo ". Hän ajattelee tämän nimen ilmaisevan sitä, että siellä on käynnissä islamilainen lähetystyö, eikä todellinen sota.

Tariq Ramadanin menetelmä osoittaa tiettyä eroavaisuutta sotaisaan islamilaisuuteen nähden, mutta päämäärä on aivan sama. Molemmat ryhmät haluavat Euroopan Islamin vallan alle. Tariq Ramadan on väkivallan käyttöä vastaan Euroopassa, koska se saattaa pilata mahdollisuudet saattaa Euro-Islam päätökseen. Kuitenkin Tariq Ramadanin lausunnot väkivallan käytöstä islamilaistamisesssa ovat todella hyvin kaksimielisiä.

Qaradawi on Lähi-Idässä yksi vaikutusvaltaisimmista Sunnimuslimien oppineista, jonka nimi on liitetty monien vuosien ajan fanaattiseen järjestöön nimeltä Muslimiveljeskunta. Tariq Ramadanin isoisä, Hassan al-Banna, perusti tämän vuonna 1928 Egyptissä. Tähän lisätään, että hän on Fatwan ja Tieteen Euroopan Neuvoston tunnettu jäsen, joka yrittää näytellä voimakasta roolia Euroopan Muslimien pääneuvostona. Qaradawi on sanonut, että Islamin päämäärä on valloittaa Eurooppa samoin kuin USA käyttämällä menetelminä islamilainen lähetystyö, propaganda ja saada vaikutusvaltaa painostusryhmien avulla.
QaradawiHassan al-Banna

On sanottu, että Qaradawi on painanut ratkaisevat sormenjäljet paperiin, jota kutsutaan nimellä "Projekti", vuodelta 1982, joka määrittelee pitkän, yksityiskohtaisen aikataulun (yli 100 vuoden aikajaksolle) Euroopan ja USA:n soluttamiseksi ja lopulliseksi valloittamiseksi. Tämä aikataulu sattuu tarkasti yhteen niiden julistusten kanssa, joita tehtiin Wienin konferenssissa viime vuoden keväällä.

Paperi löydettiin, kun Sveitsissä sijaitsevaan luxuskotiin tehtiin ratsia marraskuussa 2001. Sen omistaja oli Yousseff Nada, Ramadanin perheystävä monien vuosien ajalta, Muslimiveljeskunnan kansainvälinen johtaja, ja Luganossa sijaitsevan Al-Taqwa-pankin toimitusjohtaja, joka kuten siltä näyttää, on rahoittanut al-Qaedan ja Hamasin Islamilaista terrorismia.A dynamic leader and fervent cleric, Youssef Nada co-founded the Islamic Center of Munich in the 1970s.


Tariq Ramadanin mukaan lähetystehtävä tulee antamaan Euroopan muslimeille takaisin heidän itsetuntonsa, arvoasemansa ja elämän tunteen, joita niin monilla muslimeilla ei ole. Muslimien täytyy tulla ulos itsepuolustuksen asemistaan ja hypätä julkiselle areenalle aktiivisina kansalaisina antamalla muslimien äänen kaikua kansallisissa parlamenteissa vaatien oikeutta.

Kun Tariq Ramadan käyttää sanaa oikeus?, täytyy huomata että hän tarkoittaa Islamilaista oikeutta, so. Shariaa. Tämä on Allahin laki, joka hallitsee oikeusasioita, samoin uskonnollisia ja sosiaaliasioita. Myös "Projekti" rohkaisee muslimeita osallistumaan aktiivisina kansalaisina, mikä on soluttautumisen yksi ratkaisevista strategioista.

Tariq Ramadanin rohkaisulla aktiiviseen kansalaisosallistumiseen, tunnustamiseen (lähetyssaarnajina) ja poliittiseen taisteluun "Islamilaisemman oikeuden" puolesta on ollut hyvin tärkeä merkitys monille nuorille Tanskan muslimeille, jotka kävelevät kaduilla osoittamalla yleisölle näinä vuosina innokasta sitoutumistaan uskontoon.

Kun Asmaa Abdol-Hamid halusi ehdottomasti käyttää huivia Folketingetissä (Tanskan parlamentti), se oli vain islamilainen poliittinen koekaniini nähdäkseen kuinka pitkälle Islam voi mennä Sharia-lain kanssa. Huivi on yleensä hyvin radikaali Sharian hyväksymisen symboli, ja se leviää kaikkialla, missä tahansa Veljeskunta saa innokkaita kannattajia.

Naisten kontrolli on perustavan laatuista poliittiselle Islamille. Tässä yhteydessä on mielenkiitoista huomata "Projektiin" liittyen, että heidän aikatauluunsa kuuluu käyttää Euroopan poliittista vasemmistoa (väliaikaisesti) ensimmäisenä askeleena liittolaisena tiellä Läntisen maailman islamilaistamiseen. Heidän todellisen päämääränsä salaaminen ja kieltäminen on myös selvästi mainittu "Projektissa".

Euro-Islamin alkuperäinen idea. jonka Bassam Tibi, entinen Göttingenin Yliopiston professori esitteli, oli että Islamin pitäisi Euroopassa mukautua eurooppalaisiin demokraattisiin kulttuuriperinteisiin, joiden kautta he voisivat edetä poliittiseen yhteenottoon ja siten pakottaa ottamaan käyttöön Sharia maan lakina. Tariq Ramadan ja Islamo-fasistinen Veljeskunta otti käyttöön idean, mutta käänsi koko asian ylösalaisin sillä tuloksella, että tänään Euro-Islamin kannattajat osoittavat selvästi heidän visionsa Euroopan Islamilaisesta poliittisesta ja uskonnollisesta hallintavallasta.Bassam Tibi

Mielikuvituksellista? Varmasti, mutta mielituksellinen poliittinen liike on aikaisemminkin yllättänyt Euroopan hänen (naisen) vuoteessaan. Uusi asia on, että näky tulevasta Islamin valloituksesta perustuu siirtolaisuuteen, joka on mittasuhteiltaan niin valtava, että sitä ei ole koskaan aikaisemmin nähty maailman historiassa.

Tosiasiassa Wienin kokous viime vuoden keväällä oli muslimien sodan julistus Euroopan alkuperäisille väestöille. Milloin Euroopan vastuunsa tunteva henkinen ja poliittinen eliitti kykenee näkemään kirjoituksen seinällä? Ehkäpä Euroopan rauniot voidaan vielä kuitenkin estää.

*) Mona Sheikh, Hitzb-ut-Tahrir' in jäsen, jota lehdistö haastattelee usein.

Asmaa Abdol-Hamid, Ehhedslisten' in (poliittinen vasemmistopuolue) jäsen, yritti päästä Tanskan parlamettiin ja sai aikaan yleisössä hälytyskellojen soimisen.

Abdul Wahid Pedersen, tanskalainen, joka kääntyi Islamiin ja josta on tullut Islamin tärkeä agitaattori
Kiitämme Kristeligt Dagbladia näistä varoittavista sanoista!Hizb ut Tahri on pitänyt äskettäin uuden joukkojenkatselmuksena. Tälläkertaa Kööpenhaminassa:
Al-Skeidan monet kasvot

Tämä tärkeä analyysi on luettavissa tältä keskustelupalstalta.


"Islamismin järjestäytyminen ei ole perinteistä hierarkista järjestäytymistä vaan monen keskuksen verkostoitumista. Kaikille tuttu Al Gaida muodostaa sisar- ja tytärjärjestöineen sekä irrallisine soluineen yhden terroritoiminnan ytimistä - mutta vain yhden.

Poliittisen toiminnan puolella tärkein verkosto lienee Hizb ut-Tahrir. Se ei ole puolue vaan osin solurakenteella toimiva kansainvälinen liike. Sen päämääränä on luoda jättimäinen islamilainen kalifaatti, jonka alaisuuteen kaikki islamilaiset maat ja asukaskeskittymät kuuluvat.Se on siis kaikkien islamilaisten hallitusten ja hallintojen itsestäänselvä vihollinen - vaikkakin samalla myös monien yhteistyökumppani. Se on kuitenkin kyennyt vastustamaan islamilaisten maiden salaisia poliiseja vaikka onkin niissä useimmiten laiton/kielletty.

Länsimaissa se keskittyy toisen polven maahanmuuttajiin vaikuttamiseen. Se yllyttää aktiivejaan painostamaan tyttöjä kouluissa huivin käyttämiseen ja muuhun länsimaisista erottautumiseen. Sillä on hyvin aktiivinen rooli islamilaisen lainsäädännön ja kulttuurin juurruttamisessa islamilaisvaltaisille alueille. Se käyttää usein moskeijoita ja kulttuurikeskuksia toimintansa ja rahaliikenteensä kulisseina. Se omaa suorat suhteet erilaisiin terrorioverkostoihin.

Sillä on lähes rajattomat kanavat aseiden, huumeiden jne. hankkimiseen. Se saa paljon lahjoituksia niin arabimaista kuin länsimaistakin. Se saa myös "lahjoituksia" eli puolittaisen pakon edessä tulleita rahoja. Se pitää huolen että sitä tukevia imaameja ja muita uskonoppineita on juuri siellä missä sen mielestä pitääkin. Se toimii esim. länsimaissa vallitsevan koraanikoulusysteemin ilmeisesti merkittävimpänä taustatahoja ja järjestäjänä - tosin usein nimellisten välikäsien kautta.

Touhu menee suunnilleen näin:

Värvätään läjä identiteetti hukassa olevia nuoria. Näiden parhaimmisto (sisäpiiri) etsii lisää identiteetti hukassa olevia nuoria (ulkopiiiri) esim. huumeiden ja muiden päihteiden, rikollisuuden, oppilaitosten ja moskeijoiden parista. Sisäpiirit antavat ulkopiirien mellastaa ja saattaa saattaa eri alueiden ulkopiiriläisiä keskinäiseen yhteyteen asekaupan, huumeiden ja muun hauskanpidon merkeissä.

Sisäpiirit tietävät keitä ulkopiireihin kuuluu. Ulkopiirit eivät tiedä tarkkaan keitä sisäpiireihin kuuluu. Ulkopiiriläiset ovat uhrattavaa tykinruokaa, mutta niiden parhaimmisto värvätään sisäpiireihin jos se katsotaan siihen soveliaaksi.

Sisäpiirit kannustavat ulkopiirejä testaamaan ja toteuttamaan erilaisia tulossa olevan sodan menetelmiä tai voivat jopa toteuttaa niitä itse jos syy valuu ulkopiireille tai ulkopuolisille.

Jossain toteutetaan autojen polttamista niin että yksi menee edellä ja rikkoo autoista ikkunan. Toinen tulee perässä ja kaataa bensaa sisään. Kolmas tulee viimeisenä ja sytyttää auton. Näin tehtiin Ranskan "spontaaneissa" muuntajamellakoissa.

Tai voidaan kokeilla mobilisointitekniikoita. Jokainen tiettyyn piiriin kuuluva soittaa käskyn saatuaan vaikka kaveriaan paikalle ja käskee näitä soittamaan 5 kaveriaan paikalle. Näin saadaan hetkessä 200 ihmistä estämään vaikka jokin pidätys tai etsintä jota poliisi yrittää muutaman (2-20) partion voimin.

Tai mobilisoidaan iso lauma bilettäjiä johonkin yleisötapahtumaan riehumaan. Tai organisoidaan islamistisesti suuntautuneita huumerikollisuuteen yms. keskittyviä järjestäytyneen rikollisuuden muotoja ja aseistetaan ne perusteellisesti.

Järkkymätön yhteinen islamistinen rintama on ollut olemassa jo kauan. Se on perustettu 1953 Jerusalemissa ja sen nimi on Hizb ut-Tahir al-Islami. Se on niin Lontoon, Kööpenhaminan, Al Gaidan, Pariisin, Malmön kuin vähän kaikkien muidenkin isojen islamisaatio-ongelmien taustalla tavalla tai toisella.

Sitä on koittanut kitkeä niin Saddamin salainen poliisi, Teheranin partasuut, CIA, Mossad kuin tunnetusti tehokas Ruotsin poliisikin - tuloksetta. Päinvastoin. Järjestö on tainnut elää kaikkien aikojen kukoistuskauttaan viimeiset 10-15 vuotta. Aivan erityisen vahva se on Lontoossa ja Kööpenhaminassa. Lontoo taitaa olla eräänlainen harmaahapsiosasto ja Kööpenhamina taas liikkeen nuorisotoiminnan vahvimpia ytimiä.

Ja ne gangstat... Saavat huumeet Pakistanin ja Afganistanin verkostoilta, aseet ties mitä kautta mutta voimakkaan Hizb-kytkennän kautta kuitenkin. Jokaisen gangstan henkilöllisyys, osoite ja läheiset on Hizb ut-Tahririn tiedossa kun taas ne wanna-be -pennut itse eivät tiedä yhtään että kuinka monta, minkä nimistä ja näköistä monissa liemissä ja lukuisissa oikeissa sodissa kouliintunutta uskonsoturia Hizb ut-Tahrir voi eri välikäsiensä kautta lähettää pistämään pentuja kuriin jos pennut koittavat itsenäistyä liikaa.Ne gangstat eivät ole mitään itsenäisesti toimivia, aseistautuneita tai organisoituneita jengejä vaan taustaorganisaation etäpäätteitä. Se, että ne huitoisivat imaamia stiletillä, jos tämä yrittäisi kieltää huumesekoilut ym. hauskanpidon, on yhtä epärealistinen ajatus kuin että muutamat yksittäiset Helvetin Enkelit päättäisivät julistaa sodan emojärjestöään vastaan. Eliniänodote olisi aika lyhyt."


Kiitämme nimimerkki "Ulkopuolista" näistä sanoista!

Maahanmuuttajanuorison, sanomalehtikielessä 'nuorison', riehumiset autoja poltellen ja alkuasukkaiden nuoria tyttöjä ahdistellen eivät siis ole satunnaista rikollisuutta, vaan oleellinen osa Euroopan valloitusta: Uudet isännät totuttavat näin tulevat sotajoukkonsa käyttämään väkivaltaa rutiininomaisesti, ja näin luovat tulevaa sortokoneistoaan.

Terroria ruotsalaislähiössäRuotsalaisen lehden kertomaa:


Boende trakasseras av gäng

Av Andreas Lovén 15 MAJ 03.00

SEVED/RASMUSGATAN. Fasaderna är fläckiga av ägg. Träskivor täcker trasiga fönster. Stenar kastas in i husen. De boende på Rasmusgatan upplever att de är belägrade.

"Talojen julkisivut ovat kananmunien tahrimat. Laudankappaleet peittävät rikkinäisiä ikkunoita. Kiviä heitetään asuntoihin. Malmön Rasmusgatanin asukkaat tuntevat olevansa piiritettyjä.

"Talosi palaa ensi yönä", Amigo ulvaisee ikkunasta ulos kurkottavalle miehelle.

Muutamia päiviä aiemmin mies oli avannut poliiseille portin, minkä ansiosta sisäpihalta onnistuttiin nappaammaan muutama nuorukainen talteen.

Hieman myöhemmin Amigo kertoo, että hän halusi vain vähän pelotella miestä. Mutta siltikin häntä ärsyttää tietyt asukkaat Rasmusgatanilla. Erityisesti ne, jotka asuvat asumisoikeusasunnoissa - ruotsalaiset.

He ovat ajaneet nuorukaiset kaoottiseen tilaan. He soittavat tänne poliisin, kun itse menevät nukkumaan.

Amigo, Benny ja Alex (kaksi ensin mainnittua kieltävät kertomasta oikeita nimiään) notkuvat kadunkulmassa ja juttelevat erään asuintalon omistajan kanssa.

Stig Carlsson epäilee, että paikallinen kauppias lahjoittaa nuorukaisille kananmunia, jotka lentävät sitten pitkin seiniä.

"Haluavatko he että kauppa suljetaan", Stig ihmettelee.

"Bulshittiä", sanoo Alex. Jos kauppa suljetaan, täällä syntyy 100 prosenttinen kaaos.

Reilu parikymppinen Alex tuumaa, että ongelmat vähenisivät, jos alueelle nousisi nuorisotalo.

Tosin nuorukaiset eivät ole alueen ainoita ongelmanaiheuttajia. Sevedistä on tullut suosittu leikkipaikka monille alueen ulkopuolelta tuleville lapsille.

Näitä leikkejä on tavattu usein käydä suoraan Pernillan ikkunan alla. Joskus hän on erehtynyt häiritsemään lasten telmintää ja siitä on koitunut jälkiseuraamuksia.

Suuria kiviä on lentänyt ikkunasta sisään ja niihin on ilmestynyt mystisiä 5 kruunun kolikon kokoisia reikiä.

Poliisitkaan eivät tiedä mistä on kyse. Ei kuulu mitään laukauksia, vaan paremminkin sellainen suhiseva ääni. Ehkä se lähtee jostain ilma-aseesta, miettii Pernilla.

Hän on jo jokin aika sitten korvannut ikkunalasit pleksillä. Viimeisen kerran kun ikkunat särjettiin, hän ei uskaltanut poistua kodistaan kolmeen päivään.

Naapuri puolestaan on laittanut kirjahyllyn ikkunan eteen. Hänellä on kolme pientä lasta. Yksi on aivan pikkuinen, eikä hänellä ole varaa ottaa riskejä.

Pernilla, joka on saanut osansa myös kananmunasateesta, kertoo, että vaikuttaisi siltä, että ainoastaan asumisoikeusasunnoissa asuvat ruotsalaiset tuntuvat saavansa nuorison vihat niskoilleen ja aprikoi, että olisikohan kyseessä jonkin sortin rasismi.

Pernilla muutti viisi vuotta sitten Sevediin. Häntä kiehtoi katujen vilinä, mutta nyt hän on saanut siitä tarpeekseen.

Viime joulukuussa kaupan edessä ammuttiin mies, kun Pernilla oli ostoksilla. Hän kertoo kuinka alueen asukkaat olivat kirjoittaneet Ilmar Reepalulle (Sosdem, kaupunginjohtaja) tilanteesta.

"Ei kuulu meille. Soittakaa poliisille", kuului vastaus.

Pernillan mielestä on vastuutonta reagoida noin. Malmön kaupungin on huolehdittava nuorukaisista. Muutoin kaduilla velloo pian laumoittain luovuttaneita, tuhovimmaisia nuoria ihmisiä.

Benny, Amigo ja Alex eivät kovin korkealle arvosta poliitikkoja tai poliiseja. Varsinkin poliisit ärsyttävät nuorukaisia.

"He kiusaavat meitä. Ja hakkaavat", nuorukaiset kertovat.

Kun nuorukaiset oikein suuttuvat, silloin he polttavat autoja. Tapauksista ei saisi kirjoittaa lehtiin, sillä nuoremmat nuorukaiset innostuvat julkisuudesta vielä lisää.

Asumisoikeusasunnossa asuva keski-ikäinen Maria on myös sitä mieltä, että poliisit osaavat olla provosoivia. Välillä he kiusaavat nuorukaisia vailla mitään syytä."

Skanskan

Google-kiertoajelu


Tämäntapainen toiminta olisi häiriköintiä, jos sitä sattuisi harvoin ja ketä tahansa kohtaan. Häirinnän uhrit ovat kuitenkin aina ruotsalaisia, ja arkipäivän terrorismi uhkaa lähiöiden viimeisiä ruotsalaisia asukkaita ylipäätään. Kyse on siis *matalan intensiteetin etnisestä puhdistuksesta*, jonka keinot alkavat pienestä tönimisestä ja päättyvät asteikon toisessa päässä murhapolttoihin.

Ruotsalaisten (ja suomalaisten) tyttöjen sanallinen terrorisointi l. huorittelu on samaa ilmiötä. Reviiriä valtaavat vihamieliset maahantunkeutujat käyttävät nuorisonsa energiaa ja taipumusta rötöstelyyn ajaakseen kantaväestön pois keskuudestaan.

Myöhemmin, kun tunkeutujista on tullut enemmistö, jäljellejääneet alkuasukkaat joutuvat tämän terrorin uhreiksi kaikkialla. Kunnes kuolevat sukupuuttoon. Tähän ongelmaan ei auta "maltillinen maahanmuuttokriittisyys".

Viidakon laki Tanskassa

Jungleloven råder i flere ghettoer

Af ORLA BORG|CARSTEN ELLEGAARD

Offentliggjort 03.10.10 kl. 07:00:

"Poliisi varoittaa Tanskan lakien olevan katoamassa useissa ghetoissa, jossa se korvataan omilla laeilla.

Useiden ghettoalueiden poliisi varoittaa, että viidakon laki vahvemman oikeudesta on korvaamassa Tanskan lain useilla alueilla. Yhä useammassa tapauksessa poliisi näkee, että se jolla on isoimmat lihakset tai eniten rahaa, voittaa väkivaltaa, ryöstöjä ja varkauksia koskevissa konflikteissa – ilman Tanskan oikeuslaitosta.

Esimerkiksi Gellerupissa Århusissa ryhmä siirtolaisnuoria uhkasi tänä vuonna elokuussa naista veitsellä saadakseen noin 40 000 kruunua. Nainen ilmoitti ryöstön poliisille, ja täten tekijöitä uhkasi korkeintaan 6 vuoden vankilatuomio tanskalaisessa tuomioistuimessa.

Tekijät kuitenkin painostivat naista perheenjäsenten kautta niin että nainen veti ilmoituksen takaisin rahojaan vastaan.

Rinnakkainen oikeusjärjestelmä

Tämä tanskalaisen oikeuslaitoksen ohittaminen tarkoittaa, että tekijät välttyvät tuomiolta ryöstöstä. Niinikään tekijät saavat 20 000 kruunua korvauksia Tanskan valtiolta perusteettomasta vapaudenriistosta (vangitsemisesta).

Gellerupin paikallispoliisin johtaja komisaroi Jens Espensen, sanoo:

»Todistamme jatkuvasti enenevässä määrin rinnakkaista oikeusjärjestelmää, jossa Tanskan lainsäädännöllä ei ole väliä. Asiat ratkaistaan sen mukaan, mitkä perheet ovat vahvimpia, kenellä on eniten rahaa, sekä uhkailulla ja kiristyksellä. Jos tämä jatkuu eivät alueen nuoret koskaan opi hyväksymään ja kunnioittamaan Tanskan oikeusjärjestelmää,«

Vahvemman oikeuden muodot ghettoalueilla muuttuvat jatkuvasti, toteaa poliisi.

Køgessä poliisilla on useampia esimerkkejä siitä kuinka nuorisorikolliset murtautuvat sisään ja asettuvat taloksi sairaiden, iäkkäiden ja muuten heikompien asukkaiden asuntoihin ja uhkailevat näitä etteivät kutsuisi apua.2

Jyllands Posten