perjantai 31. joulukuuta 2010

Tanskalainen sosiaalityöntekijä kertoo missä mennään.

Tanskalainen psykologi ja vakavasti ongelmaisiin nuoriin erikoistunut sosiaalityöntekijä Nicolai Sennels toi julkiseen keskusteluun kokemuksensa maahanmuuttaja-enklaavien nuorista muslimeista. Tämän seurauksena hän v.2008 menetti työnsä Kööpenhaminan kaupungin erityisnuorisotyökeskuksessa Sønderbrossa.

Sennelsin projekti, joka siis näin keskeytyi, pyrki kehittämään metodeja ongelmanuorten elämäntilanteiden parantamiseen heidän oman motivaationsa ja vastuunottokykynsä vahvistumisen kautta. Jokainen, joka on nähnyt ongelmaisia nuoria edes 500:n metrin päästä kiikarin linssin läpi ymmärtää, kuinka tärkeää po. uusia mahdollisuuksia etsivä työ on. Varsinkin nuorisotyön ammattilaiset tietävät, että kaikki auttamisyritykset valuvat hiekkaan kerta kerran jälkeen, jos nuori henkilö ei itse ole motivoitunut muuttamaan elämäänsä.

Nicolai Sennelsin pioneerityö tähtäsi erityisnuorisotyön vakavimman esteen voittamiseen: Nuoren (=asiakkaan) ja auttajan (=virkailijan) välisen esteen (=kirjoituspöydän, joka on olemassa nuorisotyöntekijän tajunnassa jopa hänen ollessaan kenttätyössä kadulla) häivyttämiseen, ja nuoren kohteluun ei autettavana (=surkimuksena) vaan vastuunottajana (=vahvana).

Nykyisessä maailmassa toki poliittinen korrektius on tärkeämpää, kuin nuorten elämä?

Sennelsin sanomaa:
"Siinä missä tanskalai­sessa kult­tuurissa hallitsema­tonta rai­vonil­maisua pi­detään nopeimpana ta­pana me­nettää kas­vonsa, muslimi­kult­tuurissa asia on päinvas­toin. Kos­ton­halua pidetään muslimi­kult­tuurissa voi­man il­mai­suna, ja viha on muslimien kes­kuu­dessa sosi­aalisesti selvästi hy­väksytym­pää. Ag­gressiivista käyttäyty­mistä pide­tään sosi­aalisena työ­kaluna, jolla han­kitaan kun­nioitusta ja statusta."

Kaikki tiedämme omista havainnoistamme, että tämä on 100%:sesti totta, mutta tälläiset toteamukset herättävät suvaitsevaistossa raivonpurkauksia ja "vihapropagandaa!!" -kiljuntaa kahta kauheammin kuin "n....rit v...uun!" -möläytykset. Ehkäpä suvaitsevaisto ruokkii ja jopa itse simuloi jälkimmäisiä päästäkseen torjumaan edellisiä?

"Homma-foorumin" tekemä Nicolai Sennelsin haastattelu:

Nicolai, kertoisitko lyhyesti tähänastisen elämäntarinasi?

Synnyin vuonna 1976 ja kasvoin Tanskan maaseudulla. Opiskellessani Kööpenhaminassa toimin teinejä avustavana sosiaalityöntekijänä. Psykologian opintojeni aikana soitin myös muutaman vuoden ajan puoliammattilaisessa rockbändissä. Olen tehnyt koko aikuisikäni työtä ongelmanuorten kanssa.

Minun on aina ollut helppoa pitää heistä, saada heihin yhteys ja auttaa heitä. Olen kehitellyt uudenlaisia terapiamuotoja, etenkin musliminuorille, ja niitä on kehuttu monissa ammattilehdissä, sanomalehdissä ja radiossa.


Milloin aloit kiinnostua integraatioon ja islamiin liittyvistä kysymyksistä?

Kymmenen vuotta sitten Tanskassa sattui kammottava tapaus. Neljä muslimipoikaa raahasi nuorta naista tukasta pitkin Kööpenhaminan suurinta ostoskatua Strøgetia ja yritti raiskata tämän. Vaikka nainen huusi ja oli selvää että jotakin hirveää oli tekeillä, kukaan ei tehnyt elettäkään estääkseen tätä tapahtumasta. Kuvitelkaa: nuorta naista raahataan pitkin Tanskan vilkkainta ostoskatua eikä kukaan puutu tähän mitenkään.

Pahinta mitä itsetunnolleen, henkilökohtaiselle etiikalleen ja humanistisille arvoilleen voi tehdä on olla estämättä pahan tapahtumista, vaikka se sitten merkitsisikin työtoverien, ystävien tai suvun paheksuntaa tai jopa mustaa silmää. Jos autamme heikompiamme vain silloin kun se ei merkitse minkäänlaista riskiä meille itsellemme, olemme hyödyttömiä pelkureita.

Nykyään tämä auttaminen ei ole niinkään fyysistä – joskin kaikkien miesten pitäisi mielestäni oppia kamppailutaitoja joko taistelulajeissa tai armeijassa – vaan pikemminkin henkistä. Kirjeiden kirjoittaminen yleisönosastoihin, blogin pitäminen, rehellisten ajatustensa ilmaiseminen keskustelun siirtyessä lounastauolla islamiin tai maahanmuuttoon – kaikki tällainen auttaa paljon.

Sen sijaan passiivisena pysyminen samalla kun naisia kohdellaan kaltoin ja epäonnistunut integraatio uhkaa koko arvojärjestelmäämme ja hyvinvointivaltioitamme merkitsee vastuusta vetäytymistä. Etenkin miesten tulisi suhtautua vakavasti osaansa naisten suojelijoina.

Kuten suurin osa tanskalaisista, minäkin olin järkyttynyt raiskaustapauksesta kuullessani. Sekä tapauksen brutaalisuus että naisen jääminen vaille apua tuntui hirvittävältä. Ennen tätä tapausta en ollut ottanut islamin ja muslimimaahanmuuton kritiikkiä kuuleviin korviini, mutta sen jälkeen aloin kuunnella vakavissani.

Noihin aikoihin olin edelleen varma että integraatio onnistuisi ennen pitkää ja että jännitteet etnisten ryhmien välillä johtuivat pääasiassa yhteiskunnallisesta epäoikeudenmukaisuudesta. Pelkäsin myös arvostelua muiden taholta siinä määrin etten kertonut heille epäilyksistäni.

Nyt on toisin: en enää äänestä sosiaalidemokraatteja enkä välitä siitä mitä ihmiset ajattelevat muslimikulttuuria yms. koskevista mielipiteistäni. En ole myöskään enää passiivinen – tunnen kunnia-asiakseni puolustaa alistettuja musliminaisia ja vapauksiamme ja näyttää ihmisille, että meillä on oikeus sanoa kakistelematta mitä mieltä olemme islamista ja muslimimaahanmuutosta.

Sivumennen sanoen: kävi sattumalta niin, että kolme noista neljästä muslimipojasta tuomittiin joksikin aikaa laitokseen jossa minä olin tuolloin töissä. He olivat epävarmoja, hämmentyneitä nuoria miehiä, joilla oli muslimimiehille liiankin tyypilliset sovinistiset asenteet ja voimakas uhrimentaliteetti eikä mitään varsinaisia elämänarvoja, paitsi pyrkimys saada mahdollisimman paljon mahdollisimman vähällä vaivalla.


Kertoisitko konfliktistasi Kööpenhaminan kaupunginhallituksen kanssa?

Tehtyäni vuosia töitä sekä tanskalais- että muslimilasten ja -nuorten kanssa minulle oli valjennut, että näiden kahden kulttuurin välillä on hyvin syviä psykologisia eroja. Nämä erot ovat niin syvällekäyviä että muslimien täytyisi luopua monista perustavista arvoistaan voidakseen integroitua yhteiskuntaamme ja tuntea itsensä tanskalaisiksi, suomalaisiksi, saksalaisiksi jne.

Koska olen rikollisuuteen ja maahanmuuttajiin erikoistunut psykologi, Kööpenhaminan integraatiovastaava Jakob Hougaard kutsui minut osallistumaan integraatiota käsittelevään konferenssiin kaupungintalolla. Keskustelu koski rikollisia maahanmuuttajia, maahanmuuttajia ja integraatiota, maahanmuuttajia ja terrorismia, maahanmuuttajia ja rinnakkaisyhteiskuntia jne.

Minua alkoi ärsyttää keskustelun yleinen kulku, sillä kaikki osanottajat niputtivat ”maahanmuuttajat” yhteen ikään kuin he kaikki tulisivat samasta kulttuurista. Esitin omana käsityksenäni että suurin osa ongelmallisista maahanmuuttajista tulee muslimikulttuureista ja että meidän tulisi ratkaisuja ja toimintamalleja miettiessämme ottaa huomioon kulttuuriset tekijät.

Tämä oli liian suoraa puhetta sekä Hougaardille että suurimmalle osalle keskustelijoista. Toinen keskustelu konferenssissa koski sitä että meidän pitäisi auttaa rikollisia maahanmuuttajia löytämään rauha elämässään rohkaisemalla heitä suuremmassa määrin uskonnon pariin.

Tällöin minä muistutin Hougaardia ja muita keskustelijoita monista Koraanin kohdista, joissa yllytetään muslimeja tekemään rikoksia – ja että monet Kööpenhaminan moskeijoista tiedetään erittäin radikaaleiksi. Tämäkin oli poliitikoille liikaa.

Sittemmin olen väitellyt Kööpenhaminan pormestarin kanssa sanomalehti Jyllands-Postenin nettisivuilla pitämässäni blogissa nimeltä ”Kulttuurien kuilu”.

Debatti alkoi siitä että hän lupasi kustantaa muslimien uskonnolliset juhlat, jos nämä auttaisivat häntä tulemaan valituksi uudelleen paikallisissa vaaleissa 17. 11. 2009. Hän ei muuten voittanut vaaleja. Valitettavasti voittaja, Klaus Bondam, on tavallaan vielä huonompi vaihtoehto: koska hän on avoimesti homoseksuaali ja käyttää meikkiä, hänellä tulee luultavasti olemaan vaikeuksia kommunikoida muslimiyhteisön kanssa.


Miksi muslimien kanssa on niin vaikea saada aikaan dialogia korkeasta rikollisuusasteesta ja integraatio-ongelmista?

Syy piilee kulttuuripsykologiassa. Muslimikulttuurissa ihmiset katsovat, että heidän elämäänsä kontrolloivat pääasiassa ulkopuoliset tekijät: Islam, Allah, imaami, perheen isä, kulttuurin normit ja perinteet sekä – aina kun ilmenee jokin ongelma – vääräuskoiset ja etenkin vääräuskoiset auktoriteetit.

Länsimaisessa kulttuurissa tilanne on monessa suhteessa päinvastainen. Katsomme olevamme itse vastuussa elämästämme. Pidämme motivaatiotamme, elämänkatsomustamme, ajattelutapaamme, kommunikointi- ja toimintatapojamme tärkeimpinä elämäämme vaikuttavina tekijöinä. Siksi meillä on niin paljon psykiatreja ja terapeutteja, suuri määrä yhteiskuntatieteitä, rivikaupalla elämänhallintakirjoja yms., jotka on kirjoitettu sisintä elämäämme ajatellen ja perustuvat sille ajatukselle että me luomme ja hallitsemme itse elämäämme.

Nämä asiat ja tämä katsantokanta puuttuvat muslimikulttuurista. Jos olet muslimi ja sinulla on jokin ongelma, sinua ei ole kasvatettu ajattelemaan: ”Mitä teen väärin koska joudun jatkuvasti vaikeuksiin?” Muslimikulttuurissa katse on aina suunnattu ulkomaailmaan: ”Kuka teki tämän minulle, minun elämälleni?”

Tällainen ajattelutapa saa ihmisen pitämään aina itseään uhrina ja jotakuta tai jotakin ulkopuolista syypäänä ongelmiinsa. Professori Bernard Lewis, kuuluisa islam-historioitsija, on tehnyt saman havainnon. Hän muotoili tämän kulttuurieron niin, että länsimaalaiset kysyvät: ”Mitä tein väärin?”, kun taas muslimit kysyvät: ”Kuka teki tämän minulle?”

Niinpä monet muslimit ovat sitä mieltä etteivät he ole itse vastuussa ongelmistaan. Ja on vaikea puhua ihmiselle hänen ongelmistaan jos hänen mielestään kaikki on jonkun muun syytä...


Liittyykö rikollinen käyttäytyminen jotenkin kasvatukseen?

Mitä suurimmassa määrin. Hyvän kasvatuksen saaneilla ihmisillä on yleensä hyvä itsetunto, he ovat yleensä hyväntuulisia ja osaavat ratkaista ongelmansa rakentavalla tavalla. Heidän on helppo rakastaa lähimmäisiään ja olla hyödyksi sekä heille että itselleen.

Kokeneena ammattipsykologina voin kertoa että useimmilla rikollisilla on sisimmässään paljon vihaa, epävarmuutta ja hyvin vähän kykyä empatiaan. Tärkeä kysymys on seuraava: miksi niin monet muslimit saavat sellaisen kasvatuksen joka tekee heistä rikollisia?

Vastaan kysymykseen analogialla. Jotkin perheet tarjoavat lapsille hyvän kasvuympäristön. He oppivat ottamaan vastuuta, tuntemaan empatiaa ja tajuamaan että tuhoisat tunteet kuten viha, kateellisuus, kostonhalu jne. ovat negatiivisia ja että ne tulee pitää kurissa.

Toiset perheet taas tarjoavat huonon kasvuympäristön: Lapsista tulee yhteistyökyvyttömiä, haluttomia sopeutumaan yhteiskunnan sääntöihin, piittaamattomia muista ja itsestään jne. Tässä mielessä jokaisessa perheessä on oma kulttuurinsa, omanlaisensa tunne- ja kulttuuriympäristö joka muokkaa siinä kasvavia ihmisiä. Perheet ovat erilaisia ja voivat vaikuttaa ihmisten kehitykseen terveellisellä tai epäterveellisellä tavalla, ja sama pätee myös kulttuureihin.

Ei ole epäilystäkään että muslimikulttuuri tarjoaa yleisesti ottaen epäterveen kasvuympäristön. Sille ominainen vihan ihailu, naisellisten piirteiden (joita psykologiassa kutsutaan ”feminaksi”) tukahduttaminen, epävarma suhde kunniaan, uhrimentaliteetti ja kyvyttömyys nähdä yhteys oman käytöksen ja omien ongelmien välillä on kaikki omiaan luomaan epäkypsiä, aggressiivisia ja matalalla itsetunnolla varustettuja yksilöitä.


Pidetäänkö näkemyksiäsi poliittisina eikä ammattipsykologin esittäminä kiihkottomina havaintoina?

Minua ja kirjaani on toki kritisoitu. Kuten voitte itsekin kuulla, sanon asiat suoraan. Mutta kriitikoillani joko ei ole kokemusta työskentelystä muslimien kanssa tai sitten he ovat itse muslimeja. Kun luennoin opettajille ja sosiaalityöntekijöille kouluissa joissa on paljon muslimeja, he ovat aina samaa mieltä kanssani.

Noissa tilaisuuksissa keskustelu ei koske sitä, olenko väärässä vai oikeassa, sillä he kaikki ovat tehneet täsmälleen samanlaisia havaintoja kuin minä. Luentojen päätteeksi siirrymme heti pohtimaan ratkaisuja. Kirjani arvosteltiin hiljattain tanskalaisten ammattipsykologien lehdessä Psykolog Nyt. Arvostelu oli hyvin myönteinen ja kirjaa kuvailtiin ”provosoivaksi herätyshuudoksi, vakuuttavaksi ja konkreettisiin esimerkkeihin perustuvaksi”.

Myös monet sanomalehdet kirjoittivat siitä myönteisesti ja jopa kuuluisin muslimipoliitikkomme, Naser Khader, joka on itsekin kirjoittanut kirjan muslimikulttuurista, antoi siitä myötämielisen lausunnon. Khaderin mukaan ”Nicolai Sennelsin ammattikokemus on poikkeuksellinen ja hänen selkeät esimerkkinsä tekevät tästä kirjasta pakollista luettavaa jokaiselle opettajalle ja sosiaalityöntekijälle”. Ihmiset joilla on kokemusta muslimeista pitävät minua kokeneena ammattipsykologina.

Mikseivät media ja akateemiset piirit reagoi millään tavoin? Johtuisiko tämä siitä että ne toimittajat ja yliopistoväki, joilla on niin sanoakseni oma lehmä ojassa myönnytyspolitiikassa, olisivat vaarassa joutua luopumaan urastaan? Paluu assimilaatiopolitiikkaan merkitsisi monille monikultturismista uran tehneille ihmisille mediassa ja yliopistoissa henkilökohtaista katastrofia.

Tärkein opinkappale akateemisissa piireissä on se että syyn ja seurauksen laki ei päde muslimien kohdalla. Tarkoitan syyllä ja seurauksella yksinkertaisesti sitä että ihmiset luovat itse oman elämänsä. Yliopistomaailmassa opetetaan että köyhien ja yhteiskunnalle vahingollisten ihmisten kohtalo on meidän muiden käsissämme.

Kuitenkin on selvää että muslimit ovat itse vastuussa ongelmistaan kieltäytymällä integroitumasta, oppimasta tanskaa, tarjoamasta lapsilleen koulutusta, työskentelemästä, avautumasta läntiselle kulttuurille jne. Naisellisten piirteiden tukahduttaminen on erityisen vahingollista sekä heidän naisilleen, miehilleen ja lapsilleen että mahdollisuudelle rakentaa vapaita, demokraattisia ja humaaneja yhteiskuntia.

Yliopistoväen mielestä syyn ja seurauksen laki pätee ainoastaan rikkaiden ihmisten kohdalla: kun he ovat epätoivoisia tai epäonnistuneita, se on heidän omaa syytään ja heille ihan oikein... Naurettavaa. Jos emme halua näyttää ihmisille, missä määrin he ovat itse vastuussa ongelmistaan, kuinka voimme opettaa heitä ratkaisemaan nuo ongelmat?


Iso-Britannia ja Ruotsi tuntuvat kilpailevan siitä, kumpi on Euroopan mestari lakaisemaan ongelmat maton alle. Tanskaa taas pidetään joskus eräänlaisena vapaamman keskustelun edelläkävijänä. Mutta tämä käsitys Tanskasta ei ehkä ole täysin oikea – osa tanskalaista mielipideilmastoa ovat kuitenkin edelleen Tøger Seidenfaden ja DR. Onko Tanskan politiikassa siis muuttunut viime vuosina niin paljon kuin puheista voisi päätellä?

Tanska on maailmankuulu avoimesta islamia ja muslimimaahanmuuttoa koskevasta keskustelusta. Ja tämä huomio on epäilemättä ansaittu. Sanomalehdissä julkaistaan jatkuvasti kirjeitä joissa kritisoidaan islamia ja muslimien epäonnistunutta integraatiota. Tanskalaiseen kulttuuriin yksinkertaisesti kuuluu, että ihmisiä jotka suuttuvat arvostelusta ja menettävät malttinsa pilkataan julkisesti.

Meillä on toki myös ihmisiä jotka eivät tajua islamin ja etnisten jännitteiden vaaraa. Ei ole epäilystäkään että äärivasemmistolaiset lehdet kuten Tøger Seidenfadenin Politiken menettäisivät lukijoita – ja siten myös rahaa – jos ne ottaisivat realistisemman asenteen näihin ongelmiin.

Mutta ne menettävät lukijoita joka tapauksessa ja ainoat äärivasemmistolaiset puolueet, Enhdeslisten ja De Radikale Venstre, ovat nekin hiljalleen valumassa eduskunnan viemäristä alas. Normaali kadunmies ja -nainen näkee selvästi mitä maallemme on tapahtumassa. Hän tapaa aggressiivisia muslimeja diskoissa, lastensa kouluissa, metrossa jne.

On tärkeää että ihmiset puhuvat näistä asioista. Jokainen joka mainitsee muslimimaahanmuuttoa koskevista huolistaan vaikkapa työpaikalla auttaa monia työtovereitaan ajattelemaan asiaa ja puhumaan siitä avoimemmin töissä, perheaterioilla jne.


Jos saisit päättää, mikä olisi tärkein muutos jonka tekisit tavassa käsitellä muslimimaahanmuuttajia?

Ihmisten kutsuminen täysin erilaisesta kulttuurista asumaan meidän maissamme on suurin sosiologinen koe ihmiskunnan historiassa ja on selvää että se päättyy huonosti. Syvällekäyvät muutokset kokonaisen maanosan demografiassa ovat äärimmäisen vaarallisia.

Maahanmuuttajat joilla ei ole halua assimiloitua – siis omaksua kulttuurimme ja tulla länsimaalaisiksi – eivät kuulu tänne. Meidän pitäisi löytää planeetaltamme jokin paikka jossa sellaiset ihmiset voisivat elää ilman painetta sopeutua ja jossa heidän yhteiskunnalle haitallinen käytöksensä, uskonnollinen fanatisminsa ja taloudellinen taakkansa ei vahingoittaisi heidän ympäristöään.

Maahanmuuttokriittisillä keskustelupalstoilla myönnytyspolitiikkaa pidetään onnistuneen integraation täydellisenä vastakohtana. Etenkin muslimivoittoisilla alueilla asuneet tanskalaiset ja ruotsalaiset sanovat että myönnytykset saavat muslimit vain vaatimaan lisää. Onko myönnytyksillä vaikutusta rikollisuuteen? Ovatko kaikki myönnytykset pahasta vai näetkö niissä joitakin valoisia puolia?

Myönnytykset vahvistavat epäilemättä muslimien tunnetta että he ovat voimakkaita ja oikeassa. Se saa myös meidät näyttämään heikoilta heidän silmissään. Heidän uhrimentaliteettinsa kasvaa joka kerta kun joku myönnytyspolitiikan harjoittaja avaa suunsa. Myönnytykset nimittäin kuuluvat läntiseen perinteeseen.

Me odotamme että tekemällä kompromisseja ja olemalla ystävällisiä saamme toiset tuntemaan kiitollisuutta ja tekemään parhaansa ratkaistakseen ongelmansa. Muslimit ajattelevat toisin – heidän kulttuurissaan koira joka haukkuu kovimmin pääsee päälliköksi.

Me olemme tottuneet ajattelemaan että vain pienet koirat haukkuvat – isojen koirien ei tarvitse haukkua, koska ne voivat tehdä mitä haluavat. Kun ne haukkuvat, ajattelemme että ne ovat epäkypsiä ja tarvitsevat vain lisää kasvatusta.

Tekemällä myönnytyksiä ja kompromisseja omien arvojemme suhteen saamme muslimit pitämään meitä heikkoina ja haavottuvaisina, ja he tuntevat yhä vähemmän tarvetta sopeutua kulttuuriimme. Myönnytyspolitiikka on kuolettava seuraus kyvyttömyydestä ymmärtää tätä oleellista eroa läntisen ja islamilaisen kulttuurin välillä.

Pahinta mitä myönnytyspoliitikot ja poliittinen korrektius ovat saaneet aikaan on se että monet ihmiset pelkäävät sanoa mielipiteensä. Ihmiset pelkäävät vaikuttavansa rasistilta tai saavansa huonon maineen. Minun neuvoni heille on: älkää välittäkö! Jos näkisitte neljän pojan raahaavan tyttöä hiuksista – ettekö yrittäisi estää heitä? Jos olette vakavasti huolissanne islamista ja muslimimaahanmuutosta – eikö teidän vastuunne ole puhua siitä?

Käännös: Veikko SuvantoSennelsin tekstiä toisaalla: Aikapommi.wordpress.com: Maahanmuuton-vahingolliset-myytit

Nicolai Sennels: Blandt kriminelle muslimer. En psykologs erfaringer fra Københavns Kommune ISBN 978-87-92417-15-2 89,00 kr.

Kristeligt Dagblad: Psykolog ønsker skrappere indsats mod unge muslimer

Europe News 31 March 2009: Danish Psychologist: “Integration of Muslims in Western Societies is not possible”

Sennelsin haastattelu James Hirvisaaren blokissa: Tanskalainen asiantuntija: "Muslimien integroituminen länteen mahdotonta."

Interview with Danish psychologist Nicolai Sennels –Muslim females, disturbed sexuality, social consequences

Jamie Glazov Frontpage Magazinesta haastatteli Sennelsiä: Among Criminal Muslims.

Nicolai Sennelsin blogi, ja Sennels facebookissa.

sunnuntai 19. joulukuuta 2010

Tämä ei ole vihapuhetta?

Vihapuheita eivät pidä maahanmuuttokriitikot vaan muslimiopettajat. Sheikki Bakr Abd Al-Razzaq Al-Samarain tyypillinen perjantaisaarna Abd al-Qadir al-Gaylani -moskeijassa Bagdadissa 14.2.2003. Al-Samarai lietsoo vihaa länsimaalaisia ja juutalaisia vastaan ja yllyttää muslimeja katkaisemaan juutalaisten kaulat.

Katsokaa ja nauttikaa:Tässä jää kyllä Halla-aho toiseksi?

torstai 16. joulukuuta 2010

"Rauhan Uskonto" ja Ruotsi

Tarkastelemme tässä osiossa Islam-uskonnon ja suvaitsevaisen ruotsalaisen yhteiskunnan kohtaamista.

1. Mellakka Lars Vilksin esitelmätilaisuudessa.2. Itsemurhapommi ja autopommi Tukholmassa 11.12.20103. Göteborg - Viha, pelko ja paratiisi.4. "Uuden lasermiehen" jahtaaminen, Malmö 2010."Laserturkkilainen" uhkaa silpoa ja murhata, ja tunnustaa että hänellä on hallussaan aseita. Sitten tästä kriminaalista tehdään Ruotsissa TV-tähti:5. Fox-TV Malmöstä.6. Demonstration in Malmö 25 jan 2009.Viedo näyttää ensin rauhalliset Israelin symppaajat, ja sitten rääkyvät arabit. Ruotsalaisen poliisiupseerin puolueellisuus viimeksimainittuja kohtaan hätkähdyttää.

7. Davis Cup Malmö 07.03.2009, Israelin joukkuetta vastaan mellakoidaan.8. "Kaupunkitilan haltuunottoa":9. Esikoulu joudutaan sulkemaan Rosengårdissa.10. En vanlig kväll i det mångkulturella Sverige.Suomen poliittinen establishment on vakaasti päättänyt olla ottamatta huomioon Ruotsin kokemuksia, ja saattaa Suomi samaan alennustilaan. Tämä kannattaa ottaa huomioon, kun harkitsee ketä äänestää v.2011 vaaleissa.

Me olemme kertoneet, päätös on nyt Sinulla.
-

keskiviikko 24. marraskuuta 2010

"Rasistinen tuhopoltto" ja mediakampanja maahanmuuttokriittisyyttä vastaan.
Lipposka vaahtoaa:

SDP:n kansanedustaja Päivi Lipponen yhdisti tiistaina blogikirjoituksessaan Tampereen maanantaisen tuhopolton rasismiin.

- Nyt on raja ylitetty. Enää rasistiseen uhoiluun ei voi suhtautua vähättelevästi tai naureskellen
, Lipponen kirjoitti "Raukkamaista toimintaa" -otsikon alla.

- Minä vetoan ihmisiin, että me maltilliset suomalaiset sanoudumme irti tällaisesta sairaasta väkivallasta ja rasismista.

Samoilla linjoilla oli myös toinen demariedustaja Kimmo Kiljunen, joka jätti eduskunnan puhemiehelle kirjallisen kysymyksen suojelupoliisin viharikosten seurannan tehostamisesta.

- Tampereella ravintolan tuhopoltto on osoittautumassa viharikokseksi, Kiljunen aloitti tekstinsä.
...
Iltalehden uutinenJospa Päivi Limpopo ja Kiljukimmo eivät olekaan hulluja ja hysteerisiä? Jos heillä onkin "salainen tieto"? Ei toki po. rikoksesta, kolminkertaisesta murhapoltosta, vaan jostain muusta??

Jokainen, jolla on poliittinen lukutaito, ymmärtää vähintään epäillä viime kesästä alkanutta kummallisten tapauksien sarjaa: Ensin näyttävä mutta mitäänsanomaton homokaasu-isku Helsingissä. Sitten homonahistelua siellä-täällä. Ja kaikenaikaa pol.korrekti toimittajalauma odottaa vesi kielellä ja kynä pystyssä sitä Suurta Rasistista Iskua (SRI).

Jos operaatio SRI on olemassa, se toimii näin: Teetetään näkyviä väkivallantekoja tms., jotka uutisrummutetaan suomalaisten sieluun koko mediamafian voimalla. "Rasismi" nostetaan kansakunnan kaapinpäälle, ja suurempaan näkyvyyteen kuin mihin Muutos11, Halla-Aho ja persut ikinä yltävät. Näin pyritään siihen, että tyhmä rahvas (rahvas on tyhmää politrukkien mielestä) ei äänestä kevään vaaleissa maahanmuuttopolitiikasta vaan "tuomitsee rasismia/fasismia/persuismia"?

Jos SRI-operaatiota joku valmistelee, mistäs luulette tämän tahon löytyvän? Veikkaan että niin läheltä demarijohtoa, että kaikki valppaat kiljuset ja lipposet saavat siitä jotain vinkkiä tietoonsa.

Voi voi: Päivi-rouva luuli murhapoltto-uutisen kuullessaan, että "hei, tää on se meidän operaatio! Nyt vettä myllyyn..."?

Mut ku se ei ollu, "ne teki sen ite".
Aram Bibanin veljen Araz Bibanin pizzeria Helsingin Kontulassa:Molemmat Bibanit ovat tätä kirjoitettaessa vangittuina tuhotyöstä etc. epäiltyinä.

sunnuntai 21. marraskuuta 2010

"Jews will play a leading role in multicultural Europe"Says Jewish researcher

Toisaalla esittelemme EU:n perustajien pääideologin, kreivi Richard Nicolaus Coudenhove-Kalergin v.1923 julkaisemassa kirjassaan esittämän suunnitelman eurooppalaisten rodullisesta sekoittamisesta pääasiassa Saharan eteläpuolisen Afrikan maahanmuuttajiin. Kalergi selittää tällä pyrittävän eurooppalaisten rodulliseen hävittämiseen, joka nostaisi perinteisestä aatelistosta ja juutalaisista muodostetun yläluokan absoluuttiseen valtaan.

Kalergin suunnitelma

Richard Coudenhove-Kalergi

Kalergin idea on hämmästyttävä ja uskomaton, mutta tämän tästä löytyy sama peruskuvio muiden esittämänä. Tällä videolla puhuu juutalainen tutkija Barbara Lerner Spectre :Barbara Spectre asuu Ruotsissa, ja lienee siis jonkinlainen tutkija. Häntä haastatteli Israel Broadcasting Authority, IBA. Tässä ote haastattelusta:

IBA-News: "Kuten tiedämme, Ruotsissa on ihmisiä, jotka tukevat Israelia ja joilla on perinpohjainen näkemys nykyisen tilanteen epäoikeudenmukaisuudesta. Juuri nämä ihmiset antavat toivoa niille, jotka yhä uskovat, että asiat muuttuvat paremmiksi. Eräs heistä on Barbara Specter, entinen amerikkalainen, joka palasi Israeliin ja kymmenen vuotta sitten perusti Ruotsin hallituksen avustuksella poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumattoman juutalaisjärjestön, joka kantaa kreikkalaista nimeä Paideia täällä Tukholmassa. Hän uskoo, että nykyinen antisemitismin aalto siirtynee etäämmäs, ja että juutalaisilla tulee olemaan tärkeä rooli syvien muutoksien ajamassa maassa."

Barbara Spectre: "Luulen, että antisemitismin uusnousu on olemassa, koska tällä hetkellä Eurooppa ei ole vielä oppinut olemaan monikulttuurinen ja luulen, että me tulemme [juutalaiset] olemaan osa sitä muutoksen tuskaa, minkä tulee tapahtua. Eurooppa ei tule enää koostumaan viime vuosisataisista monoliittisista yhteiskunnista. Juutalaiset tulevat olemaan sen keskipisteenä; se on valtava muutos, ja he [eurooppalaiset] ovat nyt menossa kohti monikulttuurisuutta, ja meitä juutalaisia tullaan paheksumaan johtavan roolimme takia, mutta ilman sitä johtavaa roolia taikka ilman tuota muutosta, Eurooppa ei tule selviytymään."
Kiitokset suomennoksesta.

Haluaisimme kysyä rouva Spectrelta, miten hänen aiempi kotimaansa Israel on ottanut huomioon ne monikulttuurisuuden vaatimukset, joita hän pakottaa Ruotsille ja Euroopalle.

"Kalergi-suunnitelma" ei siis ole konspiraatioteoriaa vaan elävää käytäntöä? Mitä muuten ajattelet ideasta tuoda Suomeen kaksi miljoonaa maahanmuuttajaa? Katainen on tainnut puhua suuremmastakin määrästä."Europäer werden negroide Mischlinge sein!", sanoo kreivi.


Varomme kuitenkin samaistumasta antisemitistiseen rasismiin, sillä juuri Euroopan porttien avaaminen vihamieliselle invaasiolle alikehittyneistä maista on tuonut maaperällemme ensimmäistä kertaa vuosikymmeniin aktiivisen ja fanaattisen juutalaisvihan: Islamistiset vihasaarnaaja-imaamit, joiden puheissa juutalaisten päitä pudotetaan ja krematoriot savuavat.

Kreivi Kalergi ja seuraajansa ovat toki tosissaan: He haluavat hinnalla millä hyvänsä vaihtaa euroopan väestön "negroid mischlinge"-porukkaan. Vaikka hintana olisi Euroopan juutalaisten jättäminen raivoavien barbaarien käsiin?

Taitaa olla niin, ettei kreivi Kalergin taustajoukkojen yhdistävä tekijä olekaan juutalaisuus, vaan yksinomaan valta ja raha? Silloin pikkukauppias K.Kafka Pursimiehenkadulta on yhtälailla maahanmuutoksi naamioituneen vihamielisen invaasion häviäjiä, kuin tavis-suomalainenkin.Rouva Spectren kannattaisi pitää huolta siitä, ettei juutalaisia aleta nähdä 'toisessa valossa', kuin tähän asti.

sunnuntai 31. lokakuuta 2010

Kansanmurha Mandelan kuoleman jälkeen.

FROM JOSEPH FARAH'S G2 BULLETIN
Suunnitelma valkoisten teurastamiseksi Etelä-Afrikassa?

Kansanmurha Mandelan kuoleman jälkeen.
Posted: February 09, 2004
1:00 am Eastern

© 2010 WorldNetDaily.com
http://www.wnd.com/news/article.asp?ARTICLE_ID=37010


Joseph Farah's G2 Bulletin on WorlsNetDaily.comin perustajan tutkivan journalismin projekti.


Samaan aikaan kun Etelä-Afrikan liittovaltion entinen presidentti Nelson Mandela torjuu huvittuneena huhut huonosta terveydestään, paikallisessa kommunistipuolueessa suunnitellaan kaikkien maan valkoisten teurastamista, G2B:n tietolähde väittää.


Kommentti: Mandela on itse kuulunut Etelä-Afrikan Kommunistisen Puolueen johtoon. Hänellä on siellä yhä laaja kontaktipiiri ja suuri vaikutusvalta. Huhu suunnitellusta kansanmurhasta on voinut aiheutua myös Mandelan vastustavasta kannasta? Hullut rasistit ovat vaatineet valkoisten murhaamista ja veteraanipoliitikko on vastustanut? Mandela voi olla kommunisti mutta hullu hän ei ole.


Yhdessä suunnitelmassa 70 000 aseistettua mustaa "kuljetettaisiin yhden tunnin aikana Johannesburgin keskustaan" taxicab-autoilla hyökkäämään valkoisia vastaan.


Kommentti: Jo apartheidin aikana mustien yrittäjien taxi-pakut olivat tärkeä osa joukkoliikennetta townshipien ja työpaikkojen välillä. Nämä pakut pystyvät ehkä kuljettamaan 70 000 matkustajaa tunnissa yhteen suuntaan. Luku kuvannee siis kuljetuskapasiteettia?

Valkoisten joukkomurhaamis-suunnitelmasta käytetään useita nimiä: "Operation Vula", "Night of the Long Knives", "Operation White Clean-up", "Operation Iron Eagle" ja "Red October campaign".


Kommentti: Voi hyvin kuvitella, että huhun levitessä mustien "nuorukaisten" keskuudessa, sille annetaan yhä uusia nimiä? Kommunistipuolueen johdossa ei välttämättä ole suunniteltu mitään, mutta jos kujilla ja kapakoissa puhutaan siitä vaahto suussa, suunnitelma on totta.


Operaatio "Our Rainy Day" siis toteutettaisiin Mandelan kuoleman jälkeen kuljettamalla mustia takseilla suuriin kaupunkeihin.

Hyökkääjät ottaisivat haltuunsa polttoaineiden jakelupisteet ja joukkomurhaisivat valkoisia. Hyökkäykset ehkä edeltäisivät vallankaappausta.


Kommentti: Tämä asettaa oletetun mellakointisuunnitelman järkevään yhteyteen.


Tietolähteiden mukaan useimmat mustat tietävät suunnitelmasta. Jos rodulliset kiistat kärjistyvät, mustat sanovat usein valkoisille: "Odottakaa kunnes Mandela kuolee."


"Valkoiset Etelä-Afrikassa voivat kiistää sen vaikka maailman loppuun, mutta me olemme todellinen vaara", yksi (musta) asukas selittää.
"Tämä ei ole mikään pila, ja jokainen jolla on puoletkin aivoistaan voi nähdä että tämä huhu on karannut käsistä."


Komentti: Nyt ollaan realistisen arvioinnin äärellä. Huhu on vaarallinen perättömänäkin. Se voi toteuttaa itse itsensä.


Monet valkoiset ovat jo vakuuttuneita siitä, että Mandelan kuolemaa seuraa etninen puhdistus, milloin tahansa hän kuoleekin. Jotkut ovat valmistelleet pakenemista.

"Minä olen valmistautunut, ja meillä on kokoontumispaikka mihin voimme linnoittautua neljäksi viikoksi Mandelan kuoleman jälkeen", sanoo yksi valkoinen etelä-afrikkalainen. "Jos mitään ei tapahdu, se on ihme."


"Red Oktober" -kampanja olisi väitteiden mukaan kommunistien juoni, jolla presidentti Thabo Mbeki korvattaisiin Cyril Ramaphosalla.


"Minusta tuntuu että olen tulossa hulluksi"
, sanoo toinen valkoinen etelä-afrikkalainen. "'Operation Uhuru' tai 'Operation White Clean-up' eivät ole mitään huhuja. Minä keskustelin jonkun kanssa jolle zimbabwelaiset mustat olivat vahvistaneet, että nämä asiat tulevat tapahtumaan. Minun serkullani on farmi Mpumalangassa, ei kovin kaukana Johannesburgista. Musta poliisi tällä alueella kertoi valkoiselle kollegalleen, että he tulevat tappamaan meitä kuin kärpäsiä emmekä voi asialle mitään. Siksi hän ei välitä siitä, että tiedämme."


Samaan aikaan Mandela, ilmeisesti tietoisena huhuista vakuutti viime viikolla, että hän voi hyvin.


"Olen ihan terve", hän kertoi reporttereille Kap-kaupungissa. "Jotkut menevät asioiden edelle sanoessaan että olen haudan partaalla. Jos se päivä tulee, jolloin koputan taivaan porttia, ...He katsovat listaa ja sanovat: 'Nimesi ei ole täällä ...yritä seuraavaa ovea?''""


Huoli Mandelan terveydestä kasvoi äskettäin kun hän peruutti tapaamisensa Saksan liittokanslerin Gerhard Schöderin kanssa. Entinen presidentti oli tuohon aikaan lepäämässä Mauritiuksella.


Mandela on pilaillut, että kun hänen aikansa tulee "minä etsin siitä maailmasta ANC:n osaston ja liityn siihen".


Subscribe to Joseph Farah's G2 Bulletin: http://www.g2bulletin.com/


Viha, jota ANC ja sen varjossa piileskelevä kommunistipuolue levittävät, on kantanut satoa. Emme juuri nyt halua kaivella esiin todistusaineistoa valkoisten farmareiden tai kaupunkilaisten rodullisesti motivoiduista murhista, lukija voi etsiä ne itse, mutta varoitamme: Materiaali on järkyttävää.

Ruandan kansanmurha organisoitiin paikallisradion tiskijukan avulla. Oli poliittinen tahto käynnistää rajoittamaton aggressio tutseja kohtaan, ja välineenä olivat rockbiisien väliin huudetut spiikit. Ei tämä poikennut huhukampanjasta niin paljoa. Nyt tiedämme, miten Afrikassa tehdään kansanmurha: "HeyyY Mää-än, tapa tänään naapuri...!"

Jos ja kun tuomitsemme rodullista väkivaltaa, se ei ole uskottavaa yksipuolisena, vain yhden toimijan toiseen kohdistaman raakuuden tuomitsemisena. Yksipuolinen moralisoija on aina toisen väkivallan osapuolen puolella, siis väkivallan puolella.Nytkö se alkaa??Koko juttu Savon Sanomissa.

"Maan nykyinen presidentti Jacob Zuma vetosi torstaina eteläafrikkalaisiin, jotta nämä pysyisivät rauhallisina."


Iltasanomat:

"Viranomaisten mukaan 92-vuotias Mandela vitsaili jo perjantaina vaimonsa ja sairaanhoitajien kanssa ja käsitteli vanhuuden tuomia ongelmia "suurella tyyneydellä".

Parin sairaalayön jälkeen hoito jatkuu hänen kotonaan.

- Hän on käynyt samanlaisissa tarkastuksissa aiemminkin, mutta aiemmin ne eivät ole herättäneet tällaista paniikkia, sanoi varapresidentti Kgalema Motlanthe."Iltasanomat 28.01.11


Iltalehti:Etelä-Afrikan valkoisella vähemmistöllä on syytä toivoa, että entinen presidentti Nelson Mandela sinnittelee elävien kirjoissa vielä pitkään, mutta luonnolle eivät hurskaatkaan toiveet voi mitään. Ihmisruumiin rapistuminen on biologiaa, kuten myös populaatioiden pyrkimys reviirinsä hallintaan ja kilpailevien heimojen syrjäyttämiseen?

Suomalainen toimittaja ei ymmärrä tai ei halua ymmärtää, mihin nykyisen presidentin Jacob Zuman rauhallisuus-vetoomus liittyy. Mandelan negrologeja kirjoitetaan kuitenkin jo kaikissa toimituksissa rotusorronvastaisessa hengessä, -ymmärtämättä että toimittaja-tanttojen nuoruuden euforiset muistot mielenosoituksista vääryyttä tms. vastaan ovat menneisyyttä. Eivät tätä päivää.

Tämä päivä tuo uudet rotusorrot ja uudet vääryydet?

sunnuntai 17. lokakuuta 2010

Al-Qaedan ydinekspertti: Adnan Al Shukrijumah

07.08.2010 Debka File:

(Debka on Israelin tiedustelupalvelun tiedotuskanava. Debkan uutissivu)

Al Qaeda on valinnut globaalisten operaatioidensa johtajaksi ydinaseasiantuntijanAdnan Al Shukrijumah

"Yhdysvaltain Liittovaltion Poliisi on käynnistänyt 07.08.2010 ajojahdin saadakseen käsiinsä Adnan Al Shukrijunahin, 35-vuotias. Hänen päästään on luvattu 5 miljoonan US-dollarin palkkio. Terrorismin asiantuntijat vahvistavat, että etsitty mies on todella vaarallinen – ei sen tähden, että hän on kiivennyt al-Qaedan hierakian korkeimmalle tasolle, vaan koska järjestö määrääsi hänet seitsemän vuotta sitten suorittamaan radioaktiivisen pommihyökkäyksen Amerikkaa vastaan.

Jo lokakuussa 2003 hänen kiinnisaamisekseen oli käynnistetty salainen ajojahti USA:ssa ja Kanadassa. Tuohon aikaan hän oli työssä ydininsinööriopiskelijana MacMasterin Yliopiston 5:n megawatin tutkimusreaktorissa Hamiltonissa, Ontariossa, Kanadassa ennen kuin hän äkillisesti katosi.

Hänen katoamisensa havaittiin siksi, koska suuri määrä radioaktiivista materiaalia puuttui yliopiston reaktorista. Epäiltiin, että Osama bin Laden oli uskonut ”opiskelijalle” tehtäväksi valmistaa ”likainen pommi”hyökkäys jossakin Pohjois-Amerikan kaupungissa.

Sen jälkeen Shukrijumahia ei koskaan enää jäljitetty.

Shukrijumah on syntynyt Saudi Arabiassa ja hänen isänsä, imaami, ja äitinsä toivat hänet Yhdysvaltoihin pikku lapsena. He asuivat New Yorkissä ja Floridassa 15 vuotta.
Amerikan viranomaiset kuulivat ensimmäisen kerran Al Shukrijumahin terroritehtävästä al Qaedan puolelta Khaled Sheikh Mohammedilta, joka on fundamentalistisen verkoston vanhempi operatiivi ja hänet saatiin vangiksi hänen kotonaan Karachissa eräänä yönä maaliskuussa.

Sheikh Moyhammed kuvasi etsittyä miestä yhden miehen soluksi, joka on koulutettu rakentamaan sieltä täältä käsiin saadusta materiaalista radioaktiivisia pommeja. Sheikh Mohammedilta USA:n terrorismin vastaiset yksiköt saivat ensimmäisen kerran tietää yksisoluisista al Qaedan kemiallisista, biologisista ja ydiniskuryhmistä, jotka muodostuvat yksinäisistä toimijoista, jotka on koulutettu toimimaan soolona.

Asiantuntijat olivat aikaisemmin olettaneet, että kukin joukkotuhoasesolu muodostui monista jäsenistä ja heitä tuki logistinen taustaryhmä [kuten se verkosto, joka toteutti syyskuun 11. päivän hyökkäyksen.]

Tänään terrorismin asiantuntijat eivät usko Adnan Shukrijumahin tehtävään globaalisten operaatioiden suunnittelussa, vaan pikemminkin he sanovat, että järjestö haluaa hänen asiantuntemustaan Amerikan näyttämöllä valmentaakseen muslimeja, jotka ovat USA:n kansalaisia hyökkäyksiin Yhdysvaltain sisällä.

Kun kuultiin detroitilaista taksikuskia Najibullah Zazia, joka oli yksi kolmesta syytetystä, jotka suunnittelivat itsemurhahyökkäystä New Yorkin maanalisessa viime vuonna, hän kertoi että Shukrijumah oli avainyhdysupseeri heidän koulutusleirillään Pakistanissa.

Al Qaeda on tunnettu siitä, että se tekee pitkän aikavälin suunnitelmia, kunnes toteuttaa ne – tai lopettaa ne. On todennäköistä, että heidän määräämänsä massatuhoterrorin asiantuntijansa saattaa olla valmistelemassa likaisen pommin operaatiota Amerikassa niiden olosuhteiden mukaisesti, jotka vallitsevat tänä päivänä."


http://muslihoon.wordpress.com/2006/09/15/urgently-wanted-adnan-al-shukrijumah/

http://barenakedislam.wordpress.com/2010/08/09/intensive-secret-hunt-for-muslim-one-man-dirty-bomb-cell-underway/


Shukrijumahin yhdisti ydeinmateriaali-terrorismiin FBI:n yhteistyökumppani Paul Williams jo v.2003:
In October, FBI consultant Paul Williams wrote a book Dunces of Doomsday in which he claimed that Amer el-Maati, Jaber A. Elbaneh and Anas al-Liby had all been seen around Hamilton, Ontario the previous year, and that Shukrijumah had been seen at McMaster University where he "wasted no time in gaining access to the nuclear reactor and stealing more than 180 pounds of nuclear material for the reation of radiological bombs".

He was subsequently sued by the University for libel, as there had been no evidence to suggest any part of his story was true. The publisher later apologise for allowing Williams to print statements which "were without basis in fact".
http://en.wikipedia.org/wiki/Adnan_Gulshair_el_Shukrijumah


Onko Israel vain uudelleenlämmitellyt vanhan todistamatta jääneen vihjeen, vai onko Shukrijumahin toimista uutta tietoa, sitä on vaikeaa tässä vaiheessa arvioida. Elämme joka tapauksessa hyvin mielenkiintoisia aikoja.

FBI:n etsintäkuulutus Shukrijamahista. Palkkio 5 milj.USD.


Islamilla on pommi?

Ilahu-illa-lällää, huutaa muezzin. Meillä musliimeilla on jo pommi:Ei tarvitse odottaa Iranin pommiohjelman valmistumista, sillä Pakistanilla (="Puhtaiden maa") on jo ydinpommi. Hizb-ut-Tahrin tms. verkoston nukkuviin soluihin kuulunee riittävästi pakistanilaisia kenraaleja, jotta ydinaseet ovat tarvittaessa jihadistien käytettävissä.

Meidän tulee huolestua Iranin kohdalla enemmän suunnitelmista ampua ydinpommi maan kiertoradalle, jolloin se tavoittaa minkä tahansa pisteen maan pinnalla:

31.01.2007 Atlas Shrugs:

Strategiasivu

29. tammikuuta 2007: Iran on muuttanut yhden suurimmista ballistisista ohjuksistaan, 30 tonnia painavan Shahab 3:n satelliitin laukaisuraketiksi. On mahdollista rakentaa nykyisellä kevytelektroniikalla 250 kg painava tiedustelusatelliitti, jonka Shahab voisi nostaa matalalle maan kiertoradalle.

Huolestuttavampaa on se tosiasia, että tuon kokoisella satelliitilla voidaan myös panna ydintaistelukärki maan kieroradalle. ja saada se laskeutumaan minne tahansa maapallolla. Sellaisia aseita, joita kutsutaan nimellä FOBS (Fractional Orbital Bombardment System), Neuvostoliitto kehitteli 1960-luvulla. Muutamia näistä ohjuksista, jotka pystyvät kantamaan FOBS, rakennettiin ja otettiin käyttöön, mutta kukaan ei ollut innostunut saamaan ydinaseita maan kiertoradalle. Pidettiin halvempana ja turvallisempana käyttää vain tavanomaisia ICBM-(intercontinental ballistic missiles)-ohjuksia.

Venäjä purki sen FOBS-ohjukset 1980-luvulla. Mutta ei ole mitään, mikä voisi estää Irania rakentamasta joitakin FOBS-ohjuksia keinona uhata Yhdysvaltoja ydinasehyökkäyksellä. Pohjois-Korea voisi myös rakentaa FOBS-ohjuksia, koska useimmat Iranin pitkän kantaman ballistisista ohjuksista tulevat Pohjois Koreasta.

http://www.israeluutiset.fi/Vanha80.html


FOBS-ohjusten idea keksittiin siis jo 60-luvulla, mutta silloiset ydinasevallat totesivat sen liian vaaralliseksi joten idea haudattiin. ICBM-formaatti oli riittävä molemminpuoliseen täystuhoon, joten FOBSilla ei olisi saavutettu muuta kuin hälytys-ajan pieneneminen minuuteista sekunteihin.

Islamisteilla ei ole samoja varauksia ihmiskunnan desimoimisen suhteen, kuin menneen maailman suoervalloilla. Pitäiskö meidän huolestua?


keskiviikko 6. lokakuuta 2010

Muslimit ovat julistaneet sodan Euroopan alkuperäistä väestöä vastaanKäännös on tanskalaisesta sanomalehdestä Kristeligt Dagblad
11.01.2008.


"On yllättävää, että viime vuonna Wienissä pidetty Euro-Islam-konferenssi ei ole saanut enempää huomiota, koska konferenssi oli tosiasiassa muslimien sodanjulistus Euroopan alkuperäistä väestöä vastaan.

Viime vuonna (v.2007) pidettiin Wienissä konferenssi niin kutsutusta Euro-Islamista. Siinä tunnetut muslimivaltuutetut muotoilivat tulevaisuuden vision Euroopasta Islamin vallan alla. Tuossa tilaisuudessa Mustafa Ceric, Bosnian Suurmufti kuvaili tulevaa Islamin aikakautta, joka pitäen mallinaan maurilaista Espanjaa ja Osmannien Etelä-Eurooppaa korvaisi kristinuskon.

Osallistujien joukossa oli myös kaikkialla läsnäoleva professori Tariq Ramadan. Hän julisti, että suunnitelmat Euroopan islamilaistamisesta täytyy pitää yleisöltä salassa.

He sopivat myös, että ensimmäisenä askeleena on varmistaa Sharia-lain voimaantulo siten, että "ainakin alussa Sharia esitetään rinnakkaisena lainsäädäntönä Euroopan maille". Mitä tulee yksityiskohtiin Sharia-laista, ne täytyy pitää poissa julkisista keskusteluista niin pitkälle kuin mahdollista.On yllättävää, että nämä konferensissa tehdyt julistukset eivät ole julkisuudessa saaneet paljon huomiota osakseen. Joko sellaiset tulevaisuuden näkymät Islamista näyttävät liian mielikuvituksellisilta tullakseen otetuksi vakavasti tai todellisuus sopii niin huonosti kuvaan Islamista, mikä hallitsee "kaikkitietävää" Euroopan kulttuurieliittiä, että he tukahduttavat sanotun tosiasian.

Tämä koskee myöskin problemaattista professori Tarq Ramadania, jonka julistukset olivat kaikkein huolestuttavimpia. Hän julisti, että hänen todelliset tarkoituksensa Euro-Islamista täytyy pitää yleisöltä salassa. Mikä kummallinen kovaksikeitetty julistus kokouksessa, josta hän tietää, että lehdistö raportoi siitä. Perustaako hän vain aivan kyynisesti laskelmansa "uskottomien" yleiseen tukahduttamismekanismiin?

Vaikka paljon Tariq Ramadania koskevasta rankasta kritiikistä ja hänen versiostaan Euro-Islamista on tehty tunnetuksi, sillä on ollut vain vähän vaikutusta hänen maineeseensa modernina, maltillisena eurooppalaisena muslimina, joka työskentelee vakavasti muslmien rauhanomaisen integraation hyväksi Läntisessä maailmassa.

Tariq Ramadan on yhä arvostettu vieras, joka kutsutaan usein virallisiin konferensseihin kaikkialla Euroopassa, varsinkin Skandinaviassa, missä hänelta muun muassa pyydetään konsultointiapua asiantuntijana keinoista, joilla ratkaista muslminuorten radikalisoitumisongelmat; ja hän on hyvin kunnioitettu nuorten, hyvin kasvatettujen tanskalaisten muslimien keskuudessa.

Tultakoon erityisesti mainituksi, että Tariq Ramadanilla on vaikutusta järjestöihin nimeltä "Kriittiset Muslimit", jonka johtaja on Sherin Khankan, ja "Muslimit Vuoropuhelussa", jonka jäseninä on sellaisia tunnettuja henkilöitä kuin Mona Sheikh*), Asmaa Abdol-Hamid*) ja Abdul Wahid Pedersen*).Sherin Khankan ja Ramadan Tanskassa (!) v.2002.Mona SheikhAsmaa Abdol-Hamid selittämässä.Abdul Wahid PedersenMuslimien ei ole oikeastaan sallittu asua uskottomien maassa. Ainoastaan, jos he julistavat uskonsa Allahiin ja Muhammediin julkisesti se voidaan sallia. Tämä tarkoittaa käskyä toimia muslimilähetyssaarnajina.

Tämä tehdään ensisijaisesti tekemällä Islamin tunnustuksia ja tekemällä itsenä samanaikaisesti näkyväksi julkisuudessa. Tariq Ramadan ehdottaa myös, että nimen "Sodan Talo", jolla perinteellisesti tarkoitetaan "uskottomien" hallitsemioa alueita, sijasta niitä täytyy nyt kutsua nimellä "Tunnustuksen Talo ". Hän ajattelee tämän nimen ilmaisevan sitä, että siellä on käynnissä islamilainen lähetystyö, eikä todellinen sota.

Tariq Ramadanin menetelmä osoittaa tiettyä eroavaisuutta sotaisaan islamilaisuuteen nähden, mutta päämäärä on aivan sama. Molemmat ryhmät haluavat Euroopan Islamin vallan alle. Tariq Ramadan on väkivallan käyttöä vastaan Euroopassa, koska se saattaa pilata mahdollisuudet saattaa Euro-Islam päätökseen. Kuitenkin Tariq Ramadanin lausunnot väkivallan käytöstä islamilaistamisesssa ovat todella hyvin kaksimielisiä.

Qaradawi on Lähi-Idässä yksi vaikutusvaltaisimmista Sunnimuslimien oppineista, jonka nimi on liitetty monien vuosien ajan fanaattiseen järjestöön nimeltä Muslimiveljeskunta. Tariq Ramadanin isoisä, Hassan al-Banna, perusti tämän vuonna 1928 Egyptissä. Tähän lisätään, että hän on Fatwan ja Tieteen Euroopan Neuvoston tunnettu jäsen, joka yrittää näytellä voimakasta roolia Euroopan Muslimien pääneuvostona. Qaradawi on sanonut, että Islamin päämäärä on valloittaa Eurooppa samoin kuin USA käyttämällä menetelminä islamilainen lähetystyö, propaganda ja saada vaikutusvaltaa painostusryhmien avulla.
QaradawiHassan al-Banna

On sanottu, että Qaradawi on painanut ratkaisevat sormenjäljet paperiin, jota kutsutaan nimellä "Projekti", vuodelta 1982, joka määrittelee pitkän, yksityiskohtaisen aikataulun (yli 100 vuoden aikajaksolle) Euroopan ja USA:n soluttamiseksi ja lopulliseksi valloittamiseksi. Tämä aikataulu sattuu tarkasti yhteen niiden julistusten kanssa, joita tehtiin Wienin konferenssissa viime vuoden keväällä.

Paperi löydettiin, kun Sveitsissä sijaitsevaan luxuskotiin tehtiin ratsia marraskuussa 2001. Sen omistaja oli Yousseff Nada, Ramadanin perheystävä monien vuosien ajalta, Muslimiveljeskunnan kansainvälinen johtaja, ja Luganossa sijaitsevan Al-Taqwa-pankin toimitusjohtaja, joka kuten siltä näyttää, on rahoittanut al-Qaedan ja Hamasin Islamilaista terrorismia.A dynamic leader and fervent cleric, Youssef Nada co-founded the Islamic Center of Munich in the 1970s.


Tariq Ramadanin mukaan lähetystehtävä tulee antamaan Euroopan muslimeille takaisin heidän itsetuntonsa, arvoasemansa ja elämän tunteen, joita niin monilla muslimeilla ei ole. Muslimien täytyy tulla ulos itsepuolustuksen asemistaan ja hypätä julkiselle areenalle aktiivisina kansalaisina antamalla muslimien äänen kaikua kansallisissa parlamenteissa vaatien oikeutta.

Kun Tariq Ramadan käyttää sanaa oikeus?, täytyy huomata että hän tarkoittaa Islamilaista oikeutta, so. Shariaa. Tämä on Allahin laki, joka hallitsee oikeusasioita, samoin uskonnollisia ja sosiaaliasioita. Myös "Projekti" rohkaisee muslimeita osallistumaan aktiivisina kansalaisina, mikä on soluttautumisen yksi ratkaisevista strategioista.

Tariq Ramadanin rohkaisulla aktiiviseen kansalaisosallistumiseen, tunnustamiseen (lähetyssaarnajina) ja poliittiseen taisteluun "Islamilaisemman oikeuden" puolesta on ollut hyvin tärkeä merkitys monille nuorille Tanskan muslimeille, jotka kävelevät kaduilla osoittamalla yleisölle näinä vuosina innokasta sitoutumistaan uskontoon.

Kun Asmaa Abdol-Hamid halusi ehdottomasti käyttää huivia Folketingetissä (Tanskan parlamentti), se oli vain islamilainen poliittinen koekaniini nähdäkseen kuinka pitkälle Islam voi mennä Sharia-lain kanssa. Huivi on yleensä hyvin radikaali Sharian hyväksymisen symboli, ja se leviää kaikkialla, missä tahansa Veljeskunta saa innokkaita kannattajia.

Naisten kontrolli on perustavan laatuista poliittiselle Islamille. Tässä yhteydessä on mielenkiitoista huomata "Projektiin" liittyen, että heidän aikatauluunsa kuuluu käyttää Euroopan poliittista vasemmistoa (väliaikaisesti) ensimmäisenä askeleena liittolaisena tiellä Läntisen maailman islamilaistamiseen. Heidän todellisen päämääränsä salaaminen ja kieltäminen on myös selvästi mainittu "Projektissa".

Euro-Islamin alkuperäinen idea. jonka Bassam Tibi, entinen Göttingenin Yliopiston professori esitteli, oli että Islamin pitäisi Euroopassa mukautua eurooppalaisiin demokraattisiin kulttuuriperinteisiin, joiden kautta he voisivat edetä poliittiseen yhteenottoon ja siten pakottaa ottamaan käyttöön Sharia maan lakina. Tariq Ramadan ja Islamo-fasistinen Veljeskunta otti käyttöön idean, mutta käänsi koko asian ylösalaisin sillä tuloksella, että tänään Euro-Islamin kannattajat osoittavat selvästi heidän visionsa Euroopan Islamilaisesta poliittisesta ja uskonnollisesta hallintavallasta.Bassam Tibi

Mielikuvituksellista? Varmasti, mutta mielituksellinen poliittinen liike on aikaisemminkin yllättänyt Euroopan hänen (naisen) vuoteessaan. Uusi asia on, että näky tulevasta Islamin valloituksesta perustuu siirtolaisuuteen, joka on mittasuhteiltaan niin valtava, että sitä ei ole koskaan aikaisemmin nähty maailman historiassa.

Tosiasiassa Wienin kokous viime vuoden keväällä oli muslimien sodan julistus Euroopan alkuperäisille väestöille. Milloin Euroopan vastuunsa tunteva henkinen ja poliittinen eliitti kykenee näkemään kirjoituksen seinällä? Ehkäpä Euroopan rauniot voidaan vielä kuitenkin estää.

*) Mona Sheikh, Hitzb-ut-Tahrir' in jäsen, jota lehdistö haastattelee usein.

Asmaa Abdol-Hamid, Ehhedslisten' in (poliittinen vasemmistopuolue) jäsen, yritti päästä Tanskan parlamettiin ja sai aikaan yleisössä hälytyskellojen soimisen.

Abdul Wahid Pedersen, tanskalainen, joka kääntyi Islamiin ja josta on tullut Islamin tärkeä agitaattori
Kiitämme Kristeligt Dagbladia näistä varoittavista sanoista!Hizb ut Tahri on pitänyt äskettäin uuden joukkojenkatselmuksena. Tälläkertaa Kööpenhaminassa:
Al-Skeidan monet kasvot

Tämä tärkeä analyysi on luettavissa tältä keskustelupalstalta.


"Islamismin järjestäytyminen ei ole perinteistä hierarkista järjestäytymistä vaan monen keskuksen verkostoitumista. Kaikille tuttu Al Gaida muodostaa sisar- ja tytärjärjestöineen sekä irrallisine soluineen yhden terroritoiminnan ytimistä - mutta vain yhden.

Poliittisen toiminnan puolella tärkein verkosto lienee Hizb ut-Tahrir. Se ei ole puolue vaan osin solurakenteella toimiva kansainvälinen liike. Sen päämääränä on luoda jättimäinen islamilainen kalifaatti, jonka alaisuuteen kaikki islamilaiset maat ja asukaskeskittymät kuuluvat.Se on siis kaikkien islamilaisten hallitusten ja hallintojen itsestäänselvä vihollinen - vaikkakin samalla myös monien yhteistyökumppani. Se on kuitenkin kyennyt vastustamaan islamilaisten maiden salaisia poliiseja vaikka onkin niissä useimmiten laiton/kielletty.

Länsimaissa se keskittyy toisen polven maahanmuuttajiin vaikuttamiseen. Se yllyttää aktiivejaan painostamaan tyttöjä kouluissa huivin käyttämiseen ja muuhun länsimaisista erottautumiseen. Sillä on hyvin aktiivinen rooli islamilaisen lainsäädännön ja kulttuurin juurruttamisessa islamilaisvaltaisille alueille. Se käyttää usein moskeijoita ja kulttuurikeskuksia toimintansa ja rahaliikenteensä kulisseina. Se omaa suorat suhteet erilaisiin terrorioverkostoihin.

Sillä on lähes rajattomat kanavat aseiden, huumeiden jne. hankkimiseen. Se saa paljon lahjoituksia niin arabimaista kuin länsimaistakin. Se saa myös "lahjoituksia" eli puolittaisen pakon edessä tulleita rahoja. Se pitää huolen että sitä tukevia imaameja ja muita uskonoppineita on juuri siellä missä sen mielestä pitääkin. Se toimii esim. länsimaissa vallitsevan koraanikoulusysteemin ilmeisesti merkittävimpänä taustatahoja ja järjestäjänä - tosin usein nimellisten välikäsien kautta.

Touhu menee suunnilleen näin:

Värvätään läjä identiteetti hukassa olevia nuoria. Näiden parhaimmisto (sisäpiiri) etsii lisää identiteetti hukassa olevia nuoria (ulkopiiiri) esim. huumeiden ja muiden päihteiden, rikollisuuden, oppilaitosten ja moskeijoiden parista. Sisäpiirit antavat ulkopiirien mellastaa ja saattaa saattaa eri alueiden ulkopiiriläisiä keskinäiseen yhteyteen asekaupan, huumeiden ja muun hauskanpidon merkeissä.

Sisäpiirit tietävät keitä ulkopiireihin kuuluu. Ulkopiirit eivät tiedä tarkkaan keitä sisäpiireihin kuuluu. Ulkopiiriläiset ovat uhrattavaa tykinruokaa, mutta niiden parhaimmisto värvätään sisäpiireihin jos se katsotaan siihen soveliaaksi.

Sisäpiirit kannustavat ulkopiirejä testaamaan ja toteuttamaan erilaisia tulossa olevan sodan menetelmiä tai voivat jopa toteuttaa niitä itse jos syy valuu ulkopiireille tai ulkopuolisille.

Jossain toteutetaan autojen polttamista niin että yksi menee edellä ja rikkoo autoista ikkunan. Toinen tulee perässä ja kaataa bensaa sisään. Kolmas tulee viimeisenä ja sytyttää auton. Näin tehtiin Ranskan "spontaaneissa" muuntajamellakoissa.

Tai voidaan kokeilla mobilisointitekniikoita. Jokainen tiettyyn piiriin kuuluva soittaa käskyn saatuaan vaikka kaveriaan paikalle ja käskee näitä soittamaan 5 kaveriaan paikalle. Näin saadaan hetkessä 200 ihmistä estämään vaikka jokin pidätys tai etsintä jota poliisi yrittää muutaman (2-20) partion voimin.

Tai mobilisoidaan iso lauma bilettäjiä johonkin yleisötapahtumaan riehumaan. Tai organisoidaan islamistisesti suuntautuneita huumerikollisuuteen yms. keskittyviä järjestäytyneen rikollisuuden muotoja ja aseistetaan ne perusteellisesti.

Järkkymätön yhteinen islamistinen rintama on ollut olemassa jo kauan. Se on perustettu 1953 Jerusalemissa ja sen nimi on Hizb ut-Tahir al-Islami. Se on niin Lontoon, Kööpenhaminan, Al Gaidan, Pariisin, Malmön kuin vähän kaikkien muidenkin isojen islamisaatio-ongelmien taustalla tavalla tai toisella.

Sitä on koittanut kitkeä niin Saddamin salainen poliisi, Teheranin partasuut, CIA, Mossad kuin tunnetusti tehokas Ruotsin poliisikin - tuloksetta. Päinvastoin. Järjestö on tainnut elää kaikkien aikojen kukoistuskauttaan viimeiset 10-15 vuotta. Aivan erityisen vahva se on Lontoossa ja Kööpenhaminassa. Lontoo taitaa olla eräänlainen harmaahapsiosasto ja Kööpenhamina taas liikkeen nuorisotoiminnan vahvimpia ytimiä.

Ja ne gangstat... Saavat huumeet Pakistanin ja Afganistanin verkostoilta, aseet ties mitä kautta mutta voimakkaan Hizb-kytkennän kautta kuitenkin. Jokaisen gangstan henkilöllisyys, osoite ja läheiset on Hizb ut-Tahririn tiedossa kun taas ne wanna-be -pennut itse eivät tiedä yhtään että kuinka monta, minkä nimistä ja näköistä monissa liemissä ja lukuisissa oikeissa sodissa kouliintunutta uskonsoturia Hizb ut-Tahrir voi eri välikäsiensä kautta lähettää pistämään pentuja kuriin jos pennut koittavat itsenäistyä liikaa.Ne gangstat eivät ole mitään itsenäisesti toimivia, aseistautuneita tai organisoituneita jengejä vaan taustaorganisaation etäpäätteitä. Se, että ne huitoisivat imaamia stiletillä, jos tämä yrittäisi kieltää huumesekoilut ym. hauskanpidon, on yhtä epärealistinen ajatus kuin että muutamat yksittäiset Helvetin Enkelit päättäisivät julistaa sodan emojärjestöään vastaan. Eliniänodote olisi aika lyhyt."


Kiitämme nimimerkki "Ulkopuolista" näistä sanoista!

Maahanmuuttajanuorison, sanomalehtikielessä 'nuorison', riehumiset autoja poltellen ja alkuasukkaiden nuoria tyttöjä ahdistellen eivät siis ole satunnaista rikollisuutta, vaan oleellinen osa Euroopan valloitusta: Uudet isännät totuttavat näin tulevat sotajoukkonsa käyttämään väkivaltaa rutiininomaisesti, ja näin luovat tulevaa sortokoneistoaan.

Terroria ruotsalaislähiössäRuotsalaisen lehden kertomaa:


Boende trakasseras av gäng

Av Andreas Lovén 15 MAJ 03.00

SEVED/RASMUSGATAN. Fasaderna är fläckiga av ägg. Träskivor täcker trasiga fönster. Stenar kastas in i husen. De boende på Rasmusgatan upplever att de är belägrade.

"Talojen julkisivut ovat kananmunien tahrimat. Laudankappaleet peittävät rikkinäisiä ikkunoita. Kiviä heitetään asuntoihin. Malmön Rasmusgatanin asukkaat tuntevat olevansa piiritettyjä.

"Talosi palaa ensi yönä", Amigo ulvaisee ikkunasta ulos kurkottavalle miehelle.

Muutamia päiviä aiemmin mies oli avannut poliiseille portin, minkä ansiosta sisäpihalta onnistuttiin nappaammaan muutama nuorukainen talteen.

Hieman myöhemmin Amigo kertoo, että hän halusi vain vähän pelotella miestä. Mutta siltikin häntä ärsyttää tietyt asukkaat Rasmusgatanilla. Erityisesti ne, jotka asuvat asumisoikeusasunnoissa - ruotsalaiset.

He ovat ajaneet nuorukaiset kaoottiseen tilaan. He soittavat tänne poliisin, kun itse menevät nukkumaan.

Amigo, Benny ja Alex (kaksi ensin mainnittua kieltävät kertomasta oikeita nimiään) notkuvat kadunkulmassa ja juttelevat erään asuintalon omistajan kanssa.

Stig Carlsson epäilee, että paikallinen kauppias lahjoittaa nuorukaisille kananmunia, jotka lentävät sitten pitkin seiniä.

"Haluavatko he että kauppa suljetaan", Stig ihmettelee.

"Bulshittiä", sanoo Alex. Jos kauppa suljetaan, täällä syntyy 100 prosenttinen kaaos.

Reilu parikymppinen Alex tuumaa, että ongelmat vähenisivät, jos alueelle nousisi nuorisotalo.

Tosin nuorukaiset eivät ole alueen ainoita ongelmanaiheuttajia. Sevedistä on tullut suosittu leikkipaikka monille alueen ulkopuolelta tuleville lapsille.

Näitä leikkejä on tavattu usein käydä suoraan Pernillan ikkunan alla. Joskus hän on erehtynyt häiritsemään lasten telmintää ja siitä on koitunut jälkiseuraamuksia.

Suuria kiviä on lentänyt ikkunasta sisään ja niihin on ilmestynyt mystisiä 5 kruunun kolikon kokoisia reikiä.

Poliisitkaan eivät tiedä mistä on kyse. Ei kuulu mitään laukauksia, vaan paremminkin sellainen suhiseva ääni. Ehkä se lähtee jostain ilma-aseesta, miettii Pernilla.

Hän on jo jokin aika sitten korvannut ikkunalasit pleksillä. Viimeisen kerran kun ikkunat särjettiin, hän ei uskaltanut poistua kodistaan kolmeen päivään.

Naapuri puolestaan on laittanut kirjahyllyn ikkunan eteen. Hänellä on kolme pientä lasta. Yksi on aivan pikkuinen, eikä hänellä ole varaa ottaa riskejä.

Pernilla, joka on saanut osansa myös kananmunasateesta, kertoo, että vaikuttaisi siltä, että ainoastaan asumisoikeusasunnoissa asuvat ruotsalaiset tuntuvat saavansa nuorison vihat niskoilleen ja aprikoi, että olisikohan kyseessä jonkin sortin rasismi.

Pernilla muutti viisi vuotta sitten Sevediin. Häntä kiehtoi katujen vilinä, mutta nyt hän on saanut siitä tarpeekseen.

Viime joulukuussa kaupan edessä ammuttiin mies, kun Pernilla oli ostoksilla. Hän kertoo kuinka alueen asukkaat olivat kirjoittaneet Ilmar Reepalulle (Sosdem, kaupunginjohtaja) tilanteesta.

"Ei kuulu meille. Soittakaa poliisille", kuului vastaus.

Pernillan mielestä on vastuutonta reagoida noin. Malmön kaupungin on huolehdittava nuorukaisista. Muutoin kaduilla velloo pian laumoittain luovuttaneita, tuhovimmaisia nuoria ihmisiä.

Benny, Amigo ja Alex eivät kovin korkealle arvosta poliitikkoja tai poliiseja. Varsinkin poliisit ärsyttävät nuorukaisia.

"He kiusaavat meitä. Ja hakkaavat", nuorukaiset kertovat.

Kun nuorukaiset oikein suuttuvat, silloin he polttavat autoja. Tapauksista ei saisi kirjoittaa lehtiin, sillä nuoremmat nuorukaiset innostuvat julkisuudesta vielä lisää.

Asumisoikeusasunnossa asuva keski-ikäinen Maria on myös sitä mieltä, että poliisit osaavat olla provosoivia. Välillä he kiusaavat nuorukaisia vailla mitään syytä."

Skanskan

Google-kiertoajelu


Tämäntapainen toiminta olisi häiriköintiä, jos sitä sattuisi harvoin ja ketä tahansa kohtaan. Häirinnän uhrit ovat kuitenkin aina ruotsalaisia, ja arkipäivän terrorismi uhkaa lähiöiden viimeisiä ruotsalaisia asukkaita ylipäätään. Kyse on siis *matalan intensiteetin etnisestä puhdistuksesta*, jonka keinot alkavat pienestä tönimisestä ja päättyvät asteikon toisessa päässä murhapolttoihin.

Ruotsalaisten (ja suomalaisten) tyttöjen sanallinen terrorisointi l. huorittelu on samaa ilmiötä. Reviiriä valtaavat vihamieliset maahantunkeutujat käyttävät nuorisonsa energiaa ja taipumusta rötöstelyyn ajaakseen kantaväestön pois keskuudestaan.

Myöhemmin, kun tunkeutujista on tullut enemmistö, jäljellejääneet alkuasukkaat joutuvat tämän terrorin uhreiksi kaikkialla. Kunnes kuolevat sukupuuttoon. Tähän ongelmaan ei auta "maltillinen maahanmuuttokriittisyys".

Viidakon laki Tanskassa

Jungleloven råder i flere ghettoer

Af ORLA BORG|CARSTEN ELLEGAARD

Offentliggjort 03.10.10 kl. 07:00:

"Poliisi varoittaa Tanskan lakien olevan katoamassa useissa ghetoissa, jossa se korvataan omilla laeilla.

Useiden ghettoalueiden poliisi varoittaa, että viidakon laki vahvemman oikeudesta on korvaamassa Tanskan lain useilla alueilla. Yhä useammassa tapauksessa poliisi näkee, että se jolla on isoimmat lihakset tai eniten rahaa, voittaa väkivaltaa, ryöstöjä ja varkauksia koskevissa konflikteissa – ilman Tanskan oikeuslaitosta.

Esimerkiksi Gellerupissa Århusissa ryhmä siirtolaisnuoria uhkasi tänä vuonna elokuussa naista veitsellä saadakseen noin 40 000 kruunua. Nainen ilmoitti ryöstön poliisille, ja täten tekijöitä uhkasi korkeintaan 6 vuoden vankilatuomio tanskalaisessa tuomioistuimessa.

Tekijät kuitenkin painostivat naista perheenjäsenten kautta niin että nainen veti ilmoituksen takaisin rahojaan vastaan.

Rinnakkainen oikeusjärjestelmä

Tämä tanskalaisen oikeuslaitoksen ohittaminen tarkoittaa, että tekijät välttyvät tuomiolta ryöstöstä. Niinikään tekijät saavat 20 000 kruunua korvauksia Tanskan valtiolta perusteettomasta vapaudenriistosta (vangitsemisesta).

Gellerupin paikallispoliisin johtaja komisaroi Jens Espensen, sanoo:

»Todistamme jatkuvasti enenevässä määrin rinnakkaista oikeusjärjestelmää, jossa Tanskan lainsäädännöllä ei ole väliä. Asiat ratkaistaan sen mukaan, mitkä perheet ovat vahvimpia, kenellä on eniten rahaa, sekä uhkailulla ja kiristyksellä. Jos tämä jatkuu eivät alueen nuoret koskaan opi hyväksymään ja kunnioittamaan Tanskan oikeusjärjestelmää,«

Vahvemman oikeuden muodot ghettoalueilla muuttuvat jatkuvasti, toteaa poliisi.

Køgessä poliisilla on useampia esimerkkejä siitä kuinka nuorisorikolliset murtautuvat sisään ja asettuvat taloksi sairaiden, iäkkäiden ja muuten heikompien asukkaiden asuntoihin ja uhkailevat näitä etteivät kutsuisi apua.2

Jyllands Posten

keskiviikko 8. syyskuuta 2010

Nomadi murhasi 15-vuotiaan unkarilaisen tytön.Hylättyä rakennusta tutkinut asunnoton kohtasi järkyttävän löydön Pécsin kaupungissa Unkarissa: Alexandra Bicskein elottoman ruumiin. Vanhempiensa vastustuksesta huolimatta 15-vuotias tyttö oli aloittanut seurustelun orpona kasvaneen mustalaispojan kanssa, jonka seitsemällä sisaruksella on seitsemän eri isää.Liberaalin median aivopesemä ja epärealistisilla käsityksillä myrkyttämä tyttö karkasi useita kertoja "poikaystävänsä" luokse, mitä hänen vanhempansa eivät pystyneet estämään. Mustalainen jopa uhkaili vanhempia, etteivät he estäisi tytärtään tapaamasta häntä.

"Poikaystävä"


Alexandra päätyi kuitenkin itse ratkaisuun lopettaa suhde tähän mieheen. Hän tapasi "poikaystävänsä" kertoakseen päätöksestään. Tapaaminen johti kuitenkin siihen, että mies hakkasi hänet kuoliaaksi tylpällä esineellä, kuten poliisi asian ilmaisee.

Sureva äiti esittelee tyttärensä valokuvaa.


Alexandran äiti aavisti, että jotain traagista tulee tapahtumaan: "En voinut nukkua moneen yöhön. Olin peloissani ja huolissani." Kun hän kuuli uutisen nuoren vainajan löytymisestä, hän tiesi heti että uhri on hänen tyttärensä.

Mustalainen on vangittu ja häntä tullaan syyttämään harkitusta murhasta.(kuruc.info – hungarianambiance.com)