keskiviikko 25. marraskuuta 2009

"Siskojen tehtävät jihadissa"

"Islam-Opas" kiistää levittäneensä tätä hurmahenkistä julistusta. Nyttemmin se on poistettu netistä yleisön nähtäviltä. Lukemisen iloa!
Siskojen tehtävä Jihaadissä
Suom. Sakeenah Vuorinen--------------------------------------------------------------------------------


Allaah, Ylistetty, on sanonut Qur'aanissa:"Uskovaiset, miehet ja naiset, ovat toinen toistensa liittolaisia; he rohkaisevat hyvän tekemiseen ja kieltävät tekemästä pahaa; he harjoittavat hartautta sekä antavat säädettyjä almuja, ja he tottelevat Allaahia ja Hänen Sanansaattajaansa. He ovat niitä, joille Allaah osoittaa laupeutensa. Katso, Allaah on Mahtava, Viisas." (Suuratut-Tawbah 9:71)

Ja Profeetan on kerrottu sanoneen: "Kun joku teistä huomaa munkar'n (Allaahin käskyjen rikkomisen) hänen tulisi korjata se hänen käsillään, ja jos hän ei voi tehdä tätä, niin hänen tulisi kieltää se hänen kielellään; jos hän on kykenemätön tekemään edes tätä, niin hänen pitäisi vähintään sydämessään ajatella tämän olevan pahaa; ja tämä on uskon alin taso." (Saheeh Muslim)

Tästä hadithista näemme, että kun huomaamme Allaahin käskyjä rikottavan, niin paras tapa sen korjaamiseen on käsiemme kautta. Kysykäämme siis itseltämme: Mikä on suurin rikkomus Allaahin Käskyjä kohtaan? Vastaus on yksinkertainen Qur'aanin mukaan: Se, että ei usko Allaahiin tai että asettaa muita palvonnan kohteeksi Allaahin rinnalla. Ja mikä onkaan paras tapa korjata tämä rikkomus käsillämme? Vastaus, jälleen kerran, on selvä: Jihaad fee sabeeli-Llaah (taistelu Allaahin tähden). Lukemattomat Qur'aanin jakeet ja monet Profeetan perimätiedoista tekevät tämän selväksi, ilman minkäänlaista epäilystä.

Tästä seuraa, että naiset ja miehet ovat toistensa tukijoita tässä Jihaadin velvollisuudessa, Qur'aanin ja Profeetan perimätiedon mukaisessa hengessä.

Ja kun Jihaad on Fard-ul-'Ayn (henkilökohtainen velvollisuus, kuten rukous ja paasto - se, että yksi henkilö suorittaa sitä, ei nosta sen velvollisuutta pois kaikkien muiden harteilta), kuten se on tällä hetkellä johtuen vihollisen ylivallasta lukuisissa Muslimimaissa, velvollisuus osallistua Jihaadiin on molempien, miesten ja naisten velvollisuus. Ei kukaan oppinut ole sanonut, että vain miesten kuuluisi osallistua Jihaadiin ja että naisten ei tarvitse osallistua. Itse asiassa, fiqh'n kirjat ovat selvästi mukaanlukeneet naiset ja ovat myös maininneet sääntöjä, esimerkiksi, että kun Jihaad on Fard-ul-'Ayn, nainen ei tarvitse hänen miehensä, isänsä tai walinsa (huoltajansa) lupaa ottaakseen osaa Jihaadiin, aivan kuten hän ei tarvitse hänen miehensä tai isänsä lupaa päivittäisiin rukouksiin tai paastoon Ramadanin aikana tai Zakaah'n maksuun (Ota huomioon, että kaukaa matkustaminen Jihaadiin voi tuoda mukanaan lisäsääntöjä fiqh'n kirjoissa).

Näin ollen kysymys ei olekaan onko naisen osallistuminen Jihaadiin näinä päivinä velvollisuus vai ei, mutta sen sijaan, miten Musliminainen voi ottaa osaa tässä jalossa tehtävässä ja estää itseään tekemästä syntiä hylkäämällä Jihaadin.

On monia keinoja, joiden avulla Musliminainen voi osallistua Jihaadiin, niin olemalla Mujaahideen'n mukana taistelukentillä, kuin pysymällä taka-alalla:
Siskojen tehtävä Taistelukentällä
1. Osallistuminen itse Taisteluun
2. Taistelijoiden tukeminen taistelukentällä
3. Vartiointitehtävä tai Suojelu
Siskojen tehtävä Taistelukenttien ulkopuolella
1. Mujaahid-lasten kasvatus
2. Fyysinen valmennus
3. Rakkaiden kannustus Jihaadiin
4. Valmennus taistelulääkinnässä ja ensiavussa
5. Akateemisellä tasolla
6. Varojenkeruu
7.Du'aa!


1. Osanotto itse Taisteluun

Vaikka Jihaad'iä (tai Qitaal'ia) yleensä sotivatkin miehet, on paljon todisteita naisten osanotosta Jihaadiin - niin Profeetta Muhammadin elinaikana, ja läpi Islaamilaisen historian, aina tähän päivään asti. Kaikkia esimerkkejä ei toki voida mainita tässä lyhyessä kappaleessa, mutta muutama esimerkki on lyhyesti mainittu alla:

Nusaybah bint Ka'b , tunnettu myös nimellä Ummu 'Ammarah, Shuhadaa'n (marttyyrien) äiti, ja urhean Sahabin vaimo. Hän osallistui taisteluun useammin kuin kerran elämänsä aikana, haavoittui pahasti eräässä taistelussa (Uhud) ja menetti kätensä toisessa (taistelussa Musaylama Kaddhabia vastaan). Kuuluisin hänen osaanotoistaan oli Uhudin taistelu, jossa, keskellä Muslimiarmeijassa vallitsevaa hämmennystä, hän oli yksi niista harvoista jotka olivat lähellä Profeettaa , ja jotka suojasivat Profeettaa heidän omien ruumiittensa avulla. Profeetta kertoi tästä taistelusta: "Kun katsoin oikealle puolelleni näin Ummu 'Ammarah'n, ja kun katsoin vasemmalle puolelleni näin Ummu 'Ammarah'n." Taistelun jälkeen Profeetta kysyi tämän vammoista ja kysyi mitä tämä haluaisi. Ummu 'Ammarah ilmoitti pyytävänsä Profeetan seuraa Paratiisissa - ja Profeetta hyväksyi hänen pyyntönsä. Onko mitään enempää, mitä kukaan voisi haluta? Ummu 'Ammarah sai suurimman siunauksistaan sen johdosta, että hän osallistui Qitaaliin (taisteluun Allaahin tähden).

Ja sitten meillä on suuren Muslimisankarin Mahmuud Qutus'n vaimo, joka oli koulutettu Mujahidah (naistaistelija Allaahin tähden), ja joka kuoli marttyyrinä taistelussa mongooliarmeijaa vastaan. Allaah, Korkein, antoi valtavan voiton Muslimeille Tataareita (mongooleita) vastaan tässä taistelussa, kautta monien tämänkaltaisten naisten ja monien muiden uhrausten.

Ja kun katsomme tätä päivää ja aikaa, muistamme rakastetun sisaremme, Shaheedah Hawaa' Barayev, joka kuoli hiljattain marttyyrinä Tshetseniassa, hänen tekeemässään operaatiossa jossa 27 Venäläistä kuoli ja paljon enemmän haavoittui.

Meidän tulisi huomata, että fyysinen taistelu on tehtävä, joka pääasiassa on annettu miehille, niin Profeetan aikana ja hänen jälkeensä. Kuitenkin, kun tarve ilmeni, urheat sisaremme eivät pysyneet poissa taisteluista, eikä heidän tulisi tehdä niin nyt!

Kommentti siskoille jotka haluaisivat osallistua taisteluun:

Ylistys olkoon Allaahille, Korkeimmalle, Ummah'n tilanne ei ole vielä niin epätoivoinen, että siskoja kutsuttaisiin taisteluun. Niiden siskojen, jotka vapaaehtoisesti haluavat liittyä taisteluun, Allaahin palkkion toivossa, on parempi odottaa, kunnes alue kutsuu siskoja taisteluun. Mitä tulee muuhun apuun, he voivat mennä, jos Mujaahideen pystyvät tarjoamaan heille asuintilat ja suojelemaan heitä. Joka tapauksessa, siskojen tulisi ehdottomasti olla valmiina!2. Taistelijoiden tukeminen taistelukentällä

On monia keinoja, joilla Muslimisiskot voivat tukea Mujaahideen suoraan taistelukentällä. Keinot vaihtelevat taistelun luonteesta johtuen. Yleisesti, ne pitävät sisällään esimerkiksi:Lääkintäapu - Haavoittuneista Mujaahideen'eistä huolehtiminen oli tehtävä, jota kantoivat Sahabiyyaat (Profeetan naispuoliset Seuralaiset) Profeetta Muhammadin aikana. Niiden naisten joukossa jotka ottivat tähän osaa oli 'Aa`ishah, Profeetan vaimo, ja Faatimah hänen tytär muiden joukossa.

Tänä päivänä Tshetseniassa, jossa Musliminaiset eivät voi matkustaa Mujaahidinien mukana, me näemme siskoje tekevän työtä hoitajina, yrittäen huolehtia, että vaatimattomat lääketarpeet olisivat Mujaahideen'en saatavilla. Palkitkoon Allaah, Korkein, heidän osanottonsa.

Ruuan ja veden hankinta Mujaahideen'lle - Tämä oli toinen velvollisuus jota Sahabiyyaat tekivät, he kantoivat vesiastioita heidän ensiaputarpeiden mukana ja tyrehdyttivät Mujaahideen'en janon taistelun kuumuudessa. Näinä päivinä tätä voidaan verrata ruuan ja veden hankintaan taistelukentillä oleville Mujaahideen'lle. Tämä tehtävä annettiin siskoille ainakin jossain tilanteissa Afganistanin Jihaadissä 1980-luvulla.Aseiden ja ammusten hankinta - Tämä on myös alue, jossa siskot voivat auttaa. Yksi sisko hänen viisissäkymmenissään, kotoisin Isosta-Britanniasta, kantoi aseita ja ammuksia Bosnian Muslimeille vuorten yli, sillä hän tiesi, että vihollinen ei epäilisi häntä.

Mujaahideen'n kannustaminen uskollisuuteen ja päättäväisyyteen - Merkittävin tältä kannalta oli Profeetan täti, Safiyyah bint 'Abdul-Muttalib. Hän oli

Sayyid-ush-Shuhadaa'n (Marttyyreiden herran), Hamza'n sisko ja Zubair ibn 'Awwaamin äiti. Kun hän valmistautui osallistumaan Uhudin taisteluun, hän kantoi keihästä (tai tikaria) mukanaan. Seuralaiset ilmoittivat tästä Profeetalle <, ja hän kysyi Safiyyah'lta, mitä hän aikoisi tehdä sillä. Hän kertoi, että hän aikoo pysytellä armeijan takana ja käyttää sitä iskeäkseen niitä Muslimeitä jotka uskaltaisivat yrittää paeta taistelukentältä - - ja tämän tehtävän hän suoritti oikein hyvin. Hind bint 'Uthbah, sen jälkeen kun hän oli hyväksynyt Islaamin, oli myös tunnettu siitä, että hän seurasi Mujaahideen'jä taisteluihin ja rohkaisi heitä taistelemaan ja pysymään uskollisina Allaahin, Korkeimman, tähden.

3. Vartiontivelvollisuus ja Suojelu

Safiyyah bint 'Abdul-Muttalib oli myös niiden naisten joukossa, joille tällainen velvollisuus oli annettu Vallihaudan taistelussa, kun Muslimiarmeijan selusta piti turvata. Vaaran selustalla aiheuttivat juutalaisheimot, jotka olivat tunnettuja heidän vihastaan ja juonistaan Muslimeja vastaan. Safiyyah oli teltassa muiden naisten ja yhden sairaan Sahabin [(Hassan ibn Thabitin ] kanssa. Hän huomasi vihollisvakoojan lähestyvät, ja pyysi Hassania tappamaan tämän. Hassan ilmaisi, ettei hän pystyisi tätä tekemään sairautensa johdosta. Niinpä Safiyyah jäljitti vihollisen, tuli hänen takaansa ja iski häntä ja tappoi hänet telttakepillä.

Toisen urhean siskon, Profeetan Seuralaisen, Asmaa` bint Yazeed'n , on vastaavasti kerrottu tappaneen yhdeksän vihollissotilasta ryhmästä, joka oli päättänyt hyökätä naisten ja lasten telttaan. Loput sotilaista pakenivat, peläten henkiensä puolesta.

Allaahu Akbar! Tämänkaltainen urheus pistää häpeään suurimman osan tämän päivän "miehistä".

Siskojen tehtävä Taistelukenttien ulkopuolella

1. Mujaahid-lasten kasvatus

2. Fyysinen valmennus

3. Rakkaiden kannustus Jihaadiin

4. Valmennus taistelulääkinnässä ja ensiavussa

5. Akateemisella tasolla

6. Varojenkeruu

7. Du'aa!

1. Mujaahid-lasten kasvatus

Tämä on ehkä naisten tehtävä Jihaadissä - kasvattaa heidän lapsensa olemaan urheita ja rakastavia, uskaltavia ja herkkiä, ja pelkäämään yksin Allaahia. Älä kasvata heitä tällaisiksi vain hengeltään, vaan myös fyysiseltä kunnoltaan ja kykenevyydeltään. Äläkä kasvata näin vain poikia, vaan myös tyttäriä. Avain tähän, on näiden arvojen korostus heissä siitä lähtien kun he ovat pieniä. Älä odota siihen, että he ovat seitsämän, sillä silloin voi jo olla liian myöhäistä! Muutamia käytännön neuvoja joita useimmat siskot voivat toteuttaa ilman vaikeuksia on tässä:

1. Kerro lapsillesi iltasatuja Shuhadaa'n ja Mujaahideen'n elämistä. Monia tällaisia tarinoita löytyy Profeetan ja Shahabah'n elämistä ja läpi Islaamilaisen historian, mukaanlukien meidän aikamme.

2. Anna nuorille lapsille paljon rakkautta ja kasvata turvallisuuden ja itseluottamuksen tunnetta heissä. Opeta heitä esimerkilläsi kuinka 'pelottavissa' tilanteissa (jos niitä sattuu) tulisi olla rauhallinen ja varma, ja opeta heille Du'aa:n luottaminen ja sen tärkeys, tieto siitä, että Allaah on kanssamme aina ja suojelee meitä jos me turvaamme Häneen. Äläkä pelota heitä uhkailemalla heitä poliisila, hirviöillä, jinneillä tai muilla asioilla jotka ovat yleisiä monissa kulttuureissa. Sen sijaan, yritä parantaa heidän käytöstään painottamalla kuinka paljon Allaah, Kunnioitettu, rakastaa ihmisiä jotka tekevät hyvää ja kuinka Hän voi rangaista niitä, jotka tekevät pahaa jos Hän haluaa.3. Painota, kun kasvatat pieniä lapsia, että heidän ei tule lyödä Muslimia, mutta mieluummin antaa anteeksi, ja että heidän tulisi suunnata vihansa Allaahin vihollisiin, jotka taistelevat Muslimeita vastaan. Opeta heille tämän lauseen tarkoitus: "Ashiddaa'u 'alal-kuffaari ruhamaa'u baynahum" (Vahvoja uskottomia vastaan ja armollisia keskenään). Jos on tarvetta, voit tehdä korvikevihollisen (voi olla esim. nyrkkeilysäkki) ja rohkaista lapsia, etenkin poikia, käyttämään sitä ja näin keräämään voimaa samalla kun he oppivat hallitsemaan ja suuntaamaan vihaansa.

4. Vie pois televisiosi ja videopelit kokonaan jos voit (nämä asiat suurimmaksi osaksi opettavat häpeämättömyyttä, anarkiaa ja satunnaista väkivaltaa) ja tarkkaile seuraa jossa lapsesi on. Lisänä TV yleisesti suurimmalta osalta vahingoittavaan sisältöön, toinen sen kielteisistä puolista on laiskuus ja passiivisuus joita se ruokkii, ja se henkinen ja fyysinen menetys johon se myötävaikuttaa. Vertaa tätä niihin terveellisiin vaikutteisiin joita lapsesi saavat osallistuessaan leikkeihin ja harrastuksiin, jotka lisäävät heidän voimiaan ja kuriaan.

5. Jos olet tehnyt yllä mainitut 3. Ja 4., on hyvä idea tutustuttaa lapsesi nuorena (turvallisten lelujen kanssa) maaliammuntaan aikuisten valvoessa. Tee heille hyvin selväksi keitä heidän maalinsa tulisi olla ja kuka heidän maalinaan EI tulisi olla. Tämä voidaan toteuttaa leikkiaseiden ja leikki sotapakettien avulla, ja osallistumalla urheilulajeihin jotka kehittävät hyvän käsi-silmä kordinaation, kuten tikanheitto ja jousiammunta. Jos sinulla on aikaa lapsillesi, niin voit leikkiä heidän kanssaan armeija- ja sotaleikkejä hauskalla tavalla, ja saada heidät näistä kiinnostuneeksi (vastakohtana hyödyttämiin, mutta hyvin suosittuihin urheilulajeihin), sitten tämä, In shaa Allaah, lasketaan Jihaadiksi itsekseen (sillä Jihaadin valmistelu on itse osa Jihaadiä). Voit harjoitella heidän edessään omassa kodissanne käyttäen heidän lelujaan. Lapset oppivat matkomaan mitä aikuiset tekevät. In shaa Allaah huomaat pian että he ovat kiinnostuneita ja matkivat tekojasi ja heistä tulee järjestelmällisiä mestareita ennen kuin huomaatkaan. Tottakai, jos omistat oikean aseen, niin pidä se hyvin hyvin kaukana lasten ulottumattomissa äläkä käytä sitä heidän edessään.6. Jotkut urheilulajit ja muu toiminta, jotka voivat toimia harjoituksena Jihaadiin sinulle itsellesi ja lapsillesi, sen lisäksi että ne ovat nautinnollisia, terveellisiä ja hauskoja:

· Kamppailulajit
· Uinti
· Jousiammunta
· Maaliammunta (erilaisilla leluaseilla)
· Tikanheitto
· Ratsastus
· Suunnistus
· Fyysinen valmennus kestävyyden parantamiseen (juoksu, hölkkäys, punnerrukset jne.)
· Hiihto
· Ajaminen (erilaisten ajoneuvojen)
· Telttailu / elossapysymisvalmennus (mainio ja nautittava harjoittelutapa!)

7. Saa lapsesi innostumaan Jihaadista hankkimalla sotakirjoja (mieluiten kuvallisia) ja muita vastaavia kirjoja, CD:tä jne. ja vieraille eri www-sivuilla, kuten http://www.qoqaz.net lastesi kanssa, ja käytä hyväksesi myös muita internetlähteitä. Näytä heille kuvia Mujaahideen:stä (tekemässä du'aa, rukoilemassa, harjoittelemassa etc. - ei mitään 'havainnollista', kiitos) ja kannusta heitä tulemaan samanlaiseksi kuin nämä ihmiset vähintään. Tutustuta heidät erilaisiin aseisiin ja sota-ajoneuvoihin kuvien ja lelujen kautta. Ole kiltti ja pidä huoli siitä, mitä nuoret lapset näkevät ja mitä eivät. Voit huomata, että sinun pitää jättää ulos monia asioita, joten ole varovainen (voit tehdä leikekirjan leikkaamalla vain ne kuvat mitä haluat heidän näkevän). Älä aliarvioi sen pysyvää vaikutusta mitä nuo pienet silmät ja korvat ottavat vastaan ensimmäisten elinvuosien aikana! Mikä on kaikkein tärkeintä, on luottamuksen rakennus ja rakkauden istutus Allaahia, Profeettaa , Jihaadia ja Qur'aania kohtaan, jotta niistä kaikista tulisi osa lapsen tulevaa luonnetta, In shaa Allaah.

8. Äiti tietää erittäin hyvin lastensa taipumukset. Tämän mukaan hän voi rohkaista lapsiaan eri Jihaadin osa-alueilla. Huomaa, että Jihaadiin voi osallistua monilla tavoilla. Esimerkiksi, atomifyysikko voi auttaa parantamaan Muslimimaiden puolustusmekanismia, telekommunikaation erikoistuntija voi auttaa hänen tehtävässään, tietokoneasiantuntija voi omistaa hänen taitonsa Mujaahideenien auttamiseen, uutistoimittaja voi auttaa Jihaadiä tuomalla todenmukaisia uutisia maailmalle, ja lääkäri tai hoitaja voi auttaa Mujaahideen'jä lääkkeellisessä avussa. Lapsille tulee tehdä selväksi mikä heidän tavoitteensa on, ja mikä ei, mikä hyvänsä ammatti on kyseessä - että heidän tavoitteensa on palvella Allaahia parhaalla mahdollisella tavalla (Jihaadin avulla) ja ei vain kerätä omaisuutta ja mukavuuksia heidän itsensä iloksi. Pitäisi painottaa, että mikä hyvänsä ammatti valitaan, vaikka se tehtäisiin tarkoituksella Jihaadiin, silti perusmilitaarivalmennus on pakollinen. Itse asiassa, sotavalmennus on lasten oikeus vanhemmiltaan.

2. Fyysinen valmennus

On kaksi pääsyytä miksi siskojen itsensä pitäisi myös saada sotilasvalmiudet:
1. Jotta he itse voivat osallistua:

Erityisen hyödyllisiä sotaharjoituksia naisille ovat:

Tuliaseet - Ampumaan opetteleminen, ja aseen pitäminen siellä missä vain mahdollista on toinen etu, jonka arvoa ei voi mitata. Kuvittele, jos jokainen nainen omaisi tämän Muslimiyhteiskunnassa! Kuvittele, kuinka moni sisko olisi välttynyt raiskaukselta ja tapetuksi tulemiselta raakalaisten käsissä. Kuvittele kuinka moni raakalainen olisi ainakin haavoittunut ennen kuin he olisivat ottaneet sisaremme. Ainakin sisaremme voisivat ottaa osaa Jihaadiin ennen tapetuksi tulemista, sen sijaan että olisivat täysin avuttomia ja helppoja uhreja. Venäläiset raakalaiset ja raiskaajat Tshetseniassa ajattelisivat kahdesti ennen kuin he yrittäisivät pidättää ja kiduttaa naisia jos he pelkäisivät tämäntapaista vastarintaa.

Itsepuolustus ja lähikontaktikamppailu - Fyysinen itsepuolustus ja etenkin ARP (agressiivinen raiskauspuolustus) ovat muita arvokkaita taitoja jotka KAIKKIEN siskojen, elävät he sitten potentiaalisella sota-alueella tai eivät, tulee oppia. Tämänkaltainen valmennus on yleensä helposti saatavilla ja käyttää hyväkseen tekniikoita jotka antavat jopa heikoille ja hauraille naisille aseman vahvojen miesten yli. Tämänkaltaisen harjoituksen edut ovat selviä, ja niiden oppiminen lähinnä vaatii vastaanottavaa mieltä ja sydäntä.

Kestävyyden rakentaminen - Kaikenlainen osaanotto sotaan vaatii hyvää kestävyyttä. Siskojen täytyy kehittää heidän kestävyyttään, niin fyysistä kuin henkistäkin. Ensimmäiseen auttaa valmennusohjelma, ja jälkimmäiseen - voit kuvitella minkälaista Jihaad voi olla ja minkälainen oma tehtäväsi voisi olla, vieraile internetissä Jihaad-sivuilla, kuten http://www.qoqaz.net säännöllisesti, ja yritä poistaa pelko verta ja haavoittumista kohtaan. Esimerkki vahvasta naistesta on edellämainittu Safiyyah bint 'Abdul-Muttalib . Uhudin taistelussa kaafiriuun't silpoivat hänen veljensä Hamzan ruumin. Safiyyah vaati nähdä tämän, jotta hän voisi vahvistaa haluaan taistella kaafiruun'ja vastaan ja rohkaista muita. Aluksi hänentä kiellettiin, mutta kun hän vaatimalla vaati, hänet vihdoin laskettiin veljensä ruumin luo. Hän oli kärsivällinen näyn edessä, joka olisi saanut useimmat naiset järjiltään. Hän ei lyönyt päätänsä, heiluttanut nyrkkiänsä tai huutanut ääneen, vaan oli esimerkillinen tunteellisessa vahvuudessaan ja kärsivällisyydessään.

2. Jotta he voivat opettaa poikiaan ja tyttäriään

Kaikki muut sotaharjoituksen osat yllämainitun lisäksi ovat tässä hyödyllisiä. Jos lapset voivat oppia kaikkien Pokemon-hahmojen nimet, he varmasti voivat oppia perussanastoa Jihaadistä. Jos he voivat oppia tuutulaulut ja mitähyvänsä he katsovatkin telkkarista, he voivat varmasti myös oppia ne du'aat jotka auttavat Mujaahideen'jä Jihaadissä. Avain tähän kaikkeen on siinä, että et esitä sitä kuivalla tavalla, mutta mieluummin saat heidät kiinnostuneiksi ja osanottamaan myönteisellä ja 'hauskalla' tavalla (huom. 'hauska' tässä ei tarkoita musiikkia ja tanssia, kuten on tapana länsimaalaisissa lastenohjelmissa).

Jos äiti tai hoitaja omaa tietoa ja valmennusta Jihaadistä itse, hän voi siirtää tämän helposti lapsiinsa, puhumattakaan miesten - isien, setien, veljien - tärkeästä asemasta tässä asiassa.

3. Kannustaa rakastettuja osallistumaan Jihaadiin

Tämä myös voidaan tehdä monilla eri tavoilla:

Naseehah - Kärsivällisesti ja väsymättömästi kannustaen perheidensä miehiä, muistuttaen heitä heidän velvollisuudestaan Allaahia ja muita Muslimeita kohtaan, muistuttaen heitä siunauksista Paratiisissa ja tämän maailman ja Tuonpuoleisen rangaistuksista ja kidutuksista - tämä kaikki tavalla, joka kannustaa heitä eikä saa heitä tuntemaan olevansa painostuksen alla tai kääntymään pois. Muista, että me emme voi pakottaa ketään lähtemään, sillä ensinnäkin, se on ristiriidassa sen roolin kanssa, jonka Allaah on naisille asettanut, ja toisekseen, jos miehet menevät tahtomattaan ja painostuksen alaisina, he eivät ehkä ole hyödyksi Mujaahideen'lle ja heistä voi jopa tulla ei-haluttu taakka.

Du'aa - Pyydä Allaahia, Voimakkainta, muuttamaan haluttomien miesten sydämet, tekemään heistä ja heidän perheistään vahvoja, ja johdattamaan kaikkia Muslimeita! Vain Allaah, Korkein, voi kääntää sydämen ympäri ja antaa kyvyn tehdä, mitä tulee tehdä.

Kärsivällisyys - Tiedä, että kun huolenpitäjä menee Jihaadiin, se on suuren kärsivällisyyden aikaa hänen perheelleen, erityisesti hänen äidilleen, vaimolleen ja siskoilleen. Rohkaise miehiäsi olemalla vahva, luottavainen ja kärsivällinen, jotta he voivat keskittyä tehtäväänsä ilman että heidän täytyy kantaa huolta naistensa surusta.

Taidot - Vaikka Islaam ei vaadi naista opettelemaan mitään teknisiä taitoja tai saamaan koulutusta saadakseen työn, kuitenkin, jos nainen tekee sen tarkoituksenaan tukea perhettään jos hänen isänsä tai miehensä tai veljensä menevät Jihaadiin, niin silloin, In shaa Allaah, se voidaan laskea olevan hänen osanottonsa. Ideaalisesti, tukijoiden tulisi pitää huolta Mujaahideen'n ja Shuhadaa'n perheestä, sillä Profeetta Muhammadin mukaan Mujaahid'n perheestä huolehtiminen tai Mujaahid'n varustaminen ovat myös Jihaadiä. Kuitenkin, ottaen huomioon nämä tämänhetkiset epäonniset ajat kun naisten oletetaan hankkivan itselleen kun he ovat tarpeessa, ei ole huono idea, jos Musliminainen haluaa oppia jonkun taidon, jos vain hänen tarkoituksensa on oikea.

Tawakkul - Tawakkal 'ala-Llaah! Luota Allaahiin, sillä Hän Yksin on tarpeeksi Hänen palvelijoilleen. Muistuta mieleesi mitä on usko Qadaa wal-Qadr'iin (Islamilaiseen uskoon Kohtalosta ja Ennalta Määrätystä) - että mitä hyvänsä Allaah on määrännyt tapahtuvan, se tulee tapahtumaan eikä kukaan voi sitä estää. Jos naisen rakastettu haavoittuu tai kuolee, se tapahtuu vain ennalta määrättyyn aikaan ja ennalta määrätyllä tavalla. Jihaadiin meneminen ei sitä muuta. Jos jonkun tulee kohdata taloudellisia vaikeuksia, se tapahtuu vaikka mies tai isä olisikin lähettyvillä - joten älä estä heitä tällaisten pelkojen vuoksi - muistuttakaa toisianne, tehkää uhrauksia Allaahin tähden (Paratiisi ei ole aivan niin halpa), ja tehkää mitä tulee tehdä!

Erityinen luku erityisille siskoille:

Tositarinoita joistakin meidän aikamme naisista, joiden miehet ovat joko osallistuneet taisteluun tai ovat saavuttaneet marttyyrikuoleman lopullisen menestyksen:

Tämä luku listättiin antamaan tosielämän makua joidenkin naisten elämästä jotka osallistuvat Jihaadiin taka-alalla, huolehtimalla heidän miestensä lapsista ja omaisuudesta heidän poissaollessaan, kannustamalla miehiään, ja kärsivällisesti kestäen kaikki seuraukset. Tieto on otettu melkein pilkulleen tiettyn siskon päiväkirjasta, joka on henkilökohtaisesti tuntenut tai tavannut nämä sisaret. Joitain osia on muutettu tai jätetty pois yrityksenä salata allamainittujen siskojen todellinen henkilöllisyys:

Ummu Saburah - Shaheed'n vaimo

"Vihdoinkin minulle tarjoutui tilaisuus tavata hänet! Hän tuli vierailemaan kaupungissani joksikin aikaa, kun minä sain tämän kerran-elämässä-tilaisuuden… Hän ei ollut koskaan tavannut minua aiemmin, mutta tiesi kuka olin erään ystävän kautta. Joten, al-Hamduli-Llaah, hän oli avoin kertoessaan minulle elämästään ja joitakin otteita hänen Shaheed miehensä elämästä. Alla on minun kuvaukseni keskustelustamme (en ottanut muistiinpanoja):

K. Maa shaa Allaah, sinä olet yksi kunnioitutetuimmista naisista, kun olet Shaheedin vaimo! En tiedä mitä antaisin siitä kunniasta! Kerro, sisko, kuinka sinä selvisit (usean) pienen lapsesi kanssa läpi kaikkien niiden vuosien kun hän oli Jihaadissa, ja kuinka selviät nyt?

Ummu Saburah: Minulla oli tapana opettaa lapsia ja elää sillä, mitä sain siitä. Nyt, valtion vainosta (he pidättivät hänet ja ahdistelivat häntä) johtuen en tiedä edes minne voisin mennä. Ihmiset kertovat minulle kaikenlaisia asioita. Mitä minä voin tehdä? Vierailen vain perheeni ja ystävieni luona muuttaen paikasta toiseen tällä hetkellä. Unelmani olisi mennä Tshetseniaan ja työskennellä siellä pakolaisnaisten parissa. Haluaisin lapsieni altistuvan sille elämälle. Luulen, että vaikeudet olisivat heille hyväksi. Täällä on liikaa mukavuuksia ja helppoutta heille…

V. Subhaana Allaah, sisko, sinä kannustit miestäsi koko ajan Jihaadiin vaikka se oli sinulle niin hankalaa. Tiedän muutamia siskoja, jotka vain ajattelevat itseään ja omia oikeuksiaan ja estävät aviomiehensä menon Jihaadiin… ja sitten taas on niitä, joiden aviomiehet eivät yksinkertaisesti vain halua mennä, vaikka heidän vaimonsa kuinka heitä kannustaisivat…

Ummu Saburah: Niin, minun kohdallani se oli mieheni joka opetti ja kannusti minua. Joskus minusta tuntui tuolta (viitaten naisiin jotka pidättelevät aviomiehiään), mutta koskaan en yrittänyt estää häntä tai lannistaaa häntä, sillä on Haraam tehdä näin. Jihaad on fard Allaahilta. Kuinka minä voisin estää hänet siitä?!V. Olen kuullut paljon aviomiehestäsi… kerro minulle enemmän hänestä… kuinka hän kuoli marttyyrinä? Tottakai, Allaah yksin tietää, mutta me haluamme ajatella häntä marttyyrinä.

Ummu Saburah: Oi tiedän että hän kuoli marttyyrinä (hänen silmänsä täyttyivät kyynelistä ja hän piti taukoa). Hänellä oli kaikki Shaheedin merkit. He eivät lähettäneet hänen ruumista kotiin hänen kuolemansa jälkeen. He pitivät sitä kylmävarastossa. Vihdoin kun he lähettivät sen kotiin (erittäin lähellä), hänen ruumiinsa oli niin lämmin ja hän näytti siltä kun olisi vielä elossa! Hänellä oli kaikki Shaheedin merkit. Hän aina halusi marttyyrikuolemaa. Kerran aikaisemmassa sodassa hän haavoittui vakavasti ja lääkärit sanoivat ettei hän selviäisi, mutta hän parani täysin. Hän tuli surulliseksi toipumisestaan ja itki usein, ajatellen, että ehkä hän ei ollut tarpeeksi hyvä, jotta Allaah hyväksyisi hänet marttyyrinä. Hän oli erittäin hyvä aviomies ja erittäin hyvä mies.

K. Mitä haluat poikiesi olevan kun he kasvavat isoksi?

Ummu Saburah: (Vakaasti) Heistä tulee Mujaahideen'jä, In shaa Allaah. Se oli heidän isänsä toive eikä siinä ole varaa valita.

K. Kuinka aiot varmistaa, että he valitsevat sen polun?

Ummu Saburah: Heillä on muita veljiä (Islaamissa), jotka olivat aviomieheni ystäviä ja he ovat jo istuttaneet nämä arvot heihin. He katsovat ylös isäänsä ja mitä hän teki, ihailulla ja kunniotuksella, ja he katsovat ylös hänen ystäviinsä nyt. Tytärtäni suututtaa koko tilanne, tosin, ja yritän antaa kaikille lapsilleni niin paljon rakkautta kuin vain pystyn. Se on vaikeaa, mutta al-Hamduli-Llaah.

[Ylläoleva keskustelu käytiin aikana, jolloin Ummu Saburah oli keskellä suuria vastoinkäymisiä ja vaikeuksia. Ymmärrä, että Allaah, Joka testaa palvelijoitansa myös auttaa heitä. Al-Hamduli-Llaah hän on nyt paljon paremmassa ja onnellisemassa asemassa, in shaa Allaah. Siunatkoon Allaah häntä ja suojelkoon häntä ja hänen lapsiaan ja pitäköön Hän heidät jatkossakin vankkumattomina tässä uskossa! (Aameen)]

Ummu Siham - Mujaahid'n vaimo

"Olen tuntenut Ummu Sihamin jonkin aikaa. Ensitapaamisesta lähtien, tähän päivään asti, olen ihaillut hänen voimiaan, yksinkertaisuuttaan, vilpittömyyttään ja suorasukaisuuttaan. Hän on aina ollut niin vaatimaton ja vilpitön ja suora - ei minkäänlaista teeskentelyä - ja tätä minä hänessä rakastan. Olen nähnyt hänen istuvan paikallaan niin hiljaa ja liikahtamatta kunnioituksesta Koraanitunneilla, että kerran melkein kuvittelin näkeväni loistavan valon hänessä. Hän on ollut minulle erittäin rakas ensitapaamisesta tähän päivään asti ja rukoilen Allaahia suojelemaan häntä ja hänen perhettään. Tässä on mitä hän kuvasi hänen kokemuksekseen kun hänen aviomiehensä ensikerran lähti fee sabiili-Llaah:

"Se oli vaikeaa, mutta Allaah myös teki sen helpoksi joillakin tavoilla. Nuorin lapseni oli vain muutaman päivän vanha kun hän lähti. Vanhempi lapseni oli kaksivuotias, enkä voinut mennä ulos ansaitsemaan rahaa ja jättää kahta pienokaista. Äitini osti minulle vähän kangasta, joten tapasin ommella ja tehdä käsitöitä ja myin niitä kaikissa mahdollisissa tilaisuuksissa. Oli aikoja jolloin olohuoneeni oli kankaan peitossa, mutta ainakin pystyin olemaan kotona lasteni kanssa. Raha, jonka tienasin oli hyvin vähän - mutta Subhaana Allaah, se riitti pitkäksi aikaa (Barakah Allaahilta). Se oli tarpeeksi kaikkiin tarpeisiimme. Nyt, kun mieheni on kotoja ja ansaitsee, ja lapset kasvavat isommiksi, huomaan että lapsiin uppoaa paljon enemmän rahaa ja kulut ovat paljon enemmän! (Ehkä tämä on merkki Allaahilta palata Jihaadiin?!)…"

Ummu Sahl - Shaheedin vaimo

"Tunsin hänen miehensä aiemmin, enkä voinut unelmoida, että jonain päivänä hän menisi Jihaadiin ja että Allaah - Ylistetty - valitsisi hänet marttyyriksi. Kerrottiin, että erittäin miellyttävä tuoksu, kuin myskin tuoksu, nousi hänen ruumiistaan sen jälkeen kun hän kuoli! Ehkä merkkinä Allaahilta syntisille ihmisille kuten minä, jotka aliarvioivat ja jopa epäilivät häntä toisinaan - hyväksyköön Allaah hänet marttyyrinä Paratiisin korkeimpiin tasoihin ja antakoon Hän minulle anteeksi (aameen).

Päätin vakaasti tavata Ummu Sahlin niin pian kun kuulin uutiset hänen miehensä marttyyrikuolemasta. Ainoassa tapaamisessani hänen kanssaan, näin hänet ihmisenä, joka on asettanut Allaahin, Korkeimman, ja aakhiran kaiken muun yli tässä maailmassa. Kerron lyhyesti hänen kokemuksistaan alla:

Ummu Sahl oli ollut naimississa noin vuoden verran hänen Shaheed miehensä kanssa, kun tämä lähti Jihaadiin. Hänellä on yksi lapsi hänen Shaheed-mieheltänsä. Heidän vauvansa oli hädintuskin muutaman kuukauden ikäinen kun hänen isänsä lähti - In shaa Allaah tavatakseen heidät taas Jannah'ssa! Kerroin Ummu Sahlille, että hänellä oli kaikki hyvä mitä kukaan voisi toivoa - Shaheed, joka in shaa Allaah tulee puhumaan perheensä puolesta Tuomion Päivänä. Voisiko kukaan toivoa enempää?! Hän hymyili ja sanoi, että me emme voisi luottaa vain siiheen, ja tettä meidän itsemme tuli ponnistella, sillä vain Allaah tietää varmasti. Hänen tavastaan puhua, tunsin, että hän rakasti shaheed-miestänsä syvästi. Hänen omistautuminen Islaamille oli ilmeistä jokaikisestä asiasta hän teki ja sanoi. Suojelkoon Allaah häntä ja hänen perhettään ja jatkakoon Hän heidän opastamistaan Suoralla Tiellä (aameen). Hänellä on oma pieni yritys, mutta henkiset paineet hänen miehensä marttyyrikuoleman jälkeen tekivät hänet kyvyttömäksi huolehtimaan siitä muutaman kuukauden ajaksi, mikä pakotti hänet ottamaan lainaa - jonka takaisinmaksu on hänelle vaikeaa. (Tämän tiedon hän paljasti minulle vain epäröiden). Kun kysyin hyväksyisikö hän minkäänlaista taloudellista apua joiltakin instituutioilta (olin itse kykenemätön avustamaan merkittävästi), hän sanoi, että hän voisi hyväksyä vain nimettömänä annettua apua - jotta kukaan ei tietäisi kuka hän on, sillä hän ei koskaan voisi pyytää rahaa! Subhaana Allaah! Hän ei koskaan täyttänyt lomaketta joka hänelle postitettiin - hänen oman kunniantuntonsa vuoksi. Siunatkoon Allaah häntä ja täyttäköön kaikki hänen tarpeensa parhaalla mahdollisella tavalla (aameen)."

"Rukoilen, että Allaah antaa keinot tukea niitä monia siskoja, jotka Allaahin silmissä saattavat olla parempia kuin loput meistä, mutta silti heidät on pakotettu menemään ulos kodeistansa tekemään työtä, ja kasvattamaan lapsensa yksin, ja elämään vaikeuksien keskellä - silti he kieltäytyvät anelemasta, kieltäytyvät edes vaatimasta Allaahin heille antamia oikeuksia yli muiden Muslimien. Totisesti he ovat myyneet dunyan aakhirasta - joten heillä ei ole mitään menetettävää. He ovat täynnä kärsivällisyyttä ja rakkautta Allaahia ja Jihaadiä kohtaan. Näyttää siltä, kuin seuraava säe Qur'aanissa olisi ilmestynyt erityisesti tämänkaltaisia Shuhadaa'n perheitä koskien:

"Oi te, jotka uskotte! Etsikää apua kärsivällisyydestä ja rukouksesta. Allaah on totisesti kärsivällisten kanssa. Älkääkä sanoko kuolleiksi niitä, jotka surmataan Allaahin asian tähden. Ei, hehän elävät, vaikka te ette sitä ymmärrä. Totisesti me koettelemme teitä pelolla, nälällä, omaisuuden, hengen ja sadon menetyksellä. Mutta vie ilosanoma kärsivällisille. Niille, joiden koettelemusten heitä kohdatessa sanovat: 'Me kuulumme totisesti Allaahille ja Hänen luokseen me palaamme.' He ovat niitä, joille kuuluvat siunaukset heidän Herraltaan ja armo. Ja he ovat niitä, jotka ovat oikealla tiellä." (Suuratul-Baqarah 2:153-157)

Mutta mitä voi sanoa lopuille Muslimeista, jotka eivät tule Shuhadaa'n ja Mujaahideen'en perheitä?! Tämä siitä huolimatta, että on selvä hadeeth siitä, että Mujaahideen'en perheiden tukeminen on kuin Jihaad itse. Mitäpä voi odottaa sellaisilta Muslimeilta, jotka ovat hyljänneet Qitaalin (taistelun) velvollisuutensa vaikka samaan aikaan tuhansia Musliminaisia raiskataan - ja ovat hyväksyneet ei-Muslimi ajattelutavan siihen pisteeseen saakka, että he odottavat näiden jalojen, vaatimattomien, siveiden siskojen, jotka peittävät päästä varpaisiin, ottamaan pois kasvohuntunsa ja menemään töihin - sillä kukaan muu ei heitä tue! Nämä jalot Mujaahideen'en äidit ja Shuhadaa'n vaimot! Hy väksyköön Allaah heidän uhrauksensa Hänen tähtensä ja opastakoon Hän, Ylistetyin, kaikkia Muslimeita ymmärtämään velvollisuutensa Häntä kohtaan! (aameen)"


4. Valmennus taistelulääkinnässä ja ensiavussa

Tämän Ummah'n ylistetyt naiset, Profeetan Seuralaiset, olivat kokeneita tässä Jihaadin osassa, itseasiassa se oli työ joka pääasiallisesti oli heidän. On itsestäänselvää, että valmennusta tarvitaan etukäteen jos haluaa olla hyödyksi. Tämänkaltainen valmennus on yleensä helposti saatavilla. Siskojen tulisi vähintään tietää miten lopettaa verenvuoto haavasta, kuinka sitoa haavat ruumiin eri osissa käyttäen sideharsoa ja mitä tehdä jos sidetarpeita ei ole saatavilla, henkilön nostaminen ja liikuttaminen joka ei itse pysty kävelemään, kuinka ja missä käyttää antiseptisia aineita, kuinka kohdella ehkä rikkoutuneita luita, mitä tehdä pää- ja niskavaurioille, ja muita tämän kaltaisia ensiaputoimia. Toinen hyvin hyödyllinen taito on tieto siitä, miten käyttää luontoa lähteenä lääkkeille ja ensiavulle. Tämä tieto on arvokasta, sillä se vähentää riippuvuutta synteettisiin lääkkeisiin, joita aina ei ole helposti saatavilla sota-alueilla.

5. Akateemisella tasolla

Siskot voivat osallistua Jihaadiin akateemisella tasolla seuraavalla neljällä tavalla:

Jihaadiä kohtaan esitettyihin vastalauseisiin vastaaminen - Lue kirjoja, kuten Shaykh 'Abdu-Llaah Azzaamin ja muiden kirjoja Jihaadin 'Aqeedah'sta (opetukset) ja Fiqh'stä (käytännön harjoitus). Tiedä kuinka vastata niiden vastalauseisiin ja propagandaan jotka haluavat eliminoida Jihaadin (tai Qitaalin) Islaamista, tai ainakin muuttaa sen luonnetta vesittämällä tai muuttamalla 'Jihaad'-sanan tarkoitusta. Jos näiden ihmisten levittämää väärää tietoa ei tarkisteta, se tulee vain lisäämään Muslimien joukkoteurastusta, kuten Bosniassa, jossa ihmiset olivat suurelti jättäneet Jihaadin. Näin ollen, siskojen tulee kouluttaa itseään Jihaadiin liittyvistä asioista, ja samalla auttaa muita totuuteen.


Muiden kannustus Jihaadiin - Allaah, Korkein, on määrännyt Profeettaa : "Ja vahvasti kannusta Uskovia Qitaal'iin (taisteluun Allaahin tähden)." (Suuratul-Anfaal 8:65)

Joskus on sanottu, että miehet tapaavat kuunnella paremmin, jos naiset käskevät heitä olemaan 'miehiä'. Joten siskot, käyttäkää niitä keinoja jotka Allaah on tielle antanut Islaamin rajojen sisällä, kannustakaa kaikkia Muslimeita joita pystytte ymmärtämään heidän velvollisuutensa Allaahia ja Hänen Uskontoansa kohtaan. Ja mikä tärkeintä, kannusta muita siskoja myös, sillä juuri he, Allaahin avulla, voivat vaikuttaa heidän nuorien poikiensa - Ummah'n tulevaisuuden Mujaahideen'en - ajatusmaailmaan.

Kerää tietoa Jihaadistä ja opeta/valmenna muita naisia (ja miehiä jos tarpeen) - Älä pidä itselläsi tietoa ja viisautta joita Allaah sinulle antaa. Jos Allaah on näyttänyt sinulle tien joka johtaa Hänen luo, niin sinun pitää näyttää se muille epäröimättä. Anna Allaahin suojella sinua ja muita Muslimeita äläkä anna pelon ottaa valtaa itsessäsi.

Lue ja kerro motivaatioksi - Lue Jihaadistä motivoidaksesi itseäsi, lapsiasi ja muita tuntemiasi henkilöitä. Ihmiset rakastavat tarinoita, joten ole antelias ja kerro paljon sydäntäkoskettavia tarinoita Jihaadistä.

6. Varojenkeruu

Allaah, Korkein, on määrännyt Muslimeita osallistumaan Jihaadiin hengellään samoin kuin omaisuudellaan. Siskot voivat auttaa varojenkeruutapahtumien järjestelyissä; soittaa, lähettää sähköpostia ja vierailla heidän ystäviensä, naapureidensa ja sukulaistensa luona samalla; ja lahjoittaa Jihaadiin siitä mitä Allaah on heille siunannut, kuten koruja, rahaa jne. Jos siskot haluavat lahjoittaa heidän korujaan, ehdotus (etenkin käypä Yhdysvalloissa) on ensin lahjoittaa se varojenkeruutapahtumaan, ja sitten järjestää (mielellään etukäteen) sen huutokauppaaminen samassa tapahtumassa. Voit myös pyytää, että sitä hei anneta jos sen hinta-arvoa ei saavuteta. Kokemus on näyttänyt, että yleensä koru joka huutokaupataan ensin tuo mukanaan korkeita lahjoituksia, joskus moninkertaisesti sen hinnan, jonka koru itse on arvoinen sillä hetkellä. Mutta millä itseasiassa on väliä, on lahjoittajan tarkoitus, sillä se on juuri asia, joka saa pienenkin lahjoituksen tuplaantumaan Allaahin - Antelijaimman - luona!

7. Du'aa

Yksi tärkeä, jos ei tärkein siskojen osanotto tämän hetken Jihaadissä Tshetseniasssa ja muualla maailman laajuisesti on heidän vilpitön du'a'nsa, niin kuin sitä ovat Mujaahideen pyytäneet itse.

Jos siskot (ja myös veljet) eivät tiedä Qunuut nazilah'iä, du'aa Sunnah'sta, niin heidän tulisi opetella se niin pian kuin mahdollista ja lukea se vähintään heidän witr-rukouksissaan. Toinen Du'aa Mujaahideen'lle on kirjassa "A Du'aa for the Believer" (In shaa Allaah suomennan pian!). Allaah, Korkein, ymmärtää kaikki kielet ja hyväksyy vilpittömän pyyntörukouksen kaikilta Hänen palvelijoiltaan! Antakoon Allaah, Subhaanahu wa Ta'aala lopullisen ja pysyvän voiton Mujaahideen'lle fee sabeeli-Llaah, ja antakoon Hän, Korkein, meille kyvyn tehdä oma osamme Jihaadissä niin hyvin kuin mahdollista, ja hyväksyköön Hän sen meiltä kaikilta. (aameen)

Olkoon Allaahin rauha ja siunaukset yllä jaloimman Profeetoista ja Sanansaattaajista. Ja loppu meidän kutsullemme kuuluu: "Ylistys olkoon Allaahille, Maailmojen Herralle."

Sisko AI:n suosiollisella luvalla

Palkitkoon Allaah hänet parhaimmalla palkinnoista.

Tallennettu osoitteesta "http://www.muslimtents.com/pisara/jihaad/siskojenjihaad.html"

Sama englanniksi.

"Sakeenah Vuorinen":

Profeetan valtuudet ja hänen Sunnansa.

Tiedon etsiminen kuolemaan saakka.

Pia Jardi

Helsingin Munkkiniemen Al-Iman Moskeijan jyrkät portaat vievät alakertaan, johon on parkkeerattu muutamat lastenrattaat. Eteisen toisella puolella on pesutila, jossa rukoilemiseen valmistautuvat muslimit peseytyvät. Allahin huoneessa tärkeintä ovat puhtaus, rauha ja kunnioitus. Moskeijan pääsali on vuorattu vihreällä kokolattiamatolla. Vihreä on islamin väri, joka viittaa Paratiisiin, siihen vihreyteen, jota jokainen muslimi
tavoittelee.

Aiemmin kirkkona toiminut sali on lähes tyhjä, vain muutama muslimimies
polvistuneena rukoukseen, salin läpi kaikuu Allahu Akbar...


19-vuotias Sakeenah Vuorinen istuu moskeijan vintillä muslimisiskojensa
seurassa. Sylissään hänellä on vuoden ikäinen poika, jonka maitokahviposket
täyttyvät hymyllä. Pojan isä, afroamerikkalainen muslimi, on käynyt saman
tien
kuin äitikin...
linkki

2 kommenttia:

  1. Ymärtääkö SUOMEN HALLITUS mihin tämä johtaa?
    Minä olen tehnyt työtä 20v ja saan elkettä 280e olen 58v .Nämäkö Islam - maista tulevat pupunriivamat vievät meiltä leivän kädestä eivät ole oikealla asialla.Onko se oikein, että SUOMESSA TERRORISTIT saavat sanan valtaa.?? EI OLE.SILLÄ ON VAIN YKSI USKONTO MIKÄ ON OIKEAA JA SE ON "KRISTINUSKO" .Tätäkö on keskustan vaalimenestys saanut aikaiseksi.En äänestä enää keskustaa.

    VastaaPoista
  2. http://www.kotipetripaavola.com/islaminuskostaajatuksia.html

    Tärkeää luettavaa islamin uskosta.

    VastaaPoista