torstai 26. marraskuuta 2009

Kreivi Kalergin suunnitelma eurooppalaisten tuhoamiseksiMistä tulevat tälläiset kannanotot ja suunnitelmat? Sitä moni kysyy, ja jopa vastataan: "Kukkahattutädit ja vihreät naiset ovat saaneet vallan ja hyysäävät nyt niekereitä." Monelle riittää näin pinnallinenkin selitys, -mm. Hommafoorumille, mutta asiaa voi tarkastella myös taustoista käsin.

Seuraavassa vapaamuurarikreivi Richard Nicolaus Coudenhove-Kalergi kertoo EU:n tauistavaikuttajien todelliset ajatukset:Olipa kerran manner, joka joutui toistuviin sotiin kansojen ymmärtämättä mistä ne johtuivat. Keksivätpä näiden sotien rahoittajat ja taustalla naruja vedelleet, että kansojen unelma rauhasta ja yhteisestä eurooppalaisesta perheestä, on sekin yhtä helposti vääristettävissä, kuin harhaanjohtaminen sotiin isänmaan puolesta: He päättivät, tapatettuaan ensin englantilaisia, ranskalaisia, saksalaisia, puolalaisia, venäläisiä ja suomalaisia omaksi hyödykseen, tuhota nämä kansallisuudet kokonaan sekoittamalla heidät ulkoeurooppalaiseen ihmismassaan luodakseen homo multiculturuksen, joka ei tiedä kuka on, mistä on kotoisin, eikä pysty vastustamaan suljetun johtavan eliitin vallankäyttöä.

Tämän vision jättää kreivi Richard Nicolaus Coudenhove-Kalergin kirjoitusten tarkastelu. Asian tekee hyvin kiinnostavaksi se, että Kalergi kuului myös "Euroopan Yhteisön" alullepanijoihin. Emme päätä lukijoidemme puolesta, mitä johtopäätöksiä heidän tulee tehdä, mutta aihe on varsin kiinnostava. Eikö olekin?


Kreivi Richard N. Coudenhove Kalergi:

"Praktischer Idealismus"

Wien 1925.Otteita:

"Eurooppalaisten rodullinen sekoittaminen"

"Tulevaisuudessa ihmiset ovat sekarotuisia (mongrel), ja tämän päivän rodut ja yhteiskuntaluokat tulevat katoamaan. Tuleva euraasialais-negroidinen rotu, joka ulkoiselta olemukseltaan tulee muistuttamaan antiikin egyptiläisiä, asettaa kansojen erilaisuuden tilalle yksilöiden erilaisuuden. [22]

Kristillisyys, eettisesti perustuen juutalaisiin kirjoituksiin (Johannes), henkisesti tukeutuen Aleksandrian juutalaisiin (Philo), on syntynyt juutalaisuudesta. Sikäli kuin Eurooppa on kristillinen, se on henkisessä mielessä juutalainen, sikäli kuin Eurooppa on moraalinen, se on juutalainen."


Kommentti: Tässä Coudenhove-Kalergin porvarillis-sovinnaisiin konsensus-myytteihin sitoutunut ajattelu johtaa hänet täysin harhaan: Eurooppalaisuuden tärkein elementti on Euroopassa, tämän maanosan omat traditiot. Antiikin sivistys ja juutalaisuuden vaikutus ulottuivat myös Välimeren muille rannoille, mutta siellä ne eivät tuottaneet sitä mitä Euroopassa näemme.


"Melkein kaikella eurooppalaisessa etiikassa, on juurensa juutalaisuudessa. Kaikki suuret vaikuttajat uskonnollisessa tai ei-uskonnollisessa kristillisessä moraalissa, Augustinuksesta Rosseauhun, Kantista Tolstoihin, ovat valinnoiltaan juutalaisia spirituaalisessa mielessä [Wahljuden]. Nietzsche on ainoa ei-juutalainen, ainoa eurooppalainen pakanallinen moralisti.

Idässä kiinalaisilla on eettinen ylivertaisuus [..] - lännessä se on juutalaisilla.

Antiikin juutalaisten valtion pää, heidän moraalisten ja siviililakiensa säätäjä oli Jumala. Synti oli rikos.

Aikojen halki juutalaiset ovat säilyttäneet uskollisuutensa teokraattiselle näkemykselleen politiikasta ja etiikasta: Kristillisyys ja sosialismi ovat molemmat yrityksiä luoda maallinen paratiisi. [lit.: a State of God]"


Kommentti: Moderni kommunismi ja marxilaisuus onkin nähtävä jahvistisen monoteismin industrialismiin sovitettuna versiona. "Sokean kanan jyvä" Kalergilla!


"Kaksi tuhatta vuotta sitten varhaiset kristityt -eivät farisealaiset tai saddukeukset- olivat Mooseksen tradition elvyttäjiä. Tänään sitä eivät ole sionistit eivätkä kristitytkään, mutta sensijaan sosialistien juutalaiset johtajat (Jewish leaders of Socialism). He ovat sitä, koska he toivovat haltioituneessa epäitsekkyydessään voivansa pyyhkiä pois kapitalismin perustavanlaatuisen synnin (original sin of capitalism) vapauttaakseen ihmiset vääryydestä, väkivallasta ja nöyristelystä, viedäkseen lunastetun maailman maalliseen paratiisiin.[27]"

Kommentti: Vapaamuurari ja kreivi Kalergin into nähdä marxilaiset sosialistit, jotka siihen aikaan huutivat kurkku suorana porvarien ja aatelin teurastamista, hänen oman juutalais-totalitaarisen maailman airueina toistuu myöhemminkin po. "Praktischer Idealismuksessa". Kertoo paljon sosialismin olemuksesta, ja sopii hyvin muuta kautta tiedettyyn...!


"Mooseksesta Weiningeriin etiikka on ollut pääkysymys juutalaisessa filosofiassa.

Tämä eettispohjainen asennoituminen maailmaa kohtaan on yksi lähtökohta juutalaisen kansan poikkeukselliselle suuruudelle. Samalla siinä piilee vaara, että juutalaiset jotka ovat unohtaneet eettisen uskonsa vaipuvat kyynisiksi egoisteiksi. Samalla kuin toisenlaisen mentaliteetin omaavat ihmiset -jopa menetettyään eettisen lähestymistapansa- yhä pystyvät säilyttämään jotain ritarillisista (chivalrous) arvoistaan ja asenteistaan (kunnian mies, gentlemanni, etc.), mikä suojelee heitä syöksymästä periaatteettomuuden kuiluun (abyss of values).

Se mikä pääasiassa erottaa juutalaiset muista kaupunkien asukkaista, on tosiasia että juutalaiset ovat sisäsiittoisia (inbred people).

Luonteen lujuus yhdistyen mielen terävyyteen ennaltamäärää juutalaiset loistavimmaksi ehdokkaaksi urbaanin ihmisyyden johtajistoon oli sitten kyse väärästä tai aidosta henkisestä aristokratiasta, tai sitten kapitalismin yhtä hyvin kuin vallankumouksenkin johtajistosta. [28]""Juuri nyt me seisomme uuden ajan kolmannen ajanjakson kynnyksellä: Sosialismin.""Sosialismia tukee urbaani teollisuustyöläisten luokka, ja sitä johtaa yhä suuremmassa määrin vallankumouksellisten kirjoittajien aristokratia, jonka paremmuus perustuu sekä syntyperään (blood) että mielenlaatuun."

Kommentti: Tätä samaa ovat korostaneet myös sosialismin vastustajat: Johtajat ovat niistä yhteiskuntaluokista, joita liike syyttää epäkohdista. Onko siis ihme, että toteutunut sosialismi on yleensä tuottanut kapitalismiakin jyrkempiä luokka-yhteiskuntia?


"Tämä kehitys, ja sen kanssa modernin politiikan kaaos, voivat johtaa vain siihen lopputulokseen, että spirituaalinen aristokratia ottaa haltuunsa vallan keinot yhteiskunnassa: Ruudin, kullan, painomusteen, ja käyttää niitä yleisen mielipiteen suostumuksella.[32]""

Kommentti: Tapahtumat 1900-luvulla ja tänä päivänä todistavat tämän suunnitelman toteutumisesta. Media ja pankkilaitos ovat vaarallisella tavalla "spirituaalisissa" käsissä.

"Kommunistinen diktatuuri: Tärkeä askel tällä tiellä.

Venäläinen bolshevismi muodostaa ratkaisevan askeleen kohti tätä tavoitetta, missä pieni ryhmä kommunistien sprituaalista aristokratiaa hallitsee maata ja tietoisesti tuhoaa omaisuuteen perustuvaan valtaan tukeutuvan rahavallan demokratismin (plutokratic democratism), joka nykyaikana kontrolloi loppu-osaa maailmasta.

Taistelu kapitalismin ja kommunismin välillä on voittoisan aivo-aristokratian (brain aristocracy) veljessotaa, sotaa individualistisen ja sosialistisen, egoistisen ja altruistisen, pakanallisen ja kristillisen hengen välillä.

Molempien osapuolten esikunnat (staff) on rekrytoitu Euroopan spirituaalisesta herrarodusta [Führerrasse], juutalaisista."

Kommentti: Mikäli sekä kapitalismin että "sosialismin" johtokerros edustavat samaa "aivo-aristokratiaa", ei ole mitään kummallista siinä, että vapaamuurarit Roosevelt ja Truman lahjoittivat toisen maailmansodan lopuksi puolet Euroopasta Stalinille? Eikä siinäkään, että "kylmän sodan" avulla USA (=Wallstreet) ja NL kiristivät otettaan blokkeihin jakautuneesta maailmasta.


"Kapitalismi ja kommunismi ovat molemmat rationaaleja, molemmat mekaanisia, molemmat abstrakteja ja molemmat urbaaneja. Sotilaallinen yläluokka on lopullisesti pelattu ulos roolistaan. Hengen vaikutus, hengen voima, usko henkeen, toivo että henki on voimistumassa, -ja sen myötä uusi aristokratia.[33]

[44]Tavoitteiden saavuttamiseksi ihmiset tarvitsevat jonkun, joka määrittää tavoitteet ja johtaa tavoitteisiin: Aristokratian."

Kommentti: Mutta miten tämä liittyy EU:n "demokratia-vajeeseen"?


"Aristokratia johtajana on poliittinen käsite, aristokraatti esikuvana on esteettinen ihanne. Korkein haaste sisältyy aristokratian ylevämielisyyteen, johtamiseen ollen esikuvana johdettaville. Johtajuus lankeaa täydellisille ihmisille."

Kommentti: Seuraavassa havainnollistamme Kalergin uuden aristokratian ylevämielisyyden: Toveri Trotski.

"Eurooppalaiset määrällisesti ja juutalaiset laadullisesti.

Eurooppalaisten määrä-ihmisten, jotka uskovat vain numeroihin, massaan, ylipuolelle nousee kaksi rotua: Perinnöllinen aristokratia (blood aristocracy) ja juutalaiset.

Erottuen toisistaan kumpikin pitäytyy uskoonsa korkeammasta tehtävästään, uskoonsa paremmasta verestään ja uskoon ihmisten eriarvoisuudesta (n the different ranks of the people)."

Kommentti: Mutta miten tämä poikkeaa natsien kammotusta rotu-opista?


"Molemmissa näistä eritavalla ansioituneista roduista lepää tulevaisuuden eurooppalaisen parhaimmiston ydin: Feodaalisessa perinnöllisessä aristokratiassa (the feudal blood aristocracy) sikäli kun se ei ole turmellut itseään maataloudella, ja juutalaisessa spirituaalisessa aristokratiassa sikäli kuin se ei ole antanut rahan turmella itseään [capitalism].

Paremman tulevaisuuden takeena ovat vähäinen jäännös moraalisesti korkeatasoisesta maaseudun [country-style] aristokratiasta, ja jäljellejäävät vallankumouksellisen intelligentsijan (revolutionary intelligentsia) taisteluryhmät.Tässä yhteys Leninin, miehen alemmasta maalais-aristokratiasta, ja Trotskin -juutalaisen kirjanoppineen- välillä kasvaa symboliseksi: Hengen ja luonteen kontrasti tilanomistajan ja intellektuellin, maalaisen ja urbaanin, ja pakanan ja kristityn, rakentaa vallankumouksellisen aristokratian luovaa synteesiä.

Yksi askel kohti sprituaalista tajua voisi olla riittävä saattamaan perinnöllisen aristokratian parhaat elementit, jotka maaseudun oloissa ovat suojelleet fyysistä ja moraalista terveyttään maalais-lemun turmelevalta vaikutukselta, ihmisten uuden vapautuksen palvelukseen.

Heidät on ennaltamäärätty tähän asemaan perinteellisen rohkeutensa, porvarillisuuden-vastaisuutensa ja anti-kapitalistisen mielenlaatunsa, vastuullisuutensa, materiaalisten etujen halveksuntansa, stoalaisen tahdonharjoituksensa, oikeamielisyytensä ja idealisminsa kautta.[45]"

Kommentti: "Ennalta määrätty" syntyperänsä kautta? Puhutaanko tässä suomalaisesta TV-viihteestä? "Porvarillisuuden vastaisuus" osuu, mutta ei mammonan-keräämisen halveksunta.


"10. Juutalainen tulevaisuuden ylhäisö (nobility) ja khasaarit.

Kapitalismin, journalismin ja kirjallisuuden aivo-aristokratian (brain aristocracy) tärkeimmät edustajat niin sen turmelluksessa kuin oikeamielisyydessäkin ovat juutalaisia.

Heidän henkinen paremmuutensa ennaltamäärää heidät tulevaisuuden yläluokan (nobility) keskeisimmäksi tekijäksi (main factor).

Silmäys juutalaisen kansan historiaan tuo esiin heidän johtajuutensa ihmisyyden puolesta käydyssä taistelussa. Kaksi tuhatta vuotta juutalaiset olivat uskonnollinen yhteisö, joka muodostui eettisesti ja uskonnollisisesti siihen sitoutuneista yksilöistä (individuals) kaikista klassisen kulttuurialueen kansakunnista, ja jolla oli kansallinen hebrealainen keskus Palestiinassa.

Jo tähänkin aikaan tärkein yhdistävä tekijä ei ollut kansallinen vaan uskonnollinen. Kalenterimme ensimmäisen vuosituhannen aikana käännynnäiset kaikista kansoista liittyivät tähän uskontokuntaan, eivätkä vähiten kuninkaat, ylhäisö ja eteläisen Venäjän hallitsijat, mongolilainen khasaari-kansa.

Siitä alkaen juutalainen uskonnollinen yhteisö liitti itsensä keinotekoiseen kansakuntaan ja sulkeutui muiden kansojen ulkopuolelle.

Sanoinkuvaamattomien vainojen avulla kristillinen Eurooppa yritti hävittää juutalaiset.

Tämän seurauksena kaikki juutalaiset, jotka olivat heikkotahtoisia, opportunisteja tai epäuskoisia antoivat kastaa itsensä välttääkseen kidutukset ja loppumattomat vainot.

Toisaalta kaikki juutalaiset, jotka eivät olleet riittävän taitavia, nokkelia ja luovia selvitäkseen tässä olemassaolon taistelussa, antoivat periksi.

Kaikkien näiden vainojen jälkeen oli jäljellä pieni aatteen puolesta sankarillisesti kärsityn marttyyriuden muotoilema yhteisö, josta heikkotahtoiset ainekset ja mielen köyhyys oli puhdistettu.

Sensijaan että oli tuhonnut juutalaisuuden, Eurooppa -vastoin tarkoitustaan- puhdisti ja sivisti epäluonnollisen valintaprosessin kautta tämän kansan tulevaisuuden herra-kansaksi (leader-nation).

Ei siis pidä ihmetellä, että tämä kansa joka on paennut ghetto-vankilastaan, kehittyy Euroopan henkiseksi ylhäisöksi.


Uusi ylhäinen ja spirituaalisesti jalo rotu

Sen tähden armollinen kaitselmus on suonut Euroopalle uuden aatelisen (nobility) rodun, jonka ylhäisyys perustuu hengen jalouteen.

Tämä tapahtuu tällä hetkellä (kirjoitettu 1924), kun Euroopan feodaalinen aatelisto ränsistyy, ja kiitos juutalaisten emansipaation.

Tämän tulevaisuuden aateliston (nobility) ensimmäinen tyypillinen edustaja oli ylhäis-juutalainen [Edeljude] LaSalle, jossa yhdistyy korkean tason fyysinen kauneus mielen ylhäisyyteen ja hengen terävyyteen.

Aristokraattina sanan korkeimmassa ja aidoimmassa merkityksessä LaSalle on aikamme synnynnäinen johtaja ja tiennäyttäjä. "

Kommentti: "Ylhäinen ja sprituaalinen rotu" vainosi Venäläisiä v.1917-1991, ja tarkkaanottaen senkin jälkeen. Coudenhove-Kalergin visiosta poiketen, he kaikki eivät ole/olleet juutalaisia tai aatelisia, mutta niitäkin on joukossa huomattava määrä..


"Itäisen ja Keski-Euroopan vallankumouksen juutalaiset sankarit ja marttyyrit eivät missään mielessä ole vähäisempiä rohkeudessaan, päättäväisyydessään ja aatteellisuudessaan, kuin maailmansodan ei-juutalaiset sankarit. He ylittävät jälkimmäiset henkisyydessään monin tavoin.[50]"

Kommentti: Coudenhove-Kalergi kirjoittaa nyt henkilöistä, joiden jäljiltä itäinen Eurooppa oli muodostunut sen ajan ihmisiä shokeeraavien raakuuksien näyttämöksi, ja joita sivistyneet ihmiset kaikkialla kammoksuivat. Varsin radikaalia häneltä, -ja paljastavaa: Mikään inhimillisyys ei näyttele mitään roolia hänen suunnitelmissaan, kuten ei hänen henkilökohtaisen ystävänsä Eduard Benesin touhuissakaan.


"Näissä kahdessa yrityksessään lunastaa spirituaalis-moraalinen alkuperänsä juutalaiset ovat antaneet suuren lahjan Euroopan perinnöttömille massoille, kuten myös kaikille muillekin kansoille."

Kommentti: Thanx to Yhwe! Kiitos kiitos kiltti juutalainen kapitalismista, kommunismista, atomipommista ja rappioviihteestä! Miten ihmeessä voimme maksaa velkamme?? Hei tää on jo liian paksua!


"Modernit juutalaiset ovat kaikkia muita kansoja etevämpiä myös prosenttiosuudessaan tärkeistä miehistä: Hädintuskin vuosisadan kuluttua vapautuksestaan tämä pieni kansa seisoo Einsteinin kanssa modernin tieteen etulinjassa, Mahlerin kanssa modernin musiikin kehittäjänä, Bergsonin kanssa nykyaikaisen filosofian kärkijoukossa, ja Trotskin myötä nykyaikaisen politiikan edelläkävijänä.[51]

Eurooppalaisten vihantäyteinen kateus...

Se huomattava asema, joka juutalaisilla on näinä päivinä, perustuu heidän spirituaaliseen ylivaltaansa, joka mahdollistaa heille henkisen voiton lukemattomista kateellisista kilpailijoista.

Nykyaikainen antisemitismi on yksi monista keskinkertaisuuden ja ylivertaisuuden välisen ristiriidan taantumuksellista ilmauksista. Se on uusi muoto kokonaiseen kansaan kohdistuvasta ostrakismista (pois-sulkemisesta, syrjinnästä).

Kansana juutalaiset edustavat määrän ja laadun välistä ikuista taistelua, ala-arvoisten joukkojen ja korkealaatuisten yksilöiden, heikkotasoisten enemmistöjen ja ylivertaisten vähemmistöjen välistä ristiriitaa."

Kommentti: Tämähän menee pidemmälle kuin natsien rotu-oppi! Tässä palataan jopa valistusta, teollistumista ja Ranskan vallankumousta edeltäneen sääty-yhteiskunnan ihannoimiseen ja sorrutaan kaiken demokratian torjumiseen sen itsensä takia. Kansanvalta on Coudenhove-Kalergille väärin koska se on kansanvaltaa. Voi EU mihin olet menossa!


"Antisemitismin tärkeimmät juuret ovat rajoittuneisuus ja kateus: Rajoittuneisuus uskonnossa ja tieteessä, kateus henkisyyden ja rajatalouden alueella."

Kommentti: Näin siis kirjoittaa aatelismies, jonka juuret ovat keskiajan maantierosvoissa, jotka Kaarle Suuri jätti teloittamatta ja käytti heitä oman valtarakenteensa lujittamiseen hellitellen heitä ns. aatelis-arvoilla ym. keskinkertaisuuksille sopivilla helyillä.


"Koska juutalaiset kehkeytyvät kansainvälisestä uskonnollisesta yhteisöstä, eivät paikallisesta rodusta, he ovat kansa jolla on kaikkein sekoittunein veri. Koska he ovat sulkeutuneet erilleen muista kansoista, he ovat myös muita umpisiittoisempia (most inbred)."

Kommentti: Herttijee! -Tämä on heti kerrottava Malminkadun seurakunnalle...?


"Ei vain tulevaisuuden vallankumouksellinen spirituaalinen aristokratia, vaan myös tämänpäivän plutokraattinen mustien markkinoiden Kakistokratia (plutocratic black marketeer-Kakistocracy ) l. huonoimmiston hallinto on pääasiassa peräisiin juutalaisten keskuudesta. Tämä antaa agitatoorisia aseita antisemiiteille."

Kommentti: Voi voi, kun antisemiitit ovat nyt pahantahtoisia ja kateellisia! Eihän rikosten tuomitseminen voi olla muuta kuin kateutta "parempia" kohtaan! Coudenhove-Kalergin sanat osuvat nykyisen Venäjän contra omaan mahdottomuuteensa kaatuneen Neuvostoliiton tarkasteluun, mutta ajallisesti käännettyinä: Eilinen kommunistinen harvainvalta ja tämänpäivän kleptokraattinen oligargia... -Kalergin tulevaisuus on menneisyydessä.


"Tuhansien vuosien orjuus on koulinut juutalaisista, harvoin poikkeuksin, herrakansan (master race [Herrenmenschen]) jäseniä.

Pysyvä tukahduttaminen estää persoonallisuuden kehittymisen, ja ottaa siten pois yhden tärkeimmistä esteettisten ihanteiden ja ylhäisyyden elementeistä.

Suuri osa juutalaisista kärsii yhtä hyvin psyykkisesti kuin fyysisestikin tästä puutteesta. Tämä vajavuus on yksi tärkeimmistä syistä siihen, että eurooppalaisilla on taipumista torjua juutalaiset ylempänä rotuna (Jewry as a race of nobility)."

Kommentti: Niin "Saksan-Aatunko" piti vapauttaa Rotschildit, Warburgit, ym. tästä sukuhäpeästä? Kellariin kätketyistä vajaamielisistä maalaisserkuista?? Nyt minä ymmärrän kaiken! Pikkukaupunkien pikku parturit, minskiläinen varastetuntavarankauppias, galitsialainen salakuljettaja ja Varsovan ghettojuutalainen olivat rahaylimystön messiaanisen rotuylemmyyden este, ja mielikuva puolihampaattomasta likaisesta maalaisjuutalaisesta kirpputoripöytänsä takana tinkimässä käytetyn miesten tumman puvun hinnasta toi tunkkaisen ja eltaantuneen hajun rahaylimimystön salonkeihin? Tämän häpeän poispyyhkiminen annettiin eräälle pikkukorpraalille, joka taisi olla jopa mekein sukua...? Sori että paljastin salaisuutenne. Let´s Kafka!


"Liiallinen sukusiitos, yhteydessä ghetto-menneisyyteen, on syynä monenlaiseen fyysiseen ja psyykkiseen rappeutumiseen."

"Siinä missä juutalaisten pää voitti, heidän ruuminsa usein menetti.Tajunta hyötyi hermostollisen järjestelmän kustannuksella.Näin juutalaiset kärsivät usein aivojen ylikasvusta, mikä on haittaylhäisyydelle ja persoonallisuuden harmoniselle kehittymiselle.

Monien henkisesti loistavien juutalaisten fyysinen ja hermostollinenheikkous liittyy esiintymisen epävarmuuteen ja fyysisen rohkeudenpuutteeseen, mikä usein liittyy mitä korkeimpaan moraalisen rohkeudentasoon. Tämä sopii huonosti aristokratian ritarilliseen asenteeseen.[53]"

Orja-kansan vahingoittama ylhäinen herrarotu.

"Sprituaalisen juutalaisen herrarodun (spiritual Master Race of the Jews)kärsimykset orjuudessa ovat lyöneet leimansa heidän historialliseenkehitykseensä. Vielä tänäänkin monien johtavien juutalaisten persoonienolemus ja eleet antavat vaikutelman ei-vapaasta henkilöstä, joten (ei-juutalaisten) aristokraattien olemus onkin usein ylhäisempi, kuin parhaidenkaan juutalaisten.""Sopeutuminen maalaiselämään [Rustikalisierung] , joka on myös sionistien eräs päätavoite, yhdessä urheilullisen lastenkasvatuksen kanssa, tullee vapauttamaan juutalaiset ghetto-rasitteestaan jota he yhä kantavat itsessään."

Kommentti: Mutta juuri tämähän oli myös natsien juutalaispolitiikan alkuperäinen sisältö! Hitlerin natsihallinto takavarikoi finanssijuutalaisten omaisuuksia ja rahaa jaettiin sionistien (=juutalaisten natsionaali-sosialistien) kautta kibbutshien, Haganahin sotilaskoulutusleirien ym. rahoittamiseen Palestiinassa. SS:n edustajat vierailivat silloisessa brittiläisessä mandaatissa kahdesti tarkastamassa natsirahoituksen tuloksia. SS-miehet olivat tyytyväisiä näkemäänsä: Niin natsilaista, niin natsilaista...


"Amerikan juutalaisten kehittyminen on todistanut tämän mahdolliseksi. Todellinen vapaus ja valta muuttavat asteittain tietoisuuden, ja tietoisuus muuttaa eleet ja ilmeet vapaalle ja voimakkaalle ihmiselle sopiviksi.

Eivät vain juutalaiset ole muuttumassa kohti läntisen aristokratian ihannetta, vaan aristokraattiset ihanteet tulevat kehittymään kohti juutalaisuutta kohdaten sen puolitiessä.

Euroopan rauhanomaisemmassa tulevaisuudessa aristokratia astuu ulos sotaisesta luonteestaan vaihtaen sen henkiseen ja papilliseen rooliin.

Rauhanomaistettu ja sosialisoitu länsi (pacified and socialized Occident) ei enää kauaa tarvitse mestareita ja hallitsijoita, vain johtajia, opettajia ja esimerkkejä. [54]

Juutalaiset ovat valloittaneet Euroopan uskonnollisesti, ja germaanit sotilaallisesti. Aasiassa Intian ja Arabian uskonnot olivat voittoisia, samalla kun suurin poliittinen voima on Japanilla."

Ganzes Buch runter laden: Praktischer Idealismus (pdf)


Kommentti: Emme suostu pitämään kreivi Coudenhove-Kalergin lailla juutalaisia eikä EU:takaan eurooppalaisten kansanmurhaamisen toimijoina. Tosiasiaksi on silti tunnustettava, että eurooppalaisten toive pysyvästä rauhasta maanosassamme, ja idea kansojen veljeydestä näyttää olevan mitä huonoimmissa käsissä? Olemme toisaaltta osoittaneet, että kaikki mikä vahingoittaa suomalaisten ja eurooppalaisten hyvinvointia ja mahdollisuutta elää euroopalaisina Euroopassa, näyttää olevan jonkin taustalla vaikuttavan kähmäilevän tahon erityisen mielenkiinnon kohteena.

Ihmiset ovat toki muuttaneet maasta toiseen vuosituhansien ajan, mutta se on ollut toisenlaista, ellei sitten avoimen vihamielistä valloitusta ja alkuperäisväestön murhaa. Sellaisestakin on valitettavan paljon näyttöä. Tänään alkuperäisväestöjä hävittävät niiden omat vallanpitäjät, ja maahantunkeutujat ovat ehkä hekin hajoittamisen ja hallitsemisen uhreja siinä missä me suomalaisetkin?

Epäkohdat ja vääryydet on nähtävä ja näytettävä, mutta vihaa emme lietso niitä kohtaan, joiden osana olla etnisen mantereenlaajuisen puhdistuksen meille näkyvä osa. Syylliset kätkeytyvät.

Suomalainen perhe ei voi nykyisin käytännössä saada adoptoivaksi kotimaista lasta, vaan kansainvälinen lapsikauppa rehottaa poliitikkojemme suostumuksella. Kuka sitten on syyllinen? Lapsettomat vanhemmat, lapsi, lapsen päiväkoti- ja koulutoverit? Emmeköhän ole kaikki samassa veneessä...?

Parhaiten sopeutuneimpia vähemmistöjämme ovat juutalaiset ja tataarit. Molemmat ryhmät tulivat Venäjältä 1800-luvun lopulta alkaen. He tulivat köyhään maahan, jossa jokaisen oli raadettava ankarasti selviytyäkseen. Sekö olikin sopeutumisen salaisuus? Ei ollut "sopeuttajia".

Emme ole ainoita, jotka näkevät nykyisen maahanmuuttopolitiikan olevan tietoista vaikeuksien keräämistä. Luodaan väestönosa, josta muodostuu kestämätön rasite hyvinvointivaltiolle, rikotaan asuinyhteisöt etnisten riitojen repimiksi pysyviksi ongelmapesiksi, joissa rikollisuus sikiää. Näinkö ajetaan alas kansalaisistaan vastuun kantava sosiaalivaltio, ja saadaan syy järjestysvoimien lujittamiseen? Jotain kieroa tähän liittyy.

Ansioitunut kansantaitelija Juice Leskinen ehkä osaa kertoa meille:

Luonnonvoimia vastaan kamppaillen
valtakuntamme on rakennettu
hikihelmillä pää sydän pamppaillen
nyrkkisääntöä on sovellettu
Suksimetsässä täällä on horjuttu
puukko kourassa muutamat kerrat
niinpä vain joka kerta on torjuttu
täältä hurrit ja ryssät ja herrat


Mutta aina ne iskevät uudestaan
aina rahvaan on käytävä puolustamaan
sillä Suomi on liian pieni kansa
kunnolla pärjätäkseen
omilla taistelutantereillansa
omille herroilleen


Vihdoin kun päässeet on esinaisiksi
nämä yhdet ne hurjat on vasta
kun ei kansasta oo alamaisiksi
ne tilataan Somaliasta
Meillä puutetta on siitä laulusta
joka voimalla muureja särki
liian monta on valkoista kaulusta
turhan harvassa hauis ja järki.
...
Kalergi-suunnitelma toimii Suomessa:

Sitaatteja

Atso Eerikäinen
Suomen on kenties pakko ottaa vastaan 2 miljoonaa siirtotyöläistä lähitulevaisuudessa pakolaisten lisäksi.

Seppo Turunen
Jos oikein tarkkaan laskemme, esimerkiksi Afrikan kaikki 750 miljoonaa ihmistä sopisivat asumaan kaikkien Euroopan 750 miljoonan ihmisen rinnalle varsin vaivattomasti.

Marketta Karjalainen
Suomi muuttuu kymmenessä vuodessa senioreiden hallitsemaksi maaksi, jossa alle 18-vuotiaiden enemmistö on muualta muuttaneita.¨

Reetta Räty
On kysyttävä: miten Suomi muuttuu, kun esimerkiksi viidennes väestöstä on taustaltaan muita kuin suomalaisia. Ihan kivutta se ei tapahdu.
Kokoomus - Hei, me puhutaan ulkopolitiikkaa
Suomi voisi ottaa enemmän maahanmuuttajia Suomen 5,3 miljoonasta asukkaasta 132 708 oli vuonna 2008 ulkomaalaisia.

Tapio Laakso
Kukaan ei ole puhunut mistään massasiirrosta. Kaikki historiallinen tietämys siirtolaisuudesta osoittaa, että kyse on aina vain pienestä joukosta ihmisiä.

Mervi Virtanen
Mielipidekirjoituksissa on viitattu turvapaikanhakijoiden – tai ylipäänsä maahanmuuttajien määrän vaikuttavan väestörakenteeseemme. Väestörakenteellisia vaikutuksia maahanmuutolla ei näillä määrillä ole.

Mari Huupponen
Maahanmuuttoa pitäisi lisätä, jotta kaikenlainen bogomoloffistelu (HS 14.10.) vihdoin loppuisi. Suomeen jäämistä pitäisi kannustaa poistamalla iljettävä B-lupamenettely.

Toni Viinikainen
Suomen tulee myös tulevaisuudessa lisätä maahanmuuttoa nykyisen yhteiskuntarakenteen edes jonkinlaiseksi säilyttämiseksi.

Risto Pennanen
Jotta vanhushuoltosuhde pysyisi nykyisellään, pitäisi Suomeen muuttaa vuosittain noin 140 000 työikäistä ihmistä. Vuoteen 2020 mennessä työikäisiä maahanmuuttajia pitäisi olla 1,8 miljoonaa. Kaikkiaan maahanmuuttajia tarvittaisiin selvästi tätä enemmän, sillä muuttajien joukossa on luonnollisesti lapsia ja vanhuksia sekä muita työmarkkinoiden ulkopuolelle jääviä.

Antti Mykkänen
Suomen pitää ottaa 7 miljoonaa siirtolaista vuoteen 2050 mennessä.

LTKn Pekka Merenheimo
Suomi tarvitsee toista miljoonaa maahanmuuttajaa.

Tommi Laitio
Jotta Etelä-Savon palvelurakenne voisi tulevina vuosikymmeninä säilyä ennallaan, pitäisi Suomeen saada 10 miljoonaa maahanmuuttajaa.

Pekka Niemi
Suomessa on Euroopan maista vähiten maahanmuuttajia, mikä on seurausta vuosikymmeniä kestäneestä tiukasta maahanmuuttopolitiikasta. Tiukka linja tuntuu olevan sitkeässä. Suomi voisi helposti ottaa vastaan 500 000 siirtolaista.

Anna Kontula
Sitran raportissa hahmotellaan aktiivista maahanmuuttopolitiikkaa. Tavoitteena on, että tulevaisuudessa Suomeen muuttaisi vuosittain jopa 50 000 maahanmuuttajaa, joita houkutellaan aktiivisesti maahan.;

Uusi Suomi
Kansainvälisesti arvostettu suomalaisprofessori Pekka Himanen toi tänään mielenkiintoisen lisän maahanmuuttajakeskusteluun esittämällä presidenttifoorumissa, että 2010-luvulla Suomeen tarvittaisiin vuosittain 20 000 maahanmuuttajaa. Näin turvattaisiin Suomen talouskasvu, kun kansa eläköityy.

HS
Kiander huomauttaa, että Tilastokeskuksen uuden väestöennusteen mukaan maahanmuuttajia tulee 10 000 lisää joka vuosi eli noin 400 000 vuoteen 2050 mennessä.

Joel Salminen
Kuinkahan moni tietää, että vuonna 2008 myönnettiin peräti 89 ihmiselle turvapaikka Suomesta? Tämäkö on se tulva, joka uhkaa kansallista kulttuuria ja lauantaista sauna vuoroa?

Timo Kekolahti
Pidin puheen Helluntaiherätyksen lähetyskonferenssissa v.2005. Tein mielessäni arvioita käyttäen korrelaationa eläkkeelle lähtevien kiihtyvää määrää, työikään tulevien laskevaa määrää ja jotain muitakin lukuja. Sain tuloksen, jonka mukaan Suomen valtion huoltosuhde edellyttää maahan v.2025 mennessä 1,75 miljoonaa siirtotyöläistä. Minulle hymyiltiin. Hymyily oli aiheellista, sillä olin kuin olinkin väärässä: Valtiovarainministeriö julkaisi toukokuussa laskelman, jonka mukaan Suomi tarvitsee jo vuoteen 2020 mennessä 1,8 milj. siirtotyöläistä. Muuten valtion huoltosuhteen romahtaminen suistaa valtiontalouden suuriin ongelmiin. Tätä on vaikea käsittää nykyisen työttömyyden aikana. Mutta tiedätkö, että vuonna 2006 alkoi työttömyyslukujen kaunistuminen. Ei siksi, että hallitus olisi toiminut niin erinomaisesti, vaan siksi, että eläkkeelle lähti 30.000 ihmistä enemmän kuin mitä nuoria tuli työikään. Tämä sama kehitys jatkuu siten, että jos taloussuhdanteet pysyvät ennallaan, niin meillä on 0-työttömyys v. 2010 ja samasta vuodesta alkaen meidän pitää ottaa työmarkkinoille joka vuosi 10 vuoden ajan vähintään 140.000 siirtotyöläistä. Voit vain kuvitella, miltä meidän yhteiskuntamme näyttää, jos tuo ennuste toteutuu edes puoliksi. Tuolloin joka 5. Suomessa asuva olisi ulkomaalainen. Tilastokeskus ehätti vesittä-mään valtiovarainministeriön lukuja laskemalla, että nykymenolla meillä olisi vuoteen 2020 mennessä vain 300.000 ulkomaalaissyntyistä. Mutta se ei huomioinut sitä, että ministeriö on tekemässä Maahanmuuttovirastosta työvoimaa maailmalta Suomeen imuroivan laitoksen.

Opteamin Optimist-lehti
Valtiovarainministeriö: Kaksi miljoonaa maahanmuuttajaa vuoteen 2020 mennessä. Tilastokeskus: 300 000 maahanmuuttajaa vuoteen 2025 mennessä. Sisäasiainministeriö: Puoli miljoonaa maahanmuuttajaa vuoteen 2030 mennessä.

Pauliina Viitamies
Ensi alkuun täytyy todeta, että oli mielenkiintoista kuunnella ed. Rajamäen hiukan taaksepäin menevää arviointia ja pohdiskelua siitä, että mihin me tulevaisuudessa olemme menossa. Kiitos siitä, ja olen varma, että se tullaan myös ottamaan kaikkine uhkakuvineen huomioon nyt sitten, kun tätä asiaa viedään ministeriössä myös eteenpäin. Mutta kuitenkin olemme jo 1990-luvun alkupuolelta lähtien havainneet sen, että me tarvitsemme maahanmuuttajia. Meidän oma ikääntymiskehityksemme tulee olemaan sellainen, että tarvitsemme vuosittain noin 20 000 maahanmuuttajaa, jos aiomme saada yhteiskunnan rattaat pidettyä toiminnassa senkin jälkeen, kun sodan jälkeen syntyneet suuret ikäluokat siirtyvät eläkkeelle, ja nyt juuri elämme tuota aikaa.

YLE
Arbetsministeriet vill göra en radikalomvändning i Finlands invandrarpolitik och ta in omkring 40 000 nya invandrare per år. "Minst en tredjedel av dem skulle sannolikt bosätta sig i huvudstadsregionen", säger kanslichef Markku Wallin vid arbetsministeriet. Utan utländsk arbetskraft kommer den ekonomiska tillväxten i Finland att sjunka, tror han.

Katja Andrejev
Hienoa että saamme lisää tulevia veronmaksajia. Joidenkin tutkimusten mukaan pitäisi kotouttaa n. 20 000 maahanmuuttajaa joka vuosi jotta ikärakenteen aiheuttama demografinen kriisi saadaan vältettyä.

Timo Aro
Väestönkasvu on terveen kansakunnan merkki. Väestönkehityksen kääntyminen pysyvään laskuun on jokaisen valtion kannalta vakava rajapyykki. Paradoksaalista, eikö vain, mutta maahanmuuttajista tai uussuomalaisista tulee tulevaisuudessa Suomen väestönkehityksen keskeinen turvaaja, pelastusrengas. Jokaisen kannattaa vähitellen hyväksyä ja tottua siihen ajatukseen, että lisääntyneen maahanmuuton ansiosta Suomen väkiluku pysyy kasvu-uralla. Tämä on kansakuntamme etujen mukaista.

Aarno Laitinen
Suomi on siis ottanut ehkä viisi promillea maahanmuuttajia sitä määrästä, joka on Suomesta muuttanut ulkomaille.:

Erkki Lyytikäinen
Suomessa pysyvästi asuvista vain muutama vaivainen prosentti on syntynyt ulkomailla. Suurin maahanmuuttajaryhmä ovat venäläiset, mutta heitä ei ole edes prosentin verran väestöstä. "Suomi on kalpeanaamojen maa", Donner kirjoittaa:

Harri Uusitorppa
Ruotsissa asuu miljoona ulkomaalaissyntyistä - ja Suomessa vain noin 100 000.

Ritva Viljanen
Suomessa on havahduttu siihen, että avoin moderni yhteiskunta on monikulttuurininen. Suomi tarvitsee maahanmuuttoa, sillä ulkomaalaisten osuus on vain kaksi prosenttia väestöstä, mikä on koko Euroopan pienin.

Mari Vaattovaara
Pääkaupunkiseudulle muuttaa seuraavan 15 vuoden aikana 100 000 ulkomaalaista. Se mikä Ruotsissa tapahtui 50-100 vuoden kuluessa tapahtuu meillä raivoisan nopeasti.

Annika Forsander
Ulkomailla syntyneiden osuus lähenee Helsingissä nyt sitä, mitä se oli ennen vuotta 1917 eli olemme lähestymässä normaalitilaa sulkeutuneisuuden kauden jälkeen.

Hannu Laaksonen
Nyt täällä on taas suhteessa kaupungin asukaslukuun yhtä paljon ulkomaalaisia kuin keskiajalla ja 1600-luvulla. Voisi sanoa, että olemme vihdoinkin palanneet keskiajan tasolle.

Kaleva
Tammi-huhtikuussa jätettiin lähes 6 200 oleskelulupahakemusta. Eniten lisääntyi oleskeluluvan hakeminen perhesiteen perusteella. Perhesidehakemukset ovat lisääntyneet työperäisen maahanmuuton kiihtyessä.

Turun Sanomat
Maahanmuuttajaystävällisenä kuntana kansanedustaja Ulla-Maj Wideroos (r) toi esille kotipaikkansa, 9 300 asukkaan Närpiön, missä on 1 000 maahanmuuttajaa 35 maasta. Työttömyysaste on kuitenkin vain 2.3 prosenttia.

Ritva Viljanen
Meillä on maahanmuuttajataustaisia henkilöitä vähiten länsieurooppalaisista maista, mutta näyttää, että me hyvin nopeassa tahdissa, noin viidentoista vuoden sisällä jo noustaa eurooppalaiseen keskiarvoon. 2,5 prosentista noin kymmeneen prosenttiin.

Kari Uotila
Vaikka olemme nyt jättäneet tuon umpiokauden taaksemme, olemme siitä huolimatta muihin Pohjoismaihin nähden maahanmuuttajamäärissä aivan eri tasolla. Muissa Pohjoismaissa ulkomaalaisten osuus on yli kaksinkertainen meihin nähden.

Astrid Thors
Valtionosuusuudistuksen yhteydessä on keskusteltu siitä, että tavallaan maahanmuuttajaväestön osuus otettaisiin yhtenä perusteena huomioon, kun valtionosuuksia myönnetään kunnille. Tämä on aika yleinen keskustelu, joka on täytettävä.

Outi Alanko-Kahiluoto
Suomeen tulevien maahanmuuttajien määrä lisääntyy vuosittain kymmenillä prosenteilla. On arvioitu, että vuonna 2025 joka neljäs Pääkaupunkiseudulla asuva on maahanmuuttaja. Kyse on positiivisesta ilmiöstä, joka oikein hoidettuna tekee hyvää niin kulttuurillemme kuin kansantaloudellemmekin.

Mutta jos emme nyt laita riittäviä resursseja maahanmuuttajien kotoutumiseen, erityisesti kielikoulutukseen, sosiaalisen ja alueellisen koheesion vahvistamiseen ja työllistymisen edistämiseen, on tuloksena moninkertaiset kustannukset tulevaisuudessa. Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen tuoreen tutkimuksen mukaan esimerkiksi Helsingissä yhteiskunta nettoaisi 58 miljoonaa vuodessa, jos maahanmuuttajien työllisyys saataisiin samalle tasolle kuin kantaväestön.

Vihreä Lanka
Kun maahanmuuttajat ovat asettuneet, he tuovat lähes aina myös perheensä kohdemaahan. Yhdysvalloissa 85 prosenttia maahanmuutosta on perheiden yhdistymistä.

HS pääkirjoitus
Kun Suomeen virtaa nyt noin 1 500 turvapaikanhakijaa vuodessa, merkitsee se sitä, että perheiden yhdistämisohjelman kautta lähivuosina maahan on tulossa jopa 5 000 perheenjäsentä vuosittain.

Talouselämä
Valtiovarainministeri Jyrki Katainen laskeskeli viimeksi Ylen Ykkösaamussa, että ikääntyvään Suomeen pitäisi saada 1,8 miljoonaa maahanmuuttajaa, jotta nykyinen huoltosuhde säilyisi vuonna 2020.

HS
Suomi on selvinnyt vähällä ulkomaalaisten tekemässä rikollisuudessa, koska Suomi on jäänyt maahanmuuttovirtojen ulkopuolelle. Siksi ulkomaalaisten määräkin on huomattavasti pienempi kuin vaikka Ruotsissa ja Norjassa.

HS
Suomessa asuu yli 15 000 ikääntyvää maahanmuuttajaa.

Ari Kähärä
Tilanpuutteesta meidän ei ainakaan kannata olla huolestuneita sillä meitä on niin vähän, että meistä suomalaisista asuttaa vain n. 17,4 henkilöä per neliökilometri. Tilaa siis on.

Päivi Sinkkonen
Tampereella maahanmuuttajien osuus väestömäärästä on noin 3 %. Vähän! Huolestuttavan vähän! Elinvoimainen, nykyeurooppalainen kaupunki ei tule toimeen näin homogeenisella väestöpohjalla.

Kirsikka Moring
Totta vai tarua? Pakolaiskiintiömme on 750 tulijaa vuodessa. Viime vuonna turvapaikkaa haki 4035. Noin 40 prosenttia saa sen. Toimittaja Maila-Katriina Tuominen ehtii sujauttaa väliin faktaa. Suomen maahanmuuttoluvut ovat Euroopan pienimpiä. Oliko Suomi EU-maa?

Uusi Suomi
Presidentti Martti Ahtisaari pani vielä paremmaksi sanomalla kuulleensa, että 20 000 ei ole välttämättä riittävä vuosimäärä, vaan tarvetta Suomessa voisi olla 40 000:lle.

Alain Minguet
Oli tosi mukava kuulla hänen puhuvan maahanmuuton räjähdysmäisestä kasvusta. Maahanmuuttajia tuli 4000 viime vuonna, eli 200 enemmän kuin pari vuotta sitten.

Marjaliisa Siira
Tämän kylmän ja räntäsateisen maan vastaanottamat pakolaiset ja maahanmuuttajat ovat pisara valtameressä verrattuna maailman laajuiseen muuttoliikkeeseen, se pitäisi olla myös hommalaisille selvää.

HS
Suomessa on kuitenkin vähän maahanmuuttajia naapurimaihin verrattuna. "Nyt meillä on hyvä aika harjoitella näillä pienemmillä ihmismäärillä ja varautua tulevaan", sanoo terveydenhuollon konsultti Päivi Sundell Helsingin maahanmuuttoyksiköstä.

Alexander Stubb
Meri-Rastila on hieno koulu Vuosaaressa. Oppilaista yli 40% ovat maahanmuuttajataustaisia. Todella kansainvälinen paikka.

Markus Keränen
Usein ajatellaan, että jos saamme tänne 100 000 maahanmuuttajaa, siitä saadaan 50 000 bussikuskia ja 50 000 sairaanhoitajaa, mutta ei se niin toimi.

Seppo Kimanen
Harva pohjoismaalainen on valmis leimautumaan rasistiksi, mutta lapset siirretään vaivihkaa toiseen kouluun, jos maahanmuuttajien osuus nousee yli 40 prosenttiin.

Hanna Kirjavainen
Tutkijat uskovat että väestökehitys kääntyy laskuun jo vuonna 2010, ellei nettomuutto ole vuodessa 15 000–20 000 henkilöä ainakin vuoteen 2020 saakka. Vain maahanmuuton kautta myös elatussuhde eli työssäkäyvien suhde elätettäviin (kuten eläkeläiset) voidaan saada tasapainoisemmalle pohjalle.

Irmeli Salo
Laman ja kasvavan työttömyyden syövereissä ei tule ensimmäiseksi mieleen, että useiden asiantuntijatahojen mukaan Suomi tarvitsee jopa parikymmentätuhatta maahanmuuttajaa vuodessa väestörakenteen tasapainottamiseksi.

Olli Saarela
Me puunenät katsomme yhä karsaasti vieraita kulttuureita. Matti Vanhasen sanoin: sallitaan työperäinen maahanmuutto. Mua hävettää. Ruotsin mokista voi oppia, mutta meillä on varmaan varaa ottaa snadisti enemmän ulkomaalaisia, vai mitä?

Soile Syrjäläinen ja Esko Lehto
Tällä hetkellä Lieksassa ulkomaalaisperäisten osuus on tavattoman pieni eli suuruusluokkaa 200. Kun maailmaa katsellaan jonkun vuosikymmenen päästä taaksepäin niin katselijat eivät oikein voi ymmärtää näin pieniä lukuja.

Ville Niinistö
Luvut on edelleen aika pieniä Suomessa, että ajatukset siitä, että meillä olisi jotenkin maahanmuutto karannut käsistä, mitä on jonkin verran julkisuudessakin väitetty, niin on kyllä aika eksoottisia. Naapurimaissa on moninkertaiset turvapaikanhakijamäärät ja turvapaikan saaneiden määrät.

Veera Luoma-aho
Suomessa on ulkomaisia opiskelijoita vähemmän kuin OECD-maissa keskimäärin: alle kuusi prosenttia, kun houkuttelevimmissa maissa luku lähentelee kahtakymmentä.

Outi Lepola
Suomessa pystytään pitämään yllä hysteeristä tunnelmaa, että tänne virtaa pakolaisia, vaikka määrät ovat kansainvälisesti pieniä.

Marjut Lindberg
Jotta nykyinen huoltosuhde pystyttäisiin säilyttämään, Suomeen tarvittaisiin vuoteen 2020 mennessä yli 880 000 työikäistä ihmistä lisää. Vuoteen 2030 mennessä tarve olisi kasvanut jo lähelle 1,4:ää miljoonaa ihmistä.

Jorma Vuorio Kuntalehdessä
Heillä on oikeus tuoda perheensä Suomeen ja virastoon tuli jo 2008 Somaliasta noin 1400 yhdistämishakemusta. Luku noussee 4000 – 5000 henkilön tasolle lähivuosina, jolloin määrän kiihtyvä kasvu vie resurssikriisiin.

HS
Virkkusen
mukaan Suomen ongelmat ovat pienemmät kuin useiden muiden EU-maiden, koska Suomessa on toistaiseksi suhteellisen vähän maahanmuuttajia. Koululaisista maahanmuuttajien osuus on kolmisen prosenttia. Suomi aikoo kuitenkin ottaa oppia muiden maiden parhaista käytännöistä.

Virve Kähkönen
Raportit toisensa jälkeen osoittavat, että Euroopan väestönkehitys nojaa siirtolaisiin: ilman siirtolaisia Euroopan väkiluku kutistuu huomattavasti jo lähivuosikymmeninä. Tuore Eurostatin tilasto esimerkiksi osoittaa, että EU:n viime vuoden väestönkasvusta 80 prosenttia oli siirtolaisuuden ansiota.

Kaisa Viitanen
Tuntuu hassulta, että ennätyksellisyyttä jaksetaan hämmästellä joka uutisessa. Jos tulijoiden joukkoa vertaa muihin Pohjoismaihin tai mihin tahansa Keski-Euroopan maahan, Suomen määrät ovat pieniä.

Kalle Isokallio
Julkisuudessa on ryhdytty puhumaan maatamme uhkaavasta työvoimapulasta. Uhka voidaan kuulemma torjua työperäisellä maahanmuutolla. Huimimmillaan puhutaan jopa kahdensadantuhannen työntekijän tuomisesta Suomeen. Jos niin valtaisia määrä aiotaan tuoda, kannattaisi varmaan miettiä mitä pitää tehdä jotta väkeä tänne saadaan ja myös sitä, minkälaista väkeä tänne ollaan kuskaamassa.

Lasse Lehtinen
Suomi on Euroopan sulkeutunein kansakunta. Suomalaissyntyistä väkeä asuu ulkomailla miljoonan verran, mutta ulkomaalaisia on Suomessa alle kaksisataatuhatta henkeä. Ruotsiin muutti 1960-luvulla yli 350 000 suomalaista. Sen seurauksena Ruotsissa puhuttiin neljäkymmentä vuotta sitten itärikollisuudesta samaan tapaan kuin meillä nyt. Suomi on edelleen myös asenteiltaan sarvikuonojen maa. Muukalaiskammo ei ole edes kovin johdonmukaista. - Apu 11.1.2010

Tuija Parvikko
1990-luvulla tulleita somaleja ei enää kohdeltu yhtä hyvin. Niin pakolaiset kuin muutkin "väärän väriset" maahanmuuttajat alettiin nähdä uhkana suomalaisten hyvinvoinnille ja maan turvallisuudelle. Jo parikymmentä vuotta on odoteltu pakolaistulvaa ja turvapaikanhakijoiden määrän räjähtämistä käsiin, mutta mitään ei ole tapahtunut.

Suomalaisten olisi korkea aika oppia ja omaksua edes maahanmuuttoa koskevat tosiasiat: Suomella olisi kaikki mahdollisuudet ottaa vastaan ja "kotouttaa" vuosittain paljon suurempi määrä maahanmuuttajia kuin nyt tehdään. Pieneen, pimeään ja kylmään maahan ei tule koskaan mitään ryntäystä, mutta meidän oma kulttuurimme voi rikastua, jos edes jotkut viitsivät tänne tulla. Miksi emme auttaisi heitä tänne asettumisessa? - HS 6.1.2010

Laura Rissanen
Totuus on se, että vaikka meidän maahanmuuttajamäärämme tällä hetkellä on vielä aika vähäinen verrattuna moniin Euroopan maihin, niin heidän määränsä on kasvussa ja tulee kasvamaan, ja se on ainoa keino, että Suomikin menestyy tulevaisuudessa. - Helsingin kaupunginvaltuusto 25.11.2009

Yliopisto
Rajojen murhenäytelmä on kuitenkin "sietämätön" holokaustin jälkeen alkuunsa saaneelle EU:lle. Siksi unioni yrittää Laakson mukaan sälyttää vastuuta Saharan eteläpuolisille maille kuten Libyalle. - Maahanmuuton hallitseminen kytketään hyvään hallintotapaan ja kehitysyhteistyöhön. Siirtolaisuuden yleistymisestä huolimatta muuttovirrat Eurooppaan ovat yhä pieniä koko maailman mittakaavassa, Laakso muistuttaa. Valtaosa siirtolaisista muuttaa yhä oman maanosansa sisällä. - 18.12.2009

Torin päätoimittaja Sasu Karjalainen
Enää ei tarvitse olla huolissaan siitä, että Suomi ei houkuttele riittävästi maahanmuuttajia. Ulkomaalaisten ja ulkomaalaistaustaisten määrä on kasvanut viime vuosina 10 000-18 000 henkilöllä vuodessa. Tällä tahdilla muun kuin etnisesti suomalaisen tai suomenruotsalaisen väestön määrä hipoo jo puolta miljoonaa vuonna 2025. Maahan saapumisen syyt ovat kirjavia: työ, opiskelu, rakkaus, pakolaisuus, turvapaikanhaku, sosiaalitukien shoppailu... Käynnissä on muutos, joka muuttaa suomalaista yhteiskuntaa peruuttamattomasti. - Tampereen kaupunkilehti 10.2.2010

Kansan Uutiset
Söderqvist muistutti, että meillä on lähdössä lähivuosina eläkkeelle 600 000 työntekijää. Vuonna 2008 Suomessa oli noin 12 000 ulkomaalaista tutkinto-opiskelijaa. Opetusministeriön tavoitteena on, että heitä olisi 20 000 vuonna 2015. – Tavoitteeseen pääsemiseksi määrä pitäisi lähes kaksinkertaistaa. Se ei kuitenkaan ratkaisisi 600 000 poistuvan työntekijän ongelmaa, Söderqvist muistutti. Elinkeinoelämän keskusliiton asiantuntija Marita Aho totesi seminaarin puheenvuorossaan, että yritykset tarvitsevat ulkomaalaisia opiskelijoita. – Yhteydet korkeakouluihin ovat tärkeä osa liiketoimintaa. Aho muistutti, että Suomella on miljoonan osaajan rekrytointitarve vuoteen 2020 mennessä. – Ulkomaalaiset opiskelijat tuovat lisäpalikan tämän ongelman ratkaisemiseen. - 18.2.2010

HS
– Vaikka meillä on nyt työttömyyttä ja kuulemme jatkuvasti huolestuttavia uutisia, työikäisten määrä pienenee joka vuosi ja tarvitsemme lisää työvoimaa ulkomailta, Niiniluoto painottaa. Hän korostaa, että ennusteeseen on jo laskettu mukaan nykyisentasoinen maahanmuuttovauhti, joka on 15 000 henkeä vuodessa. Käytännössä siis tämän määrän on kiihdyttävä huomattavasti, jotta Suomi menestyisi myös jatkossa. Niiniluoto laskeskelee, että Suomessa on nykyisin ihmisiä noin 170:stä eri kansallisuudesta. – Ja silti olemme vanhan EU:n maista pienin ulkomaalaisväestön osalta. - 16.3.2010

Lapin Kansan pääkirjoitus
Suomi on muuttunut ja muuttuu yhä enemmän monikulttuuriseksi maaksi. Euroopan unionin jäsenyys ja yhteiset työmarkkinat ovat avanneet rajoja. Kehitys ei ole ollut kaikkien mieleen, vaan osa suomalaisista näkee rajojen aukeamisen myös uhkana. Helsingin Sanomien tuore selvitys paljastaa karun totuuden: maahanmuuttajavastaisuus on nostanut päätään Suomessa, asenteet ovat tulleet jopa rajusti aikaisempaa kielteisemmiksi. Maahanmuuttajia tulee Suomeen vähemmän kuin moniin muihin unionin maihin. Siitä huolimatta maahanmuutto on noussut täälläkin päivittäiseksi puheenaiheeksi, eikä läheskään aina vain hyvässä, vaan enenevässä määrin myös pahassa. - 17.3.2010

Katja Boxberg
Hämmentävintä on, että muukalaisia on Suomessa harvinaisen vähän, huomattavasti vähemmän kuin muissa Pohjoismaissa. Euroopan kärkimaissa Espanjassa ja Saksassa maahanmuuttajia on kymmenisen prosenttia väestöstä. Miksi Suomessa pitäisi toistaa muiden tekemät virheet, maahanmuuttokriitikot kysyvät. Ei miksikään. Täytyisi kuitenkin tunnustaa tosiasiat, kuten muun muassa se, että ilman maahanmuuttajien työpanosta Ruotsin tai Saksan vauraus ei olisi nykytasoa. Tämä on pian totta Suomessakin. - 19.3.2010

Satakunnan Kansa
Suhtautuminen maahanmuuttajiin on muuttunut Suomessa rajusti huonompaan suuntaan. Asiaan pitää saada aikaan muutos. - Ilmiö ei ole vain suomalainen, vaan vastaavanlaista kehitystä on ollut havaittavissa monissa muissakin Euroopan maissa. - Suomessa maahanmuuttajien määrä on kuitenkin moniin muihin maihin verrattuna vähäinen, joten useimpien mielipiteet eivät perustu henkilökohtaisiin kokemuksiin vaan mielikuviin. - 22.3.2010

Tapio Honkamaa
Mutta mikä on muuttanut maahanmuuton vuodessa parissa näin kuumaksi perunaksi? Sitä voi vain arvailla. Suomessa asuvien ulkomaalaisten määrä on viime vuodet lisääntynyt vuosittain tasaisesti runsaalla 10 000 hengellä. Mitään hypähdystä ei numeroissa voi nähdä. Suomessa on yhä vähän ulkomaalaisia verrattuna muuhun läntiseen Eurooppaan. Vuodenvaihteessa heitä oli 155 660. - Maahanmuutto ei kuitenkaan lopu, vaan se kasvaa. Siihen ajatukseen on suomalaisten viisasta tottua. Selvää on myös, että Suomi tarvitsee tulevaisuudessa kymmeniä tuhansia uusia ihmisiä tekemään työtä ja pitämään hyvinvointia yllä. - 21.3.2010

Paljon vakavampaa on se, mitä kertoi Yle uutisten kysely perjantaina. Kaksi kolmasosaa vastanneista suomalaisista vastustaa ajatusta, että Suomea kehitettäisiin enemmän maahanmuuttajia houkuttelevaksi. Sitä Yle ei kysynyt, onko suomalaisilla mielestään oikeus mennä vapaasti muihin maihin. Todennäköisesti on. Millainen maa Suomi olisi, jos rajat kaikkina aikoina olisi pidetty kiinni? Vaikka olemme syrjässä, on vuorovaikutusta aina ollut niin itään kuin länteen. - Nyt maailma on sitten mukamas tullut niin valmiiksi, ettei Suomi enää tarvitse ulkomaalaisia. Onkohan meillä siihen varaa? Suomi on hankalassa paikassa Euroopan perukassa. Kukaan ei eksy tänne vahingossa. Onneksi tulijoita on sentään jonkin verran riittänyt, mutta meidän tulee ja kannattaa edelleen houkutella ulkomaalaisia rakentamaan suomalaista yhteiskuntaa. - 30.5.2010

HS
"Suomi muuttuu monikulttuuriseksi aika hitaasti. Jos ulkomaalaisten määrä lisääntyy samaa vauhtia kuin parin viime vuoden aikana, meillä on vuonna 2000 noin 100000 ulkomaalaista. Ei ole mitään syytä olettaa, etteikö tahti jatkuisi." Työministeriön tutkimuksen mukaan Suomeen pitäisi vuosina 1991-2000 muuttaa 168000 pysyvää siirtolaista, jotta väkiluku pysyisi nykyisellään. - 13.3.1992

Vieraskielisten asukkaiden määrä jatkaa nopeaa kasvua Helsingin seudulla lähivuosikymmeninä, käy ilmi tuoreesta ennusteesta. Nopein väestöllinen muutos on edessä Helsingissä, Espoossa ja Vantaalla, joissa vieraskielisten osuus lähentelee ennusteen mukaan jo viidennestä vuonna 2030. - 30.3.2010

Päivi Mykkänen
Keitä ulkomaalaiset sitten ovat? Viime vuoden alussa suurin ulkomaalaisryhmä olivat Venäjän kansalaiset, joita asuu Suomessa vajaat 27 000. Virolaisia on reilut 22 000 ja ruotsalaisia noin 8 400. Sitten ne Eero Heinäluoman mainitsemat afrikkalaiset: somaleita on 5 000, sudanilaisia 1 000, nigerialaisia 1 000, kongolaisia 900, ghanalaisia 700 ja kenialaisia 640. Ensimmäiset somalit tulivat Suomeen 20 vuotta sitten. Äänestäjän kannattaa kylmän viileästi miettiä, millaisesta hyökyaallosta tässä oikeasti on kyse. - Kauppalehti 27.4.2010

Timo Harakka
Oikeastaan SDP toimii ulkomaalaisten omaksi parhaaksi. Nimittäin, jos he tulevat Suomeen töihin, se johtaa lisääntyvään rasismiin, sanoo Heinäluoma. Jos on sitä mieltä, että ulkomaalainen pelkällä olemassa olollaan synnyttää rasismia, silloin uskoo myös, että nainen on itse syyllinen, jos hänet raiskataan. Onneksi ulkomaalaiset ymmärtävät itsekin pysyä pois Suomesta. Toisin kuin Soinin ja Heinäluoman kauhukuvista voi päätellä, ei tänne kukaan halua muuttaa. Heinäluoman lausuntoa edeltävänä päivänä julkaistiin toinenkin tilastotieto. Viime vuonna maahanmuutto Suomeen väheni lähes kymmenen prosenttia. Ja näillä puheilla vähenee lisää. Oikeasti pitäisi olla huolissaan siitä, että kukaan ulkomaalainen ei halua tulla elättämään Suomen sosiaaliturvasta nauttivia suomalaisia. Olisi helppo vain nauraa näille porukoille, sekä berlussuomalaisille että kansallisille sosialisteille, jotka vainoavat Suomen kolmen prosentin ulkomaalaisväestöä. Mutta heidän vihanlietsontansa uhkaa aidosti Suomen taloudellista tulevaisuutta. Rajojen sulkeminen on kallista leikkiä. - YLE 26.4.2010


Sitaatit täältä.

1 kommentti:

  1. Työtuntien määrä vähenee vuosi vuodelta automatisoinnin ja rationalaisoinnin seurauksena. Tulevien vuosien aikana työtuntien määrä ja työntekijöiden tarve vähenee joten Suomeen ei todellakaan tarvitse rahdata ja houkutella lisää "tarpeettomia" luku-, kirjoitus-ja ammattitaidottomia maahanmuuttajia, jotka muuttuvat perheineen kuluiksi veronmaksajille.

    VastaaPoista